eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4231 20200123 23.01.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til endring - Møteplan for utvalg for næring, plan og miljø - 2020
2019/4703 20200121 21.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan og handlingsplan for administrasjonsutvalget 2020
2019/3696 20200121 21.01.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 260/61 Per Jan Morseth
2019/79 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak leiekjøring - søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Olav Snøan John Olav Snøan
2020/192 20200121 21.01.2020 Inngående brev Gatelys - varsel om feil Anita Tangstad
2020/189 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ada Løkken Knudsen
2019/79 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Mathieu Michel Christian Roussel Mathieu Michel Christian Roussel
2019/4662 20200121 21.01.2020 Utgående brev Dispensasjonsbehandling - Kommunedelplan Støren - planID 2012009 - gbnr 3/231 BØRØ BYGGSERVICE AS
2019/3379 20200121 21.01.2020 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID2012009 - Kommunedelplan Støren - gbnr 39/1
2019/4835 20200121 21.01.2020 Inngående brev Ref til mottatt brev datert 020120 - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** ***** ***** *****
2020/2 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Idar Moen Idar Moen
2020/196 20200121 21.01.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering av vannverksdata for året 2019, og om at vi i 2020 vil føre tilsyn med distribusjonssystem Mattilsynet
2020/195 20200121 21.01.2020 Inngående brev Databrukerkontrakt - Randi Amdal Aasenhus Randi Amdal Aasenhus
2020/194 20200121 21.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Randi Amdal Aasenhus Randi Amdal Aasenhus
2019/4531 20200121 21.01.2020 Inngående brev Svar - Refusjon skoleåret 2019/2020 for ***** ***** ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune - Fagenhet for oppvekst og utdanning
2020/116 20200121 21.01.2020 Inngående brev Dovrebanen - km. 494,72 - gnr/bnr 51/1 - Midtre Gauldal kommune - Trøndelag - Bane NORs høringsuttalelse til bygging av landbruksveg i nærføring med jernbanen Bane NOR SF
2019/4199 20200121 21.01.2020 Utgående brev Oppmålingsforretning over parsell av gbnr 82/11 - Nyløkken Siri Fossum
2019/79 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Loyd Bergsrønning Ola Loyd Bergsrønning
2020/183 20200121 21.01.2020 Utgående brev Tvangssalg av eiendom - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Advokatfirmaet Jon Reidar Aae
2020/190 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - ammefri - 310120-280420 - ***** ***** *****
2019/3852 20200121 21.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg – Eva Hov Aunøien Eva Hov Aunøien
2020/188 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2019/3496 20200121 21.01.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 978695779 Landbruksdirektoratet
2019/3852 20200121 21.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg – Carina Hage Carina Hage
2019/3852 20200121 21.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg – Malin Tverli Malin Tverli
2020/116 20200121 21.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til Midtre Gauldal kommune - Søknad om bygging av landbruksvei 51/1 Trøndelag fylkeskommune
2020/92 20200121 21.01.2020 Inngående brev Overføring av oppgaver til kommunene og fastsettelse av ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap Landbruksdirektoratet
2020/2 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Håvard Sætermo Håvard Sætermo
2019/3596 20200121 21.01.2020 Utgående brev Melding om opphør av tilganger i Matrikkelen for medarbeider i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/3721 20200121 21.01.2020 Inngående brev Fylkesveg 6556 (tidligere fv. 622) i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på høring av planforslag for Gammelvollia hyttefelt II - planID5027 2018007 Statens vegvesen
2019/79 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingar Gravrok Ingar Gravrok
2019/79 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Edvin Arvid Fløttum Edvin Arvid Fløttum
2020/207 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av redskapshus - gbnr 193/4 - 7298 Budalen - tiltakshaver Jon Bjørnevold Jon Bjørnevold
