eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/6 20200405 05.04.2020 Inngående brev Bekreftelse vedr. endringer i FDV-avtale 2020 mellom Norge digitalt/Geovekst og Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/2349 20200403 03.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% fast stilling som saksbehandler - Helse- og velferdskontoret Mette Storseth
2020/307 20200403 03.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% stilling som IT-lærling perioden H 2020-2022. Mari Hammerås
2020/6 20200403 03.04.2020 Inngående brev Reduksjonsfaktor-tallene i Norge Digitalt og godtgjøring ift. FDV-avtale, tilbakemelding for 1. kvartal 2020 Kartverket
2019/79 20200403 03.04.2020 Inngående brev Ny snøscooter - nytt registreringsnr. Aril Røttum
2020/925 20200403 03.04.2020 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 80/18 - Gerd Gynnild Gerd Gynnild
2020/7 20200403 03.04.2020 Inngående brev Rapporter/statistikk for Matrikkel for 1. kvartal 2020, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2020/507 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2020/13 20200403 03.04.2020 Inngående brev Korrigering av søknad fra ATV til snøsccoter Olaug Kjellfrid Sæther Terje Knudsen og Olaug Sæther
2020/924 20200403 03.04.2020 Utgående brev Samarbeidsmøte - ***** ***** ***** ***** - 04.03.2020 *****
2020/916 20200403 03.04.2020 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 104/1 - Ola Arnfinn Ertshus Ola O Ertshus
2020/915 20200403 03.04.2020 Inngående brev Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/880 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svar - søknad om utbetaling av skogfond - Martin Lundemo - gbnr 10/4 Martin Lundemo
Ingen tilgang 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kursbevis - Hege Vagnild Hege Vagnild
2020/307 20200403 03.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% stilling som lærling i helsearbeiderfager 2020-2022 Ranja Larsen
2020/593 20200403 03.04.2020 Utgående brev Godkjent tiltaksplan for hensettingsområde ved Støren stasjon - gbnr 4011/26 Norconsult AS
2019/2349 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbud om annen passende stilling ifm nedbemanning *****
2020/307 20200403 03.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% lærling helsefag - 2.året i lærlingeløpet Marius Heksem
2019/2609 20200403 03.04.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt - gbnr 277/11 - Arnt Egil Hagen Arnt Egil Hagen
2020/307 20200403 03.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% stilling som lærling i helsearbeiderfaget - 2020-2022 Victoria Torgersen- Nilsson
2020/823 20200403 03.04.2020 Inngående brev Svar - vedrørende manglende kart SB Skog
2020/2 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Tore Laache Hans Tore Laache
Ingen tilgang 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest på deres eiendom gbnr 112/11 Anne Mari Sunnset Stein
2020/496 20200403 03.04.2020 Inngående brev Ettersendelse av erklæringer om ansvarsrett - gbnr 193/43 Enlids Tradisjonslaft AS
Ingen tilgang 20200403 03.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo - PlanID: 50272015005 - SLUTTVEDTAK Den Norske Kirke, Støren Kirkelige Fellesråd m.fl.
