eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1214 20190213 13.02.2019 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt brev Are Vinsnesbakk
2019/520 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Olga Marie Røe Løkken Olga Løkken
2019/523 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Siv S.Randen Siv S. Randen
2019/522 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Eli Kristina Pedersen Eli Kristina Pedersen
2019/521 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Åshild Haukdal Grøtan Åshild Haukdal Grøtan
2019/516 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Monica Aamot Rundhaug Monica Aamot Rundhaug
2019/479 20190213 13.02.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Trine Aasenhus Trine Aasenhus
2019/515 20190213 13.02.2019 Inngående brev Informasjon til kausjonist - lån nr 8317.55.93821 - Gauldal brann og redning IKS Kommunal Landspensjonskasse
2019/515 20190213 13.02.2019 Inngående brev Informasjon til kausjonist - lån nr 8317.55.55717 - Gauldal brann- og redning IKS Kommunal Landspensjonskasse
2019/514 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 280619-120819 - Eirin Lyngen Strømhylden Eirin Lyngen Strømhylden
2018/4366 20190213 13.02.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/513 20190213 13.02.2019 Inngående brev Ad klage på vedtak sak 2018/3030-05 - gbnr 49/40 i Midtre Gauldal kommune Advokatfirmaet Nidaros DA
2019/512 20190213 13.02.2019 Inngående brev Soknes barnehage og informasjon om rutiner ifm byggeprosesser hos Miljøenheten, Trondheim kommune Trondheim kommune - Miljøenheten
2019/282 20190213 13.02.2019 Utgående brev Rapport alkoholomsetning 2018 - Coop Oppdal SA - Tilbakemelding Coop Oppdal SA
2018/4054 20190213 13.02.2019 Utgående brev Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/34 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/441 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Eila Røsbjørgen
2018/2464 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til nordiske filmdager - Foreningen Norden Kari Haukdal
2018/1486 20190213 13.02.2019 Inngående brev Kontonummer i forbindelse med tilbakebetaling av eiendomsskatt 2018 - gbnr 100/11 - Sivert Moen Sivert Moen
2019/511 20190213 13.02.2019 Utgående brev Rammeavtale type ansettelse Inger Berit Herreskilbred
2019/462 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - 2018/2019 - ***** ***** ***** *****
2019/319 20190213 13.02.2019 Inngående brev Dispensasjon fra frist for etterregistrering 10.01.2019 - produksjonstilskudd 2018 - innvilget FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/2258 20190213 13.02.2019 Utgående brev Delingsbehandling - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av fnr 10 - gbnr 82/1 Grete Fossum m.fl.
2019/407 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Kristin Eggen
2019/407 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Kristin Eggen
2019/407 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Kristin Eggen
2019/451 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Abduerhman Alsenoci Hashem Deiges
2019/321 20190213 13.02.2019 Inngående brev Vedrørende avløpsanlegg - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tomt med kårbolig - gbnr 199/3 - 7298 Budalen - Leif Slørdal Leif Slørdal
2019/508 20190213 13.02.2019 Utgående brev Søknad om tidligpensjon for jordbrukere - ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4040 20190213 13.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon - tilbygg til hytte "Bakkebu" - gbnr 220/26 Gerd Helene Hervik
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Budal Trygdebolig leil. 1-3 i sokkel *****
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Budal Trygdebolig leil. 1-3 i sokkel *****
2019/519 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Jenny Østhus Lund Jenny Østhus Lund
2019/449 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Vigdis Carlsen Vigdis Carlsen
2019/517 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Vilde Flatås Vilde Flatås
2019/517 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010119-310319 - Vilde Flatås Vilde Flatås
2019/493 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010119-310319 - Anette Pallin Olsen Anette Pallin Olsen
2019/510 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 161/2 - Ketil Bjerkenås Ketil Bjerkenås
2019/282 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rapport alkoholomsetning 2018 - Coop Oppdal SA Coop Oppdal SA
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Budal Trygdebolig leil. 1-3 i sokkel *****
2018/3344 20190213 13.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap 19 - fradeling av tilleggsareal til eiendommen gbnr 259/7 fra gbnr 259/1 Sigrun Sagen