2020/200 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av område brukt for deponering av avfall - gbnr 61/1 - 7288 Soknedal - Eivind Amdal Eivind Amdal
2020/188 20200121 21.01.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2019/196 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017-2019 - Nils Peter Rogneslien Nils Petter Rogneslien
2020/198 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av gjeterbu - gbnr 258/2 - 7387 Singsås - tiltakshaver Tore Lilleaker Tore Lilleaker
2020/2 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Svardal Einar Svardal
2020/183 20200121 21.01.2020 Inngående brev Foreleggelse av bud og forslag til fordeling i Sør-Trøndelag tingretts saker 18-066549 og 18-070753TVA-STRO Advokatfirmaet Jon Reidar Aae
2019/4246 20200121 21.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse Nydyrking på gbnr 155/2 - Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2019/79 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Thom Arnesen Thom Arnesen
2020/191 20200121 21.01.2020 Utgående brev Oversendelse av "Legeerklæring om dødsfall" 2019 Folkehelseinstituttet
2019/3524 20200121 21.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar 2 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomter - gbnr 22/1 Johnny Jørgen Aunøien
2020/197 20200121 21.01.2020 Inngående brev Høring - nye læreplaner i valgfagene Utdanningsdirektoratet
2018/2919 20200121 21.01.2020 Utgående brev Oppmålingsforretning bebygd parsell av gbnr 289/1 Ingar Gravrok
2017/164 20200121 21.01.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 970342648 Landbruksdirektoratet
2019/4484 20200121 21.01.2020 Utgående brev Oppmålingsforretning parsell av gbnr 202/2 Kjersti Marie Røttum og Ole Arne Røttum
2018/3721 20200121 21.01.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Kommentar - Gammelvollia hyttefelt II Bane NOR SF
2019/159 20200121 21.01.2020 Inngående brev Rapporter/statistikk for Matrikkelen i 4. kvartal 2019 for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2020/116 20200121 21.01.2020 Inngående brev Uttalelse - Høring om bygging av landbruksvei - gbnr 51/1, Midtre Gauldal Samediggi/Sametinget
2019/3596 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bekreftelse fra Kartverket på opphør av tilganger i Matrikkelen for medarbeider i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/3852 20200121 21.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg – Prangthip Phonchammi Prangthip Phonchammi
2020/136 20200121 21.01.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 2/31 - Svartøya 6 BDO Advokater AS
2019/3852 20200121 21.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg – Ane Huus Ane Huus
2019/3852 20200121 21.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Ida Kjelstad Storm Ida Kjelstad Storm
2019/3852 20200121 21.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Kate Larsen Kate Larsen
2019/3852 20200121 21.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Frida Buseth Frida Buseth
2018/4342 20200121 21.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring av planforslag - Brudal hytteområde i Midtre Gauldal kommune - planID5027 2018011 Statens vegvesen
2020/185 20200121 21.01.2020 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for gaver og lignende i Midtre Gauldal kommune
2019/79 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Normann Fossum Ingvar Normann Fossum
2017/3209 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kommunedelplan Støren - møtereferat - Bane NOR SF - 170120 Bane NOR SF
2020/165 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis Erik Takyi
2019/4799 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Willy Haraldsen
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Camilla Buskland
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Arvid Haukli
2020/156 20200120 20.01.2020 Utgående brev Bekreftelse sletting av heftelse gbnr 23/1 - Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2020/149 20200120 20.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast stilling - 65 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.20 - Marit Hovstad Marit Hovstad
2020/140 20200120 20.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast stilling - 100 % spesialsykepleier - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.20 - Tove Bjørklund Tove Bjørklund
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Hanne Ertshus