2020/926 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv 151119-060120 - ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2020/921 20200403 03.04.2020 Inngående brev Melding om brudd på karantene og hytteforbud *****
2020/912 20200403 03.04.2020 Utgående brev Samarbeidsmøte - ***** ***** ***** ***** ***** - 03.03.2020 *****
2020/2 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum Einar Morten Fløttum
2020/914 20200403 03.04.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse og vikariat - 64,67 % assistent - Enhet for pleie og omsorg, Støren bo- og dagsenter, Nordstu . 010420-311220 - Inger Mari Haugen Inger Mari Haugen
2020/880 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 10/4 - Martin Lundemo Martin Lundemo
2020/817 20200403 03.04.2020 Utgående brev Søknad - refusjonsgaranti - skoleåret 19/20 - ***** Trondheim kommune
2020/144 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - Kotsøy pistolklubb Kotsøy pistolklubb
2020/911 20200403 03.04.2020 Utgående brev Informasjonsmøte - ***** ***** ***** ***** ***** - 03.03.2020 *****
2020/910 20200403 03.04.2020 Inngående brev Forberedelse til tiltakspakker på kulturminneområder - frist 15. april Trøndelag fylkeskommune
2020/743 20200403 03.04.2020 Inngående brev Bane NORs uttalelse til bygging av landbruksveg - gbnr 8/6 Bane Nor SF
2020/518 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra ordinær båndtvang for hund, med formål å taksere bestand av skogsfugl og ryper Støren Jeger & fiskeforening
2020/917 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg - Støren næringsområde - gbnr 44/1 - 7290 Støren - tiltakshaver Midtre Gauldal næringsselskap KF Midtre Gauldal næringsselskap KF
2020/919 20200403 03.04.2020 Utgående brev Samarbeidsmøte - ***** ***** ***** ***** ***** - 03.03.2020 *****
2020/920 20200403 03.04.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.) Kommunal- og moderniseringsdepartement
2020/857 20200403 03.04.2020 Utgående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS - Nettsalg - Tilbakemelding Lokalbrygg AS
2020/906 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn - anleggsvei og planovergang - Advokatfirmaet Nidaros DA Advokatfirmaet Nidaros DA
2017/2271 20200403 03.04.2020 Inngående brev Avklaring av skogens betydning for skredfare - Liøya næringsområde Sweco Norge AS
2020/834 20200403 03.04.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av landbruksvei på gbnr 405/1 - Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2020/2 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Jørgen Kjelden Ole Jørgen Kjelden
2020/909 20200403 03.04.2020 Inngående brev Stipend til minoritetsspråklige lærere 2020 – frist 15. april Utdanningsdirektoratet
2020/908 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/921 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om brudd på hytteforbud *****
2020/922 20200403 03.04.2020 Inngående brev Klage - Eiendomsskatt 2020 - gbnr 82/59 - Siri Fossum Siri Fossum
2020/901 20200403 03.04.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 84/2 - Stein Are Dragset Stein Are Dragset
2018/3358 20200403 03.04.2020 Utgående brev Avløpsanlegg - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse avløpsanlegg - gbnr 193/6 Solem verksted
2018/3368 20200403 03.04.2020 Utgående brev Avløpsanlegg - Ferdigattest - utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - gbnr 82/14 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Tormod Vagnild Broen rørservice AS
2020/803 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marie Ulvund
2020/923 20200403 03.04.2020 Inngående brev Klage - Eiendomsskatt 2020 - gbnr 218/15 - Alf Martin Person Alf Martin Person
2018/1539 20200403 03.04.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest for tilbygg hytte - gbnr 267/16 - Christian Mathisen Christian Mathisen
2020/172 20200403 03.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% stilling som leder for helse- og velferdskontoret Trine Eggan
2020/613 20200403 03.04.2020 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.03.20 t.o.m 30.09.20 - Thea Enlid Fossmo Thea Enlid Fossmo
2019/2349 20200403 03.04.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel vedrørende oppsigelse *****
2019/2349 20200403 03.04.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel vedrørende oppsigelse *****
2019/2349 20200403 03.04.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel vedrørende oppsigelse *****
2020/682 20200403 03.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat assisterende enhetsleder Pleie og omsorg - Ingeborg Vongraven Ingeborg Vongraven
2020/172 20200403 03.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% stilling som leder for helse- og velferdskontoret Hilde Hoff
2020/904 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Frøydis Marken Elstad Frøydis Marken Elstad
2020/903 20200402 02.04.2020 Inngående brev Godkjenning som fysioterapeut - Thomas Løfshus Staveli Thomas Løfshus Staveli
2019/4843 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Maud Hansen Maud Hansen
