eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/3227 20190823 23.08.2019 Saksframlegg/innstilling Evaluering av arbeidet i 4-årsperioden - Internasjonalt Råd
2019/3226 20190823 23.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til Eid-Aldaha-fest
2018/524 20190823 23.08.2019 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé - planID 50272018001 - merknadsbehandling og sluttvedtak
2019/3202 20190822 22.08.2019 Saksframlegg/innstilling Oppretting av 40% fast stilling kommuneoverlege
2019/2830 20190821 21.08.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr. 58/11
2019/1045 20190821 21.08.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID 2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 149/12
2019/2510 20190821 21.08.2019 Utgående brev Behovsvurdering for tildeling av tilleggsjord - gbnr 155/2 - Per Johnny Fossum Soknedal fjellstyre
2017/3208 20190821 21.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak Mattilsynet
2019/3174 20190821 21.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev Gunnhild Kjelstad
2018/4018 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Mustafa Ali Hassan Mustafa Ali Hassan
2019/3196 20190821 21.08.2019 Utgående brev Oversendelse av plandata fra kommunens arealplanregister - Gjeldende kommunedelplaner i Midtre Gauldal kommune pr. 20 08 2019 Plankontoret
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev Godkjent - REFNR:39192 Tilsynsrapport 12240 TrønderEnergi Nett Sør AS
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev Godkjent - REFNR:39187 Tilsynsrapport 12235 TrønderEnergi Nett Sør AS
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev Varsel om vedtak - REFNR:39194 Tilsynsrapport 12242 TrønderEnergi Nett Sør AS
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev Godkjent - REFNR:39191 Tilsynsrapport 12239 TrønderEnergi Nett Sør AS
2019/3189 20190821 21.08.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Faste stillinger - 2 x ca. 50 - 75 % sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo og dagsenter Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev Godkjent - REFNR:39189 Tilsynsrapport 12237 TrønderEnergi Nett Sør AS
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev Godkjent - REFNR:39195 Tilsynsrapport 12243 TrønderEnergi Nett Sør AS
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev Godkjent - REFNR:39188 Tilsynsrapport 12236 TrønderEnergi Nett Sør AS
2019/521 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Åshild Haukdal Grøtan Åshild Haukdal Grøtan
2019/3206 20190821 21.08.2019 Inngående brev Attester og vitnemål - Mariell Løseth Mariell Løseth
2019/3205 20190821 21.08.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Cheai Ketay Fiseha Cheai Ketay Fiseha
2019/3136 20190821 21.08.2019 Inngående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 256/1 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3198 20190821 21.08.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Vikariat - 2 x 100 % Vernepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede, Boveiledertjenesten Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/3174 20190821 21.08.2019 Inngående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 2/1 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3193 20190821 21.08.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Faste stillinger og vikariat helg - Helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere - Enhet for Pleie og omsorg Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/3192 20190821 21.08.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Fast stilling - 49,30 % sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/3190 20190821 21.08.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Fast stilling - 49,30 % sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien (denne stillingen kan kombineres med et vikariat på 25,82 %, foreløpig t.o.m. 31.03.20 ) Anita Wanvik Enlid m.fl.
2018/2796 20190821 21.08.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 260/1 - Per Jan Morseth Per Jan Morseth
2019/1932 20190821 21.08.2019 Inngående brev Avtale om praksisplass i introduksjonsprogrammet - 210819-031019 - ***** ***** ***** *****
2019/3195 20190821 21.08.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Faste stillinger - Student-/rekrutteringsstillinger helg - Enhet for Pleie og omsorg Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/3089 20190821 21.08.2019 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkeareal - Konsert med KORK - 050919 - Støren kulturhus Støren kulturhus
2019/3186 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om forlenget fritak fra deltagelse i interkommunal legevakt - ***** ***** ***** *****
2018/3649 20190821 21.08.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsplan for Hagebakken - PlanID 50272018010 - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/3116 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av gavemidler til bingo - søker Bingogjengen ved Støren bo- og dagsenter Støren bo- og dagsenter
2019/3181 20190821 21.08.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2019/3179 20190821 21.08.2019 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2019/3187 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - gbnr 263/10 - Fordalen, 7387 Singsås - tiltakshaver John Ivar Næsgård John Ivar Næsgård
