eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/537 20190624 24.06.2019 Utgående brev Vedr. søknad om oppføring av hytte - tomt nr 8 - gbnr 193/6 - Sissel Lauglo Storrø og Rolf Aarland TØMRERLAGET AS
2019/2552 20190624 24.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av oppmålingsavtale med kommunen Statens vegvesen - Region midt
2019/2556 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2019/2020 - ***** ***** *****
2019/2559 20190624 24.06.2019 Utgående brev Utlysningstekst - fast stilling - kulturhusleder Anita Wanvik Enlid m.fl.
2016/486 20190624 24.06.2019 Inngående brev Fagbrev - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Monica Schjetne Monica Schjetne
2019/2496 20190624 24.06.2019 Utgående brev Midtre Gauldal Næringsselskap KF - Årsregnskap og revisjonsberetning 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2561 20190624 24.06.2019 Inngående brev Rammeavtale - ferievikar - Servicekontoret - 240619-160819 - Lone Westrum Lone Westrum
2019/2330 20190624 24.06.2019 Inngående brev Opprustning kommunale veger 2019 Veidekke Industri AS
2019/1190 20190624 24.06.2019 Utgående brev Rammeavtale - ferievikar - staben - 240619 - 160819 - Lone Westrum Lone Westrum
2019/2515 20190624 24.06.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 155/2 etter sammenslåing med gbnr 155/3 og gbnr 155/5 Per Johnny Fossum
2018/3181 20190624 24.06.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat - lærer - 010819-310720 - Erlend Ødegård Granøien Erlend Ødegård Granøien
2019/2558 20190624 24.06.2019 Inngående brev Samlet oversikt over bygningsfysiske forhold Trondheim kommune
2019/1159 20190624 24.06.2019 Utgående brev Melding om foretatt vigsel Skattekontoret i Melhus
2019/2498 20190624 24.06.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 60 % - barne- og ungdomsarbeider - Budal oppvekst - fra 010819 - Ane Synnøve Høgsteggen Ane Synnøve Høgsteggen
2019/2554 20190624 24.06.2019 Utgående brev Fwd: Adressemottak Wenche Eidem
2018/4608 20190624 24.06.2019 Inngående brev Tillegg til klage på avslag på søknad om dispensasjon gbnr 265/17 - Forbygda Kjell Brujordet
2019/534 20190624 24.06.2019 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 20.06.2019 IUA Sør-Trøndelag - Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2019/1776 20190624 24.06.2019 Inngående brev Oppsummering av tilsyn med tjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer i 2017 og 2018 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
2019/2564 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg (stall) <50m2 - gbnr 115/15 - Mosbakken, 7288 Soknedal - tiltakshaver Arve Mosbakken Arve Mosbakken
2017/801 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 109/4 Arve Mosbakken
2018/2713 20190624 24.06.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 50 % engasjement lærer tospråklig fagopplæring - Støren barneskole - fra 210619 - Barbara Zofia Wojtowicz Barbara Zofia Wojtowicz
2019/2553 20190624 24.06.2019 Inngående brev Husleiekontrakt til 26. juni NAV Midtre Gauldal
2019/1330 20190624 24.06.2019 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon i forbindelse med dispensasjonssak - gbnr 266/3 Synnøve Singsaasbak
2019/605 20190624 24.06.2019 Inngående brev Branntilsyn Singsås bo- og dagsenter - Tilsynsrapport med avvik/anmerkninger Gauldal brann og redning IKS
2019/2471 20190624 24.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 193/46 - Rolf Åsmund Aarland og Sissel Lauglo Storrø Rolf Aarland
2019/2571 20190624 24.06.2019 Inngående brev Navn på konstruksjoner på E6 Kartverket eiendomsdivisjonen
2019/2566 20190624 24.06.2019 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Unni Olsø AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Magli Aune AMBIO helse AS
2019/1638 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2019/2574 20190624 24.06.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - fast stilling - 78 % aktivitør - Lysgården verksted - fra 191019 - Erika Gråbak Langland Erika Gråbak Langland
2019/2575 20190624 24.06.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Linnea Lidfors Linnea Lidfors