2019/4807 20200402 02.04.2020 Inngående brev Databrukerkontrakt - Ole Morten Andersen Jøntvedt Ole Morten Andersen Jøntvedt
2019/1141 20200402 02.04.2020 Inngående brev Godkjenning som ergoterapeut - Ole Morten Andersen Jøntvedt Ole Morten Andersen Jøntvedt
2020/892 20200402 02.04.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar brannvakt - Enhet for pleie og omsorg - 010420-300920 - Monica Vennevik Monica Cristin Vennevik
2020/174 20200402 02.04.2020 Saksframlegg/innstilling Fast stilling - 100 % kommuneplanlegger - Enhet for næring- plan og forvaltning
2020/881 20200402 02.04.2020 Utgående brev Omdisponering av ansatte på grunn av spredning av Covid 19 - ***** ***** *****
2019/4742 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Stein Inge Nyrud
2020/803 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Erlend Granøien
2020/897 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2019/4648 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ingvild Lidarende Meslo Ingvild Lidarende Meslo
2018/2141 20200402 02.04.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Byggesak gbnr 31/1 - Jan Erlend Askjemshalten Malum bygg AS
2019/4482 20200402 02.04.2020 Inngående brev Databrukerkontrakt - Tove Endalsvoll Tove Endalsvoll
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Inngående brev Godkjenning - Fysioterapeut - Trine Hekkelstrand Trine Hekkelstrand
2020/865 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Trine Hekkelstrand Trine Hekkelstrand
2020/2 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Digre Hans Digre
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av husleiekontrakt - ***** ***** *****
2020/13 20200402 02.04.2020 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/gummibelter - Olaug Kjellfrid Sæther Olaug Kjellfrid Sæther
2020/832 20200402 02.04.2020 Utgående brev Søknad om leie av HO-bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Utgående brev Forlengelse husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/907 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Hendrik Fuglesang Hendrik Fuglesang
2020/905 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Torunn Vingsand Torunn Vingsand
2020/899 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Quyen-Dao Phan Quyen-Dao Phan
2020/898 20200402 02.04.2020 Inngående brev Godkjenning som fysioterapeut - Maud Henriette Hansen Maud Henriette Hansen
2019/4785 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ole Morten Andersen Jøntvedt Ole Morten Andersen Jøntvedt
2019/4746 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Jonas Hofmo Jonas Grevle Hofmo
2019/4664 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Vilde Ottestad Vilde Ottestad
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Inngående brev Godkjenning som fysioterapeut - Tove Endalsvoll Tove Endalsvoll
2019/1807 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Tove Endalsvoll Tove Endalsvoll
2020/896 20200402 02.04.2020 Inngående brev Databrukerkontrakt - Trine Hekkelstrand Trine Hekkelstrand
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Inngående brev Databrukerkontrakt - Kristine Fløttum Kristine Fløttum
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Inngående brev Godkjenning som ergoterapeut - Kristine Fløttum Kristine Fløttum
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Kristine Fløttum Kristine Fløttum
2020/895 20200402 02.04.2020 Inngående brev Databrukerkontrakt - Ida Tomine Glomsaker Ida Tomine Glomsaker
2020/894 20200402 02.04.2020 Inngående brev Godkjenning som fysioterapeut - Ida Tomine Glomsaker Ida Tomine Glomsaker
2020/864 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ida Tomine Glomsaker Ida Tomine Glomsaker
2020/893 20200402 02.04.2020 Utgående brev Omdisponering av ansatte på grunn av spredning av Covid 19 - ***** ***** *****
2020/906 20200402 02.04.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - anleggsvei og planovergang - Advokatfirmaet Nidaros DA Advokatfirmaet Nidaros DA
2020/2 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum Einar Morten Fløttum
2020/902 20200402 02.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Thomas Staveli Thomas Staveli
2020/901 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 84/2 - Stein Are Dragset Stein Are Dragset
2020/900 20200402 02.04.2020 Inngående brev Godkjenning som fysioterapeut - Quyen-Dao Phan Quyen-Dao Phan
2017/3067 20200402 02.04.2020 Inngående brev Godkjenning som fysioterapeut - Ingvild Lidarende Meslo Ingvild Lidarende Meslo
2020/412 20200402 02.04.2020 Inngående brev Uttale til høring av revisjonsdokument for reguleringer i Lundesokna og Holta Statens vegvesen
2020/172 20200402 02.04.2020 Saksframlegg/innstilling Fast stilling - 100 % leder for helse- og velferdskontoret
2019/157 20200402 02.04.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010420-300920 - Kristin Hugås Kristin Hugås
2020/525 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2018/2141 20200402 02.04.2020 Inngående brev Venter på svar - Byggesak 177/35 og 31/1 seksj 8 Malum bygg AS