2018/2258 20190213 13.02.2019 Utgående brev Melding til tinglysing gbnr 82/133 Statens Kartverk
2018/2864 20190213 13.02.2019 Inngående brev Vedrørende vedtak - søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 271/2 samt klage på vedtak - begjæring om innsyn Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 4-6 *****
2019/502 20190213 13.02.2019 Utgående brev Søknad om tidligpensjon i jordbruket - ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Vedrørende mottatt faktura - gebyr i forbindelse med utstedelse av ferdigattest Jon Husby
2019/194 20190213 13.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - søknad om nydyrking, 257/5, Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 4-6 *****
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 1- 3 *****
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 4- 6 *****
2018/3222 20190213 13.02.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** *****
2018/4211 20190213 13.02.2019 Utgående brev Melding om fristforlengelse -søknad om dispensasjon fra reglene for bygging i sone 1 ved Storburusjøen - ombygging av fritidsbolig - gbnr 217/7 Toralf Lillerønning
2019/408 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra frist for etterregistrering 10.01.2019 - produksjonstilskudd 2018 - avslag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4488 20190213 13.02.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-sone 1 - oppføring av frittliggende bygning - Vindstaden - Midtre Gauldal - 99/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/313 20190213 13.02.2019 Utgående brev Skogfond - søknad om økonomisk støtte til skogkurs - 2018/2019 - Støren ungdomsskole Støren ungdomsskole
2016/2349 20190213 13.02.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av ny landbruksveg - Midtre Gauldal - 25/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/245 20190213 13.02.2019 Inngående brev Tilbakemelding ref 2019/245-4 *****
2019/441 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Eila Røsbjørgen
2019/282 20190213 13.02.2019 Utgående brev Rapport alkoholomsetning 2018 - Kiwi 129 Støren - Tilbakemelding Kiwi minidrift AS
2018/3303 20190213 13.02.2019 Utgående brev Melding om fristforlengelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 71/1 Klara Storrø
2019/407 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Kristin Eggen
2019/443 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Abduerhman Alsenoci Hashem Deiges
2019/452 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Eila Røsbjørgen
2019/504 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker - Camilla Buskland Camilla Buskland
2019/503 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 198/2 - Arnt Storrøsæter Arnt Storrøsæter
2018/2393 20190213 13.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - oppføring av carport- gbnr. 46/13 Karl Soknes
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 1-3 *****
2018/3665 20190213 13.02.2019 Utgående brev Melding om fristforlengelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (ny søknad) - LNF-formål - riving av liten hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14 - SANDE HUS OG HYTTER AS
2018/2520 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rapport 160818-051018 - ***** ***** ***** Stjørdal kommune
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 1-3 *****
2018/3628 20190213 13.02.2019 Utgående brev Melding om fristforlengelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving av eksisterende bygg/oppføring av hytte og anneks/endring av tomt/omlegging av vei/avløpsanlegg - gbnr 155/12 Lena Fossum
2019/260 20190213 13.02.2019 Inngående brev Tilbakemelding til offentlig melder Helse og Familie, Barneverntjenesten
2019/116 20190213 13.02.2019 Utgående brev Vedtak - Øvelsesplan 2019-2023 for Singsås-. Soknedal- og Budal Røde kors hjelpekorps Singsås, Soknedal og Budal Røde kors hjelpekorps
2019/509 20190213 13.02.2019 Inngående brev Tildelingsbrev kommunale SMIL-midler 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/452 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Maria Aune
2018/4263 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling May Elin Kåsen
2018/4263 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Malene Meek
2019/345 20190212 12.02.2019 Utgående brev Bekreftelse viltpåkjørsel - Vilde Kulbotten Vilde kulbotten
2018/4463 20190212 12.02.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - "Nordstu Bjerkset" - gbnr 122/3 - Odd Bjerkset
2018/4003 20190212 12.02.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Fast stilling - 100 % vernepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede.