2019/2570 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Bygging av terasse på bakkenivå i tilknytning til bolig - gbnr 21/2 Bane Nor SF
2019/2565 20190624 24.06.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Kari Grindhagen AMBIO helse AS
2019/2165 20190624 24.06.2019 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Maria Fløttum Aunmo AMBIO helse AS
2017/2405 20190624 24.06.2019 Inngående brev Karakterutskrift og bekreftelse fra NTNU - Anna Eline Røttum Anna Eline Røttum
2019/1638 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2019/2310 20190624 24.06.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune - gjeldende fra 010719
2019/2554 20190624 24.06.2019 Inngående brev Adressemottak - skilting av Langgjelan Wenche Eidem
2019/2519 20190624 24.06.2019 Utgående brev Angående utbetaling - Håvard Rognes Håvard Rognes
2019/2518 20190624 24.06.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** - Skoleåret 19/20 *****
2016/1706 20190624 24.06.2019 Utgående brev Søknad om å forlenge leieperioden - ***** ***** *****
2018/2809 20190624 24.06.2019 Utgående brev Leie av areal til Soknedal trygdebolig - Utbetaling av festeavgift år 2019 Trond Inge Nyhus
2019/2320 20190624 24.06.2019 Utgående brev Avslag på spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/2466 20190624 24.06.2019 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Kate Larsen Kate Larsen
2019/198 20190624 24.06.2019 Utgående brev Årsregnskap 2018 med Årsrapport 2018 med årsmelding. Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3900 20190624 24.06.2019 Utgående brev Informasjon angående vedtak - tilskudd til private veier - Høstvoll-/Høydalsveien Høstvoll-/Høydalsveien v/Nils Magne Granmo
2019/24 20190624 24.06.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Frida Furuli Buseth Frida Furuli Buseth
2019/2312 20190624 24.06.2019 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** ***** - Barnehageåret 2019-2020 *****
2019/24 20190624 24.06.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Eirin Bjerkseth Eirin Bjerkseth
2019/735 20190624 24.06.2019 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med skadefelling 2019 Holtålen kommune
2019/2419 20190624 24.06.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - gbnr 111/1 - Hans Tore Gillesdal Laache Hans Tore G. Laache
2019/2288 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om stilling Ludvik Myhre
2019/2288 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om stilling Ove Engen Willums
2019/2288 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om stilling Enya Lillevik
2019/2557 20190624 24.06.2019 Inngående brev Iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn – I deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/1966 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om stilling Berit Bordal Larsen
2019/2549 20190624 24.06.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Andrea Høgsteggen Ludvigsen Andrea Høgsteggen Ludvigsen
2019/2551 20190624 24.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 220/27, 220/28 og 220/21 - Per Inge Ravnås Heimdal Eiendomsmegling AS
2019/349 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd privat vei - fylkesveg 622 - Hyttehaug Lars Hyttehaug
2019/2077 20190624 24.06.2019 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Nils Petter Rogneslien
2019/2514 20190624 24.06.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua BANE NOR SF
2019/2085 20190624 24.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast - 60 % - Barne- og ungdomsarbeider - Budal oppvekst - Ane Synnøve Høgsteggen Ane Synnøve Høgsteggen
2019/2513 20190624 24.06.2019 Utgående brev Søknad om refusjonsgarant- Skoleåret 2019-2020 - ***** ***** ***** Trondheim kommune Fagenheten for oppvekst og utdanning v/ Tove Rolset
2019/2321 20190624 24.06.2019 Utgående brev Avslag på spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** - Skoleåret 2019-2020 *****
2019/2288 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om stilling Hege Mærvoll Stien
2019/2288 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om stilling Liv Irene Storli
2019/2531 20190623 23.06.2019 Utgående brev Skogfond - utsendelse av vedtaksbrev - Anne Margrete Gjønnes Anne Margrete Gjønnes