2019/3454 20200402 02.04.2020 Inngående brev Venter på svar - Byggesak 177/35 og 31/1 seksj 8 Malum bygg AS
2020/2 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Audun Reitan Audun Reitan
2020/889 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - driftsbygning i lanbruket - gbnr 118/1 - tiltakshaver Ole Erik Røe Ole Erik Røe
2020/2 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Helland Rune Helland
2020/888 20200402 02.04.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % stilling som saksbehandler - Helse- og velferdskontoret - fra 150420 - Mette Storseth Mette Storseth
2020/887 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2020/739 20200402 02.04.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av terrasse <50m2 - gbnr 45/393/2 Håkon Flatås
2016/2016 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 16/14 Ingvar Granøien
2019/412 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vedrørende utbedring av feil/mangler i henhold til kontrollrapport - Spjeldet - Godkjent brev saksnr. 126004 Tensio TS AS
2020/890 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innvilget autorisasjon som Helsefagarbeider - Mustafa Ali Hassan Mustafa Ali Hassan
2020/507 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2020/2 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Audun Reitan Audun Reitan
2020/2 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Digre Hans Digre
2020/884 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 273/9 - rekvirent Knut Øyan Knut Øyan
2020/886 20200402 02.04.2020 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Helland Rune Helland
2020/2 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Helland Rune Helland
2020/803 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Siv Haarberg
2020/803 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Irmelin Halstadtrø
2020/799 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Stein Inge Nyrud
2019/4742 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Stein Inge Nyrud
2020/803 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tonje Annette Eide
2020/148 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - Soknedal skolekorps Soknedal skolekorps
2020/2 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Margrethe Fløttum Margrethe Fløttum
2020/803 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Laila Moe
2018/605 20200401 01.04.2020 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig - ***** ***** *****
2020/867 20200401 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Elisabeth Røstad Olsen Elisabeth Røstad Olsen
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Anette Vagnild Anette Vagnild
2020/864 20200401 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ida Tomine Glomsaker Ida Tomine Glomsaker
2020/866 20200401 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Marte Folstad Marte Folstad
2020/865 20200401 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Trine Hekkelstrand Trine Hekkelstrand
2019/831 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010420-300920 - Kari Grindhagen Kari Grindhagen
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kursbevis - Aina Engen Aina Engen
2020/860 20200401 01.04.2020 Utgående brev Søknad om overføring av ubenyttet tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - kap 762, post 60 Helsedirektoratet
2020/6 20200401 01.04.2020 Inngående brev Reduksjonsfaktor-tallene i Norge Digitalt og godtgjøring ihht. FDV-avtale med kommunen for 1. kvartal 2020 Kartverket
2020/859 20200401 01.04.2020 Utgående brev Søknad om nærføring Trøndelag fylkeskommune
2019/4742 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Joacim Refseth
2019/4815 20200401 01.04.2020 Inngående brev Forlenget høringsfrist for NOU 2019: 26 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2019/692 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010420-300920 - Anita Heksem Anita Heksem
2016/2817 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kursbevis - Tine Sæther Rise Tine Sæther Rise
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kompetansebevis for videregående opplæring - Floramie Mante Amundsen Floramie Mante Amundsen
2020/856 20200401 01.04.2020 Inngående brev Gravemelding og arbeidsvarsling - Ny vannledning - KV 2350 TRYM
2019/4742 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Joacim Refseth
2020/2 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag Olav Edvin Heggvold
2020/855 20200401 01.04.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 53/37 Per Dahl
2020/855 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 53/37 - Per Dahl Per Dahl
2020/724 20200401 01.04.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - bolig - gbnr 236/74 Midttømme entreprenør AS
2020/853 20200401 01.04.2020 Inngående brev Undersøkelsen egenmeldt sykefravær 1.kvartal 2020 - Støren kulturhus, Støren barneskole og Kuratortjenesten i Midtre Gauldal Statistisk Sentralbyrå