2018/3602 20190212 12.02.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Fast stilling - 100 % vernepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. organisert i prosjekt med langvaktturnus t.o.m. 31.03.19
2019/451 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Malene Meek
2017/2116 20190212 12.02.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 983606288 Landbruksdirektoratet
2018/3649 20190212 12.02.2019 Inngående brev Planforslag - 5027_2018010_Rp_Hagebakken (2) - oversendelse av filer 3Dsmia
2018/3649 20190212 12.02.2019 Inngående brev Planforslag - 5027_2018010_Rp_Hagebakken (1) - oversendelse av filer 3Dsmia
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere - Oda Pernille Staverløkk Kristensen AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere - Oda Pernille Staverløkk Kristensen AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere - Elsa Bjerke AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere - Siri Hagen AMBIO helse AS
2018/4581 20190212 12.02.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune ber om at høringsfristen utsettes Trøndelag fylkeskommune
2017/1789 20190212 12.02.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere - Marlene Elda AMBIO helse AS
2018/3031 20190212 12.02.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om bygging av landbruksvei gbnr 29/1 i Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/3920 20190212 12.02.2019 Utgående brev Søknad - deltakelse - inkluderende barnehage- og skolemiljø - samlingsbasert tilbud - pulje 4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4526 20190212 12.02.2019 Utgående brev Søknad om kommunal bolig på Støren - ***** ***** ***** *****
2019/187 20190212 12.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2019/187 20190212 12.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2019/187 20190212 12.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2018/3813 20190212 12.02.2019 Utgående brev IA - inkluderende arbeidsliv - ***** ***** ***** *****
2017/2040 20190212 12.02.2019 Utgående brev IA - inkluderende arbeidsliv - Dialogmøte 1 ***** ***** ***** *****
2019/390 20190212 12.02.2019 Utgående brev Søknad om samtykke til fradeling av skogparsell etter jordlovens § 12 - gbnr 227/4 - rekvirent Kari Marie Anshus Kari Marie Anshus
2017/1491 20190212 12.02.2019 Utgående brev Regulering av husleie - Soknedal husflidslag - Fagerlia barnehage Soknedal husflidslag
2019/460 20190212 12.02.2019 Utgående brev Vedrørende forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 272/2 - Anne Marit Winsnes Hayes Anne Marit Winsnes Hayes
2016/959 20190212 12.02.2019 Utgående brev IA - inkluderende arbeidsliv - Dialogmøte 1 - ***** ***** *****
2019/363 20190212 12.02.2019 Utgående brev Orientering om midlertidig ansettelse - Lysgården Delta Midtre Gauldal m.fl.