2019/2550 20190621 21.06.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2019 – Slåttemark på Øyaløkkja 50/3 i Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2530 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 011019-300920 - Kai Børge Amdal Kai Børge Amdal
2019/2533 20190621 21.06.2019 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Julie Solberg AMBIO helse AS
2019/2534 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg til bolig - gbnr 82/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Åse Marie Fossum Åse Marie Fossum
2019/2527 20190621 21.06.2019 Inngående brev Databrukerkontrakt - Andrea Høgsteggen Ludvigsen Andrea Høgsteggen Ludvigsen
2019/2529 20190621 21.06.2019 Inngående brev Attester og vitnemål - Rita Sundlisæter Rita Sundlisæter
2019/1048 20190621 21.06.2019 Inngående brev Avløsertilskudd under sykdom - dispensasjon - ***** ***** ***** - Midtre Gauldal - innvilges FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2528 20190621 21.06.2019 Inngående brev Attester og vitnemål - Mari Nybakk Nilsen Mari Nybakk Nilsen
2019/2526 20190621 21.06.2019 Inngående brev Databrukerkontrakt - Inger Kristine Granøien Inger Kristine Granøien
2019/2522 20190621 21.06.2019 Utgående brev Delegert vedtak - Arbeidsvarslingsplan - Rørosveien, skifte av kum Midtre Gauldal kommune v/Toril Sunde
2016/1300 20190621 21.06.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Inger Kristine Granøien Inger Kristine Granøien
2019/2525 20190621 21.06.2019 Inngående brev Attester og vitnemål - Turid Buum Turid Buum
2019/2520 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - driftsbygning fjørfe. Luftegård - gbnr 30/1/1 - Bones, 7295 Rognes - tiltakshaver Svend Erik Bones Pebo Utleiebygg AS
2019/2521 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av garasje - gbnr 5/17 - Folstad, 7290 Støren - tiltakshaver Atle Grytdal Atle Grytdal
2019/2493 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond - gbnr 46/3 Jon Noralf Kant
2019/2523 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og skogfondsmidler til skogkultur - John Olav Winsnes - gbnr 272/13 John Olav Winsnes
2019/537 20190621 21.06.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Solem mek & maskinservice Tømrerlaget AS
2016/2963 20190621 21.06.2019 Inngående brev SV: Forhandling brøyting Rode 4 Winsnes Maskin og Transport v/Arne Winsnes
2016/1706 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om å forlenge leieperioden - ***** ***** *****
2019/2517 20190621 21.06.2019 Utgående brev Brøyteskader langs gang-og sykkelveg ved FV 6562 Folstad WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS
2019/2510 20190621 21.06.2019 Inngående brev Behovsvurdering for tildeling av tilleggsjord - gbnr 155/2 - Per Johnny Fossum Soknedal fjellstyre
2019/2431 20190621 21.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Rita C Reitan Solum
2019/2507 20190621 21.06.2019 Utgående brev Delegert vedtak - Arbeidsvarslingsplan - Prost Bødtkers vei - Opparbeidelse parkeringsplass og gangvei Børset & Bjerkset Entreprenør AS v/Vegar Myren
2019/2524 20190621 21.06.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 273/3 - Knut Øyan Knut Øyan
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Vitnemål - NTNU - Åse Dalbakk Åse Dalbakk
2019/349 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat vei - Stensåsveg, fra fylkeskommunal vei til Stensås gård Bernt J. Stensås
2019/2512 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2019/2222 20190621 21.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding på foreløpig svar - Sefrak-registrert bygning Trøndelag fylkeskommune
2018/799 20190621 21.06.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 10 % - pedagogisk leder - Budal barnehage - 010819-290219 - Janne Marita Troøien Janne Marita Troøien
2019/2081 20190621 21.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding på brev vedrørende festetomt ved Samsjøen Statskog SF
2018/2905 20190621 21.06.2019 Inngående brev Rettsmeklingsprotokoll - rettsforlik Frostating Lagmannsrett
2019/2515 20190621 21.06.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 155/2, 155/3 og 155/5 - Per Johnny Fossum Per Johnny Fossum