2019/4058 20200120 20.01.2020 Utgående brev Innkalling - ansvarsgruppemøte ***** ***** ***** - 24.01.20 *****
2019/4020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om kommunalt tilskudd for 1.kvartal 2020 - Liøya barnehage Liøya barnehage
2019/4662 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon for takutforming BØRØ BYGGSERVICE AS
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Leiv Forodden
2019/4020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om kommunalt tilskudd for 1.kvartal 2020 - Hauka villmarksbarnehage Hauka villmarksbarnehage
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Joar Sigfred Gynnild
2019/4873 20200120 20.01.2020 Utgående brev Midlertidig svar - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr. 148/11 Knut Fagerbekk
2020/36 20200120 20.01.2020 Utgående brev Rammeavtale- tilkallingsvikar- Rita Sundlisæter- oppvekst MG Rita Sundlisæter
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Tore Lilleaker
2019/45 20200120 20.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole Mari Belsvik
2019/386 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 166/24 - Arve Sørløkken Arve Sørløkken
2019/45 20200120 20.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole Kristin Høgsteggen Gylland
2020/155 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Brit Inger Aune *****
2020/115 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om grunnskoleplass - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/36 20200120 20.01.2020 Utgående brev Rammeavtale- tilkallingsvikar- Lone Mari Waagbø- oppvekst MG Lone Mari Waagbø
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Svein Andersen
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Ståle Solem
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Roger Åsmund Skjelbakken
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Pål Høen
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Per Håkon Malum
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Morten Ødegård
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Kjell Prytz
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Jostein Magne Sunnset
2020/13 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak etter motorferdselloven §6 Jon Eivind Dragset
2019/4392 20200120 20.01.2020 Utgående brev Re: Vedr. saksnr 19/4392 BN Entreprenør
2019/4742 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Senait Rezene Temelso
2019/4799 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tuva Ræder Ølstøren
2019/196 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - Knut Digre Knut Digre
2019/4574 20200120 20.01.2020 Inngående brev Dovrebanen km 500,632 - 501,540 Støren st - Sikring og sanering av planoverganger - Tilbakemelding og referat fra oppstartsmøte grunnerverv Bane NOR SF
2019/4417 20200120 20.01.2020 Inngående brev Europaveg 6 i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål - gbnr 92/2 - Merket - Garli Statens vegvesen - Region midt
2020/78 20200120 20.01.2020 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren ungdomsskole - 16.01.20-31.07.20 - Ida Sagmo Arnesen Ida Sagmo Arnesen
2020/179 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utlysning av statlig tilskudd for 2020 til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/182 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om- og forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 278/1 - Axel Tobias Sanderud SB skog AS
2019/3696 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sak RAVNÅS: Bekreftelse på deling -gbnr 260/1 - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag jordskifterett v/Børset, Gunnar
2019/4469 20200120 20.01.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Støvervollen - 400/1 - Søknad om riving av eksisterende seterbu/seterbygninger og oppføring av ny seterbu - Fylkeskommunens uttalelse Trøndelag fylkeskommune
2018/2580 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest fritidsbolig - gbnr 13/9 Bjørn Roger Tangstad
2019/2828 20200120 20.01.2020 Inngående brev Fellingsrapporter 2019 - elg - hjort - rådyr - Drift 7 Sokna vest Drift 7 Sokna vest
2020/174 20200120 20.01.2020 Utgående brev Utlysningstekst - fast stilling - 100 % kommuneplanlegger - enhet for næring- plan og forvaltning Anita Wanvik Enlid m.fl.
2020/172 20200120 20.01.2020 Utgående brev Fast stilling - 100 % leder for helse- og velferdskontoret Anita Wanvik Enlid m.fl.