2019/470 20190212 12.02.2019 Utgående brev Lønnstillegg for kompetanse - ***** ***** ***** *****
2019/500 20190212 12.02.2019 Inngående brev Databrukerkontrakt - Julie Soberg Julie Solberg
2019/499 20190212 12.02.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Julie Solberg Julie Solberg
2019/282 20190212 12.02.2019 Inngående brev Rapport alkoholomsetning 2018 - Kiwi 129 Støren Kiwi minidrift AS
2017/3447 20190212 12.02.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Singsås oppvekst - 010119-310719 - Lone Mari Waagbø Lone Mari Waagbø
2019/298 20190212 12.02.2019 Inngående brev Kvittering for mottatt e-post - sak 18/26894 - tilsyn Midtre Gauldal kommune Trondheim kommune - Miljøenheten
2019/501 20190212 12.02.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 2019-2022 Trøndelag fylkeskommune
2019/498 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 227/4 - Hans Digre Hans Digre
2019/497 20190212 12.02.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % vikar - kulturskolen - 130219 - 310719 - Monica Broen Monica Broen
2019/495 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppsetting av dieseltank - gbnr 45/302 - 7290 Støren - Olje og energi AS- vedlagt situasjonsplan Olje og energi AS
2019/362 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Malene Meek
2019/210 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Mona Hage
2018/3598 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - 2 x 100 % faste flytstillinger for sykepleier - Enhet for pleie og omsorg - oppmøtested pt. Støren bo- og dagsenter
2019/452 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Hege Vagnild
2019/210 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Bergljot Helen Storli
2019/362 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Safiya Krogstad
2019/451 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Cathrine Brekke
2018/3625 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Faste rekrutterings-/studentstillinger - Enhet for pleie og omsorg
2018/4256 20190211 11.02.2019 Utgående brev Intervju *****
2019/70 20190211 11.02.2019 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.03.19 t.o.m 30.09.19 - Magnhild Brobakk Magnhild Brobakk
2019/384 20190211 11.02.2019 Utgående brev Møtereferat kontaktutvalg rovvilt 9. januar 2019 Kontaktutvalg rovvilt
2019/452 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Marit Synnøve Hovstad
2019/362 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Silje Sommerschild
2019/438 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Heidi Bråten
2019/362 20190211 11.02.2019 Inngående brev Trekker søknad om stilling Lene Bjerke
2019/224 20190211 11.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om plan for nydyrking 124/1 og 3 - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/1637 20190211 11.02.2019 Inngående brev Underlag til dialogmøte avbud buss Trøndelag 2021 ATB
2018/4322 20190211 11.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål om vurdering - Begrenset anbudskonkurranse - tilsetting ny Rådmann Assessit AS
2018/4256 20190211 11.02.2019 Utgående brev Intervju *****
2018/4256 20190211 11.02.2019 Utgående brev Intervju *****
2019/187 20190211 11.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Soknedal Trygdebolig leil. 7-8-9 *****
2019/187 20190211 11.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Soknedal Trygdebolig leil.7-8-9 *****
2019/187 20190211 11.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Soknedal Trygdebolig leil. 1-6 *****
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Erklæring vedrørende eiendeler i leiligheten ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/475 20190211 11.02.2019 Inngående brev Kopi av levert søknad - Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak - Biogassanlegg - Støren sør Miljødirektoratet
2018/4511 20190211 11.02.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 300119 - ***** ***** *****
2018/3920 20190211 11.02.2019 Inngående brev Hvordan kan du bidra til mindre mobbing? Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Monica Gjersvold Monica Gjersvold
2018/4256 20190211 11.02.2019 Utgående brev Intervju *****
2018/4256 20190211 11.02.2019 Utgående brev Intervju *****
2019/187 20190211 11.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Soknedal Trygdebolig leil. 7-8-9 *****
2017/2351 20190211 11.02.2019 Utgående brev Vedr. brukertilgang i Matrikkelen for medarbeider i Midtre Gauldal kommune Kartverket Matrikkeldivisjonen
2019/135 20190211 11.02.2019 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 85/1 - Tiltakshaver Egil Magne Bjerke Knutsen Broen rørservice AS
2019/209 20190211 11.02.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** Ber om mer konkrete P-plasssopplysninger *****
2019/350 20190211 11.02.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/362 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Cathrine Brekke
2019/210 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Cathrine Brekke
2019/362 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Oda Staverløkk
2019/362 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Unni Olsø