2019/2517 20190621 21.06.2019 Inngående brev Gangfelt Frøset langs FV Toril Sunde
2019/2491 20190621 21.06.2019 Utgående brev Søknad om refusjon gjesteelev - skoleåret 2019/2020, ***** ***** ***** Trondheim kommune
2019/2496 20190621 21.06.2019 Saksframlegg/innstilling Midtre Gauldal Næringsselskap KF - Årsregnskap og revisjonsberetning 2018
2019/79 20190621 21.06.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2019 Nils Petter Almås
2019/2508 20190621 21.06.2019 Inngående brev VS: Kart parkeringsløsning Prestteigen Aina Reppe
2019/2509 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høring - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser Kommunal- og moderniseringsdepartement
2019/16 20190621 21.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale-10%- pedagogisk leder- Budal barnehage- Janne Marita Troøien Janne Marita Troøien
2019/57 20190621 21.06.2019 Utgående brev Rammeavtale renhold i Midtre Gauldal kommune Anne Hagen Refseth
2019/2497 20190621 21.06.2019 Utgående brev Søknad om refusjon gjesteelev - skoleåret 2019/2020, ***** ***** Trondheim kommune
2019/569 20190621 21.06.2019 Utgående brev Varsling om vedtak - PS60/19 Børø byggservice AS
2019/2507 20190621 21.06.2019 Inngående brev Parkering Prost Bødtkers vei, arbeidsvarslingsplan Børset & Bjerkset Entreprenør AS v/Vegar Myren
2019/2532 20190621 21.06.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Malin Wærness Malin Wærness
2019/2522 20190621 21.06.2019 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan - Rørosveien - Skifte av kum Midtre Gauldal kommune v/Toril Sunde
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Vitnemål - NTNU - Toril Rundberget Toril Rundberget
2019/2431 20190621 21.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Inger Helene Bjerkset
2019/2119 20190621 21.06.2019 Inngående brev Kontrakt - Gangvei og parkering - Prost Bødtkers vei - Signert Børset & Bjerkset Entreprenør AS v/Harry Flatås
2019/2284 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - riving av eksterende og oppføring av ny garasje - gbnr 5/11 - 7290 Støren - tiltakshaver Aase Presthus Hagemo og Lars Hagemo Åse Presthus Hagemo og Lars Hagemo
2019/2258 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond - gbnr 57/1 Anders Haukdal
2019/2502 20190621 21.06.2019 Utgående brev Oversendelse av geodatagrunnlag - SOSI-fil for reguleringsplan Støren Næringsområde HR Prosjekt AS
2019/1529 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vedtak - Bestandsplaner hjortevilt - 2019 - 2021 - Øvre Singsås driftsplanområde Øvre Singsås driftsplanområde
2019/2420 20190621 21.06.2019 Utgående brev Høring - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 38/1 - Bjørg Storli Sametinget m.fl.
2018/4230 20190621 21.06.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak - dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen, utskilling av to hyttetomter fra gbnr. 39/7
2019/2514 20190621 21.06.2019 Inngående brev Mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Sweco Norge AS
2017/1950 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr Vidar Furnes Tømmerås
2017/1950 20190621 21.06.2019 Utgående brev Søknad om frafall eller nedsettelse av tvangsmulkt - svar Vidar Furnes Tømmerås
2019/2032 20190620 20.06.2019 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus - gbnr 401/1- 7298 Budalen - tiltakshaver Terje Lium BROEN RØRSERVICE AS
2019/2055 20190620 20.06.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 74/3 - Henry K. Solem Henry Kolbjørn Solem
2018/2183 20190620 20.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - Søknad om tilbygg til kaldtlager - gbnr 45/349 Per Knudsen Arkitektkontor AS
2019/2487 20190620 20.06.2019 Inngående brev Klage på søknad om fritak fra renovasjonsgebyr - bolighus - gbnr 76/1 - Ann Kristin Solberg Ann Kristin Solberg
2019/2503 20190620 20.06.2019 Inngående brev FV 6560 ved eiendommen gnr. 1631 bnr. 36 i MIDTRE GAULDAL kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning DEKAR RETTSHJELP AS
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Utgående brev Endring i stillingskode - Stig Jensås Stig Jensås