2019/3615 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010420-300920 - Tina Strand Tina Strand
2019/2695 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar brannvakt - Enhet for pleie og omsorg pt Singsås bo- og dagsenter - 010420-300920 - Vegard Kremmervik Vegard Kremmervik
2020/852 20200401 01.04.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader i 2020 - Vidar Moe FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2016/2660 20200401 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Erika Langland Erika Langland
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Monica Broen Monica Broen
2018/2637 20200401 01.04.2020 Inngående brev Helsepersonellregisteret - autorisasjon - Malin Dragåsøien Digre Malin Dragåsøien Digre
2018/3938 20200401 01.04.2020 Inngående brev Oppfølging - Samtalereferat - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2020/858 20200401 01.04.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Elsa Bjerke Elsa Bjerke
2020/13 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/gummibelter - Olaug Kjellfrid Sæther Olaug Kjellfrid Sæther
2020/2 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Margrethe Fløttum Margrethe Fløttum
2020/2 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak -Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag - forlengelse av tidligere vedtak - Olav Edvin Heggvold Olav Edvin Heggvold
2020/2 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Digre Ola Digre
2019/196 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - Kjell Ivar Kulbotten Kjell Ivar Kulbotten
2017/210 20200401 01.04.2020 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO-bolig *****
2020/851 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilskudd til digitale læremidler Utdanningsdirektoratet
2020/847 20200401 01.04.2020 Inngående brev Etterlyser svar - Bygging av utvendig bod - gbnr 47/123 - tiltakshaver Atle Gunnes Atle Gunnes
2020/2 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Erik Gjønnes Jan Erik Gjønnes
2020/834 20200401 01.04.2020 Utgående brev Høring om bygging av landbruksvei - gbnr 405/1 - Statskog SF Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2020/849 20200401 01.04.2020 Inngående brev Høring - kompetanse i barnevernet, varsling til fornærmede og etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet Barne- og familiedepartementet
2020/848 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 190/1 - Olav Petter Hytten Stein Arve Staverløkk
2020/148 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - Støren musikkorps Støren musikkorps
2020/144 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - Singsås skytterlag Singsås skytterlag
2019/4688 20200401 01.04.2020 Utgående brev Tilslutning til prosjektet "Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og Ilfjellet" - Midtre Gauldal kommune Oppdal kommune
2020/505 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til drift med taubane, hest oa - gbnr 21/1 - Håvard Rognes Håvard Rognes
2020/678 20200401 01.04.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om etablering av gjødselskum - gbnr 30/1 - 7295 Rognes - tiltakshaver Svend Erik Bones Svend Erik Bones
2020/13 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøscooter - Knut Lillebordal Knut Lillebordal
2020/857 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS Lokalbrygg AS
2020/803 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Frida Keiserås Haugen
2020/863 20200401 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Siv Singsaas Siv Singsaas
2020/928 20200401 01.04.2020 Inngående brev Bekreftelse på oppklaring av eieropplysninger for eiendommer Singsås, Midtre Gauldal kommune Ella Wulfsberg
2019/3568 20200401 01.04.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse bolig - gbnr 82/14 - Mary og Tormod Vagnild Tormod Narve Vagnild
2020/803 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tonje Forsnes
2020/144 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - Sokna IL Sokna IL
2020/144 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - Sivert Garli Sivert Garli
2020/27 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei - Brandeggveien - gbnr 140/2 - Eivind Bolme Eivind Bolme
2020/609 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til drift med taubane, hest oa - gbnr - gbnr 68/3 - Sverre Birger Fossum Sverre Birger fossum
2020/530 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak om- og forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane o.a - gbnr 25/1 - Eivind Refseth Eivind Refseth
2020/799 20200331 31.03.2020 Utgående brev Utlysningstekst - sommerjobb for ungdom Anita Wanvik Enlid m.fl.
2020/144 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - Andreas Fjorden Ree Andreas Fjorden Ree
2020/144 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - Vilde Fjorden Ree Vilde Fjorden Ree
2020/846 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om- og forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane o.a - gbnr 29/1 - Steinar Bones Steinar Bones
Versjon:5.2.2.1