2020/171 20200120 20.01.2020 Utgående brev Utlysningstekst - fast stilling - 100 % enhetsleder - Singsås oppvekstsenter Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/4392 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Hauka - arealoverføring av ca 500 m2 fra gbnr 161/2 til 161/13 - Ketil Bjerkenås BN Entreprenør AS
2018/765 20200120 20.01.2020 Inngående brev Høringssvar - Miljøgate Soknedal sentrum Næringsforeningen i Trondheimsregionen
2020/170 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av fly og snøscooter i forbindelse med arealbruksregistreringer og minimumstellinger av villrein i landskapsvernområdene i Forollhogna Villreinområde Nasjonalparkstyret for Forollhogna - Fylkesmannen i Trøndelag
2020/184 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utlysning av midler - forsøk med fritidskort Bufdir
2020/183 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tvangssalg av eiendom - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Advokatfirmaet Jon Reidar Aae
2019/833 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2019/4840 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende søknad om ny kjøreveg til grunneiendommen gbnr 49/39 i Slettet hyttefelt - gbnr 49/38 KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS
2020/181 20200120 20.01.2020 Inngående brev Organisasjonsdatabase for kommunene - innsamling av data Kommunal- og moderniseringsdepartement
2019/3787 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kort info om Tiltak i beiteområder - ber om tilbakemelding på behov for tilgang til AGROS Fylkesmannen i Trøndelag
2020/169 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - patruljering løypenett - Soknedal Røde kors hjelpekorps - Budal Røde kors hjelpekorps - Singsås røde kors hjelpekorps Soknedal Røde Kors
2018/765 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversendelse av innspill til Rambøll etter høringsperioden RAMBØLL NORGE AS
2019/79 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Sigve Fossum Eivind Sigve Fossum
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad - Oddbjørn Aune Oddbjørn Aune
2019/2839 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren barnehage - 010120-310720 - Janne Sophia Lange Janne Sophia Lange
2019/79 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Endre Rise Endre Rise
2019/4471 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren ungdomsskole - 130120-310720 - Emelie Ellingsgård Hovstad Emelie Ellingsgård Hovstad
2019/3496 20200120 20.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Per Erik Sørløkken
2020/168 20200120 20.01.2020 Inngående brev Envina IKS: Representantskapsmøte - Protokoll - møte 170120 ENVINA IKS
2020/177 20200120 20.01.2020 Inngående brev RE: Takst gbnr 264/10 Roger Refseth
2020/177 20200120 20.01.2020 Inngående brev SV: Takst gbnr 264/10 Kåre Malum
2020/177 20200120 20.01.2020 Inngående brev SV: Takst gbnr 264/10 Anna Therese Flatmo
2019/79 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Bjarne Granmo Per Bjarne Granmo
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Noralf Kant Jon Noralf Kant
2020/6 20200120 20.01.2020 Inngående brev Nye FDV-avtaler i alle Geovekst-kommunene fra 01.01.2020 grunnet endret kommunestruktur fra årsskiftet Kartverket
2020/176 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Lysgården verksted - 170120-300620 - May Johanne Gylland May Johanne Gylland
2020/175 20200120 20.01.2020 Utgående brev Landbruksplan MGK 2003-2006 - vedtatt 10.09.2003 Ola Joar Sundli
2020/173 20200120 20.01.2020 Utgående brev Utlysningstekst - fast stilling - 100 % enhetsleder næring- plan og forvaltning Anita Wanvik Enlid m.fl.
2020/54 20200120 20.01.2020 Utgående brev Manglende dokumenter dispensasjonssøknad GBNR 299/3 Bjørn Idar Vinsnesbakk
2018/765 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innsigelser, merknader og kommentarer til detalregulering for Miljøgate Soknedal Sentrum plan ID 50272018009 Soknedal innkjøpslag SA
2018/765 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innspill - Miljøgate soknedal sentrum Aarhaugs bilverksted AS
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om fornyet godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 199/3 - Leif Slørdal Leif Slørdal
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Petter Løkken Hans Petter Løkken
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Atle Grytdal Atle Grytdal
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arild Duaas Arild Duaas
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Olaf Solum John Olaf Solum
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ottar Arnold Fossum Ottar Arnold Fossum
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Moshaug Anders Moshaug
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Idar Moen Kjell Idar Moen
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Fossum Jens fossum
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Enlid Bjørn Enlid
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Olav Aunegjerdet Bjørn Olav Aunegjerdet
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Andreas Moe Andreas Moe
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Magne Knutsen Egil Magne Knutsen
2020/2 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddbjørn Aune Oddbjørn Aune
2019/4799 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tuva Ræder Ølstøren