2019/2358 20190620 20.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - ***** ***** *****
2019/2486 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2019/2020 - ***** ***** *****
2019/1033 20190620 20.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale 50% tospråklig fagopplæring fast stilling - Støren barneskole - Barbara Zofia Wojtowicz Barbara Zofia Wojtowicz
2018/2522 20190620 20.06.2019 Inngående brev Karakterutskrift - HiNT - Stig Jensås Stig Jensås
2019/2485 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 115/15, 107/23, 109/4, 110/2 - Sivert Moen Sivert Moen
2019/1380 20190620 20.06.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010619-300919 - Monica Schjetne Monica Schjetne
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - e-kurs i Veilederen - Judith Melum Judith Melum
2019/2504 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - plassering av ny nettstasjon - gbnr 166/1 - Trønderenergi Nett AS Dekar rettshjelp AS
2019/2490 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2019/2410 20190620 20.06.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottak av geodatagrunnlag for område Svartfjellia omegn, Burusjøen Per Arne Enge
2019/2489 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere Helsedirektoratet
2019/90 20190620 20.06.2019 Utgående brev Skjenkekontroll med røyk - 180619 - Tilbakemelding Securitas AS
2019/507 20190620 20.06.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 260619 - ***** ***** NAV Melhus
2019/2002 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oversendelse av rapport etter stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt etter kapittel 9 - ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2019/196 20190620 20.06.2019 Inngående brev Kjørebok - 2017-2019 - Nils Petter Almaas Nils Petter Almaas
2019/2505 20190620 20.06.2019 Inngående brev Rammeavtale - renhold - 010719-300919 - Anne Refseth Hagen Anne Refseth Hagen
2019/2506 20190620 20.06.2019 Inngående brev Forelegging av tiltak innen områdekonsesjon - etablering av ny nettstasjon - gbnr 166/1 - 7298 Budalen - Trønderenergi nett AS Dekar rettshjelp AS
2019/475 20190620 20.06.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - Kryssløsning Frøsetvegen Miljødirektoratet
2019/2495 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2019/2499 20190620 20.06.2019 Inngående brev Midtnordiske kulturpriser 2019 - Nominer kandidater nå. Trøndelag fylkeskommune
2019/2214 20190620 20.06.2019 Utgående brev Vedtaksbrev Steinar Bones
2018/4590 20190620 20.06.2019 Utgående brev Mottatt oppsigelse av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/2488 20190620 20.06.2019 Inngående brev Klage på søknad om fritak fra renovasjonsgebyr - fritidsbolig - gbnr 76/1 - Ann Kristin Solberg Ann Kristin Solberg
2019/79 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Petter Almaas Nils Petter Almaas
2018/3486 20190620 20.06.2019 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret Skatteetaten
2019/1980 20190620 20.06.2019 Utgående brev Eiendomsskatt - Besiktigelse og fotografering av nye/endrede bygninger - 2019 Marit Johanne Solem m.fl.
2019/2041 20190620 20.06.2019 Inngående brev Svar - Vedrørende søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr 408/1/42 Saga Hus AS
2019/2500 20190620 20.06.2019 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Monica Schjetne AMBIO helse AS
2019/2220 20190620 20.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om nydyrking - gbnr 118/2 Trøndelag fylkeskommune
2019/2493 20190620 20.06.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 46/3 - Jon Kant Jon Kant
2019/2449 20190620 20.06.2019 Inngående brev Avklaring vedr. henvendelser om tilgang til vedtatte plankart og digitalt kartgrunnlag for Støren Næringsområde Midtre Gauldal Næringsselskap/Støren Sør
2019/2301 20190620 20.06.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Flytting av seterbu internt på egen setervoll - gbnr 302/3 - Engesvollen, Nekjådalen - tiltakshaver Jon Knudsen Jon Knudsen
2018/3062 20190620 20.06.2019 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Marit Bjørgens vei" Eivind Refseth m.fl.