2019/443 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Sølvi Solum
2019/451 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Oda Staverløkk
2018/4263 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Anita Heksem
2019/451 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Silje Kristin Sveian
2019/296 20190211 11.02.2019 Utgående brev Midlertidige arbeidsavtaler 2019 - engasjement -Singsås oppvekst- Randi Wolden Midtlyng Randi Wolden Midtlyng
2019/210 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Oda Staverløkk
2019/452 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Oda Staverløkk
2019/210 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Berit Mykland
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Kontonummer for tilbakebetaling av eiendomsskatt - gbnr 28/1/1 - Habo AS Habo utleiebygg AS
2019/354 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Aas
2019/416 20190211 11.02.2019 Utgående brev Søknadsskjema fritak Envina IKS
2019/362 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Thea Celin Ringstad
2018/2821 20190211 11.02.2019 Utgående brev Frigivelse Legalpant 3. kvartal 2018 Envina IKS
2018/4256 20190211 11.02.2019 Inngående brev Svar på innkalling til intervju *****
2018/4256 20190211 11.02.2019 Inngående brev Svar på innkalling til intervju *****
2018/4256 20190211 11.02.2019 Inngående brev Svar på innkalling til intervju *****
2018/4256 20190211 11.02.2019 Inngående brev Svar på innkalling til intervju *****
2019/490 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 14/1 - Astrid Jorunn Grytdal Astrid Jorunn Grytdal
2019/489 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 24/1 - John Erik Fyhn Pallin John Erik Fyhn Pallin
2019/492 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 13/1 - Håvard Røttum Håvard Røttum
2019/491 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 12/1 - Kari Mette Busklein Kari Mette Busklein
2019/488 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 21/1 - Håvard Rognes Håvard Rognes
2019/485 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 13/3 - Arnstein Tilseth Arnstein Tilseth
2019/484 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 11/1 - Olav Erik Løkken Olav Erik Løkken
2019/482 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 5/1 - Tor-Odd Bones Tor-Odd Bones
2019/481 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 15/1 - Kari Ingeborg Busklein Kari Ingeborg Busklein
2018/765 20190211 11.02.2019 Inngående brev Ang. utvidelse av planområde for Miljøgate i Soknedal sentrum Statens vegvesen - Region midt
2019/480 20190211 11.02.2019 Inngående brev Enkel innkjøpsanalyse for 2017 for Midtre Gauldal - oppdatert versjon Kommunal rapport
2017/3150 20190211 11.02.2019 Inngående brev Oversendelse av signerte dokumenter - søknad om tillatelse til tiltak - 2 x 4-mannsbolig - gbnr 130/18 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Idehus Refseth bygg AS Kystplan
2016/3503 20190211 11.02.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til reguleringsplan - Hauka gjenvinningsanlegg - Gbnr 61/1 og 1631/7 - Midtre Gauldal kommune - Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/2906 20190211 11.02.2019 Inngående brev Angående etterfakturering strøm - leieavtale - Støren brannstasjon - Gauldal brann og redning IKS Gauldal brann og redning IKS
2019/365 20190211 11.02.2019 Utgående brev Revidert plan for kommunens kriseledelse Støren kirkekontor m.fl.
2019/443 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Silje Sommerschild
2019/477 20190211 11.02.2019 Inngående brev Alle skolestartere (1. klassinger) får gratis skolesekk av fylkeskommunen Trøndelag fylkeskommune
2019/354 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Aas
2019/362 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Aas
2019/487 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 25/1 - Eivind Refseth Eivind Refseth
2019/486 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 22/1 - Jonny Jørgen Aunøien Jonny Jørgen Aunøien
2019/483 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 7/3 - Ole H Bjørgen Ole H Bjørgen
2019/478 20190211 11.02.2019 Inngående brev Utkast til ny inndeling av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner - høring Kommunal- og moderniseringsdepartement
2019/182 20190211 11.02.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger etter møte 010219 *****
2018/4488 20190211 11.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Vindstaden i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/451 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Oda Staverløkk
2019/441 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Heidi Bråten
2019/473 20190211 11.02.2019 Inngående brev Endring av arealformål i kommunedelplan - innløsningsrett Kommunal- og moderniseringsdepartement
2019/320 20190211 11.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 65/2 Gro Wiedswang
2019/476 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2019/187 20190211 11.02.2019 Utgående brev HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Betjeningsboligen i Singsås *****
Versjon:5.2.2.1