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vitnemål - Ida Sagmo Arnesen Ida Sagmo Arnesen
2020/187 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 181119-310320 - Paula Sabovcikova Paula Sabovcikova
2018/2289 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - ref 100006727292366V01 Helfo
2020/112 20200120 20.01.2020 Inngående brev Avtale mellom Midtre Gauldal kommune og Gauldal brann og redning IKS om lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell på Støren - underskrevet Gauldal brann og redning IKS
2019/3411 20200117 17.01.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 236/73 Magne Harald Liabø
Ingen tilgang 20200117 17.01.2020 Inngående brev Bussholdeplass Forsethmo RV-30 Hans Malum
2017/3393 20200117 17.01.2020 Inngående brev SVV vs Fylkeskommunen - skilting Marit Kristin Krogstad
2020/162 20200117 17.01.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019 - Støren Kulturhus Støren kulturhus
2020/160 20200117 17.01.2020 Inngående brev Høring - Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – Melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2020/158 20200117 17.01.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 19-182273REN-JTRD Sør-Trøndelag jordskifterett
2020/157 20200117 17.01.2020 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon fra arbeidsgiver - Anders Holte Anders Ingebrigt Holte
2019/3696 20200117 17.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på deling -gbnr 260/1 Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag Jordskifterett v/Øystein Ommedal
2018/3529 20200117 17.01.2020 Utgående brev Refusjon : Utskifting av led lysrør leil. 1 *****
2020/2 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Marthe Johanne Buskland Marthe Johanne Buskland
2020/127 20200117 17.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 111/1 Hans T Gillesdal Laache
2020/128 20200117 17.01.2020 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Kristin Myklevoll Kristin Myklevoll
2020/116 20200117 17.01.2020 Utgående brev Høring om bygging av landbruksvei - gbnr 51/1 - Frank Vidar Harstad Bane NOR SF
2020/163 20200117 17.01.2020 Inngående brev Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi AS - 190520 Trønderenergi AS
2020/114 20200117 17.01.2020 Utgående brev Vedtak om grunnskoleplass - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/2 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eva Vingen Eva Vingen
2020/81 20200117 17.01.2020 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei - gbnr 45/8 - Bjørn Nybjerkan Bjørn Nybjerkan
2018/3721 20200117 17.01.2020 Utgående brev Høring etter planvedtak - Gammelvollia hyttefelt II - planID5027 2018007 Budal Bondelag v/Olav Svardal m.fl.
2020/163 20200117 17.01.2020 Inngående brev Møtet avlyst - Innkalling til generalforsamlinger og eiermøter i Trønderenergi AS - 2020 Trønderenergi AS
2020/164 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 071219- 310320 - Maren Løberg Maren Løberg
2019/2239 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kjørebok - rapportskjema for leiekjøring - Hans Tore Løvrødshaug Hans Tore Løvrødshaug
2019/1291 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rammeavtale-tilkallingsvikar-norskopplæringen i Midtre Gauldal 090120-190620 - Mona Grorud Sørensen Mona Grorud Sørensen
2019/605 20200117 17.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens svar på henvendelse - tilsyn bo- og dagsenter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/135 20200117 17.01.2020 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Edd Robert Stenbro Edd Robert Stenbro
2018/4462 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 3/134 - Nils Inge Vidhammer Nils Inge Vidhammer
2019/4064 20200117 17.01.2020 Utgående brev Innkalling - evalueringsmøte - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/4417 20200117 17.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til boligformål - 92/2 Trøndelag fylkeskommune
Ingen tilgang 20200117 17.01.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - Søknad om tilskudd til vegbygging - Dyrvold Skogsvei - søker John Helge Sandberg John Helge Sandberg
2019/1389 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - 177/26 - Gøran Fossmo Gøran Fossmo
2020/2 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Atle Engan Atle Engan
2017/164 20200116 16.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til drenering Per Johnny Fossum
2019/4518 20200116 16.01.2020 Inngående brev Fornyelse reiseforsikring 2020 Aon Norway AS
2019/4115 20200116 16.01.2020 Utgående brev Referat fra informasjonsmøte ang arbeidsmiljøsak 09.01.2020 *****
2020/154 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Åshild Engen Moen Åshild Engen Moen
2020/152 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon - ***** ***** Statens pensjonskasse
2020/20 20200116 16.01.2020 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren kulturhus Kristian Moan
2020/2 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Christian Høen Hans Christian Høen
2020/155 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Brit Inger Aune Brit Inger Aune
2020/2 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Fiskum Odd Fiskum
2020/129 20200116 16.01.2020 Utgående brev Klage på vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** - Flere opplyssninger *****
2020/150 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Roger Kant Roger Kant
Versjon:5.2.2.1