2019/2288 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om stilling Nikolay Kostov
2019/2492 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 152/1 - Ole Magnus Moen og Mathias Moen Ole Magnus Moen og Mathias Moen
2019/2468 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 190819-150919 - Elin Malum Elin Malum
2019/2253 20190619 19.06.2019 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema - Midtre Gauldal Hjemmesykepleie - Ledige stillinger - SSB (RA-0678), 1. kvartal 2019 Altinn For MAY RITA KARLSEN
2019/2253 20190619 19.06.2019 Inngående brev Hovedutsending - Undersøkelsen Ledige stillinger 2. kvartal 2019 - Hjemmesykepleien Statistisk sentralbyrå
2019/2470 20190619 19.06.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % fast pedagogisk leder - Soknes barnehage - fra 010819 - Siv Irene Staverløkk Siv Irene Staverløkk
2019/2471 20190619 19.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 193/46 - Rolf Åsmund Aarland Rolf Åsmund Aarland
2019/2471 20190619 19.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 193/46 - Sissel Lauglo Storrø Sissel Lauglo Storrø
2019/2449 20190619 19.06.2019 Utgående brev Svar ang. tilgang til vedtatte reguleringsplan inklusiv komplett geodatagrunnlag for Støren Næringsområde COWI AS
2019/1206 20190619 19.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast stillingsutvidelse - 73,95 % stilling Sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, natt - F.o.m. 01.09.19 - Eva-Katrine Vangen Eva-Katrine Vangen
2019/2360 20190619 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker - Ingeborg Granøien
2018/4019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Barnehage - tilretteleggingsmidler videreutdanning Utdanningsdirektoratet
2019/646 20190619 19.06.2019 Inngående brev Fylkesmannen fraråder - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av eiendom med adkomstvei - Midtre Gauldal 187/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2253 20190619 19.06.2019 Utgående brev Skjema for innrapportering - Ledige stillinger Hjemmesykepleien - 1. kvartal 2019 Statistisk sentralbyrå
2019/1529 20190619 19.06.2019 Utgående brev Vedtak - Bestandsplaner hjortevilt - 2019 - 2021 - Vagnildhøgda og Sokna Vest Vagnildhøgda utmarkslag og Sokna vest hjorteviltsvald
2019/1256 20190619 19.06.2019 Inngående brev Spørsmål til ordførereren vedrørende arbeidsrettsak anket til Lagmannsretten Tor Flagestad
2019/1033 20190619 19.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% årsvikariat - Soknedal skole Linda Marie Størdal Danielsen
2019/2373 20190619 19.06.2019 Utgående brev Befaring - Gang- og sykkelveg - Sokneslia WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS
2019/2111 20190619 19.06.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - gravemaskin - Kjell Ivar Kulbotten Kjell Ivar Kulbotten
2019/1381 20190619 19.06.2019 Utgående brev Vedrørende endring av veiadresse Adriana Løvik m.fl.
2019/2207 20190619 19.06.2019 Inngående brev Ettersending av reviderte målsatte tegninger Hans Ivar Brattset
2019/2469 20190619 19.06.2019 Inngående brev Registrering av virksomhet i Enhetsregisteret - Soknes Barnehage Brønnøysundregistrene
2019/2253 20190619 19.06.2019 Inngående brev Hovedutsending - Undersøkelsen Ledige stillinger 1. kvartal 2019 - Hjemmesykepleien Statisktisk sentralbyrå
2019/2480 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bosetting av flyktninger - ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1347 20190619 19.06.2019 Utgående brev Søknad om gebyrnedsettelse - 2 byggesaker på gbnr 39/7 Svenn-Erik Rud
2019/2253 20190619 19.06.2019 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema - Midtre Gauldal Hjemmesykepleie - Ledige stillinger - SSB (RA-0678), 2. kvartal 2019 Altinn For MAY RITA KARLSEN
2019/833 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - 010219-250419 - ***** Landbruksdirektoratet
2019/2472 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 m2 - gbnr 132/1 - Haanshus søndre, 7288 Soknedal - tiltakshaver Stein Haanshus Stein Haanshus
2017/853 20190619 19.06.2019 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses Statens kartverk Tinglysing
2019/2473 20190619 19.06.2019 Inngående brev Ulovlighetsoppfølging - Slette hyttefelt Ola Haukdal
2019/2474 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd for budsjettåret 2019 og 2020 - N.K.S Veiledningssenter for pårørende N.K.S. Veiledningssenteret for pårørende
2018/4342 20190619 19.06.2019 Inngående brev Detaljplanforslag Brudal hyttefelt II Allskog
2019/2456 20190619 19.06.2019 Inngående brev Oppdatert: Høring – nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet
2019/2368 20190619 19.06.2019 Inngående brev Fast stilling - 50 % fagarbeider - Midtre Gauldal folkebibliotek - Torill Haueng Torill Haueng
2019/2475 20190619 19.06.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - fast stilling - 78 % miljøarbeider - Lysgården verksted - fra 010719 - Kent Gundersen Kent Gundersen
2019/2447 20190619 19.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 192/1 Guro Enlid
2019/2253 20190619 19.06.2019 Utgående brev Skjema for innrapportering - Ledige stillinger Hjemmesykepleien - 2. kvartal 2019 Statistisk sentralbyrå
Versjon:5.2.2.1