2019/3185 20190821 21.08.2019 Inngående brev Ekstra søknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3183 20190821 21.08.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 80 % prosjektmedarbeider fysioterapeut - 010919-311219 - Tove Endalsvoll Tove Endalsvoll
2019/3182 20190821 21.08.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Tesfalem Adgoy Tesfalem Adgoy
2019/3180 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 m2 - gbnr 113/8 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Kristine Fløttum Arkitektkollegiet AS
2019/2340 20190821 21.08.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om tiltak, deres ref. 2019/2340-2 Roy Fjærli
2019/2920 20190821 21.08.2019 Utgående brev Utlysningstekst - 2. gangs utlysning - Faste stillinger og vikariat - Sykepleiere - Midtre Gauldal sykehjem Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/3177 20190821 21.08.2019 Utgående brev Referat fra møte vedrørende arbeidssituasjonen 15.03.19 - ***** ***** ***** ***** *****
2019/45 20190821 21.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent skole - Støren barneskole Natalie Soknes
2019/3150 20190821 21.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** - skoleåret 2019-2020 *****
2019/278 20190821 21.08.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 80% prosjektmedarbeider fysioterapeut Tove Endalsvoll
2019/250 20190821 21.08.2019 Inngående brev Endelig fastsatt planprogram Plankkontoret v/Andreas Gustafsson
2019/3149 20190821 21.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019/2020 ***** ***** *****
2019/3136 20190821 21.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev Per Sigmund Nordløkken
2019/2859 20190821 21.08.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Singsås samfunnshus - 130919 Singsås arrangement
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev Godkjent - REFNR:39190 - Tilsynsrapport 12238 TrønderEnergi Nett Sør AS
2019/693 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Marianne Larsen Marianne Larsen
2018/4063 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - EKT - 150819-150120 - Turid Enlid Turid Enlid
2019/2440 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Orsika Nemeth-Swahn Orsika Nemeth-Swahn
2019/705 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Unni Rånes Unni Rånes
2019/3191 20190821 21.08.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast stilling - 50 % aktivitør og 13,15, % assistent helg - Enhet for pleie og omsorg - Vilde Bordal Vilde Bordal
2019/396 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Randi Sandnes Randi Sandnes
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev REFNR:39194 Godtar forespørsel, tilsynsrapport 12242 Gaula Elektro AS
2019/2409 20190821 21.08.2019 Inngående brev Svar - fakturering utskrivningsklare pasienter for mai 2019 - ***** ***** St Olavs hospital HF
2018/524 20190821 21.08.2019 Inngående brev Videre behandling E6 Ulsberg - Vindåsliene Nye Veier AS
2019/3207 20190821 21.08.2019 Inngående brev Klage på avslag på forlenget permisjon - ***** ***** *****
2019/3155 20190821 21.08.2019 Inngående brev Attest - Charlottenlund VGS - Vilde Bordal Vilde Bordal
Ingen tilgang 20190821 21.08.2019 Inngående brev Kursbevis - gjennomført e-kurs i Veilederen - Anette Amdal Anette Amdal
2019/3203 20190821 21.08.2019 Inngående brev Avtale om praksisplass i introduksjonsprogrammet - 200819-011019 - ***** ***** ***** *****
2019/3196 20190821 21.08.2019 Utgående brev Oversendelse av plandata fra kommunens arealplanregister - Gjeldende kommuneplanens arealdel i Midtre Gauldal kommune pr. 21.08.2019 Plankontoret
2019/3201 20190821 21.08.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 150/2 - Oddveig Lilleøkdal Oddveig Lilleøkdal
2019/3200 20190821 21.08.2019 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2019/3199 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/412 20190821 21.08.2019 Inngående brev REFNR:38148 Godtar forespørsel, tilsynsrapport 12115 Gaula Elektro AS
2019/751 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Håkon Sagen Håkon Sagen
2019/519 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Jenny Østhus Lund Jenny Østhus Lund
2019/3210 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Irene Moen Irene Moen
2019/768 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold
2019/523 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Siv S. Randen Siv S. Randen
2019/520 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Olga Løkken Olga Løkken
2019/1244 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Grete Gorsetbakk Grete Gorsetbakk
2019/3209 20190821 21.08.2019 Inngående brev Fleksibel skolestart – forslag til modeller Utdanningsdirektoratet
2019/393 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Jorid Bjørnevold Jorid Bjørnevold
2019/3197 20190821 21.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Kultur, fritid og voksenopplæring - Erika Gråbak Langland Erika Gråbak Langland
2019/2588 20190821 21.08.2019 Utgående brev Mottatt søknad om grensejustering - Soknestunet Nordbohus Systembygg v/Stian Ervik
2019/370 20190821 21.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - skoleåret 2019-2020 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2189 20190820 20.08.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - boligbygg - gbnr 45/399 - Soknes 1 ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS
2019/1333 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse - NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land
2017/3195 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad for bosettingsår 1 - ***** ***** ***** INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/3196 20190820 20.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottak av plandata fra kommunens arealplanregister, gjeldende kommunedelplaner pr. 20.08.2019 Plankontoret
2019/3141 20190820 20.08.2019 Inngående brev Utfyllende klage i sak 26/19, vedtak om planovergangstiltak Støren Advokatfirmaet Nidaros DA
2019/3140 20190820 20.08.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Lill Anita Steigedal Finnmark politidistrikt
2018/4361 20190820 20.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Ida Langmo Ida Langmo
2019/2709 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdalene i Budalen - Inngjerding setervoll, rydding av beiteareal - gbnr 69/2 - Forollhogna Lam Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4130 20190820 20.08.2019 Inngående brev Krav om oppfyllelse av avtale om innløsning av festetomt, subsidiært erstatning - Søksmålvarsel Advokatfirmaet Melø AS
2019/2830 20190820 20.08.2019 Inngående brev Vedr "Foreløpig svarbrev - søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus - gbnr 5811 - 7288 Soknedal - Steffen Fagerbekk" Broen Rørservice AS
2019/2306 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak - spesialpedagogisk hjelp - Midtre Gauldal kommune - ***** ***** ***** - Liøya barnehage - barnehageåret 2019-2020 *****
2019/1131 20190820 20.08.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO- bolig - Tilbakebetaling *****
2019/2830 20190820 20.08.2019 Inngående brev SV: Vedr "Foreløpig svarbrev - søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus - gbnr 5811 - 7288 Soknedal - Steffen Fagerbekk" Broen Rørservice AS
2018/3649 20190820 20.08.2019 Inngående brev Sv: Hagebakken, PlanID 2018010 Bergset
2018/3809 20190820 20.08.2019 Inngående brev Viser til tidligere korrespondanse og ber om et møte med saksbehandler Per Jan Morseth
2019/3173 20190820 20.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 178/3 - Eli-Kristina Kjellberg Pedersen Eli-Kristina Kjellberg Pedersen
2019/3139 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 52/1 - Knut Ivar Skjærli Knut Ivar Skjærli
2019/2710 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdalene i Budalen - Reparasjon av gjetarbu - gbnr 401/1 - Endal Beitelag SA Fylkesmannen i Trøndelag
2018/228 20190820 20.08.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO- bolig - Tilbakebetaling *****
2019/2445 20190820 20.08.2019 Utgående brev Innspill til Geodataplan for Trøndelag perioden 2020-2023 fra Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2395 20190820 20.08.2019 Inngående brev Svar på høringsbrev - detaljregulering Prost Bødtkers vei 21 Roger Olsen og Linn Merete Fornes
2019/1254 20190820 20.08.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til veibygging - Storslettvegen Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2568 20190820 20.08.2019 Inngående brev Underskrevet kjøpekontrakt - gbnr 45/241 Messi AS
2019/3146 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/45 20190820 20.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent SFO - Støren barneskole Natalie Soknes
2019/731 20190820 20.08.2019 Utgående brev Rammeavtale - Rita Sundlisæter - 19.08.19 - 31.12.19 Rita Sundlisæter
2019/3148 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19/20 *****
2019/3175 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 10 % - 280819-041219 - Monica Toseth Monica Toseth
2019/3110 20190820 20.08.2019 Inngående brev Kommentar til nabovarsel angående delingssaken gbnr 3/295 Midttømme entreprenør AS
2019/3174 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr 2/1- Gunhild Kjelstad Landbruksdirektoratet
2019/90 20190820 20.08.2019 Inngående brev Rapport skjenkekontroll m/røyk - 170819 Securitas AS
2019/1190 20190820 20.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat - servicekontoret - 090919 - 150919 Elin Malum
2019/2830 20190820 20.08.2019 Inngående brev Fwd: SV: Privat avløpsanlegg Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2813 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID 2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 130/4
2019/3012 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/3043 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1635 20190820 20.08.2019 Utgående brev Kjøp av tilleggsareal gnr 29 bnr 12 Tommy Sunnset
2018/1635 20190820 20.08.2019 Utgående brev Tinglysing av skjøte på eiendommen gnr 29 bnr 12 Tinglysingen Hønefoss
2019/3068 20190820 20.08.2019 Utgående brev Program for folkehelsearbeid i Trøndelag - signert kontrakt Trøndelag fylkeskommune
2017/3208 20190820 20.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak Mattilsynet
2019/1835 20190820 20.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak Mattilsynet
2018/4626 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 261/2 - 261/3 og 302/1 - Frode Klungervik Bakken Frode Klungervik Bakken
2018/3158 20190819 19.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottak av sak: Ad kommunal vei og sikring av adkomstrett til Frøsetåsen 20 Vemund Kårstad
2017/3126 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID2010007 - Kommuneplanens arealdel
2019/3077 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2019/240 20190819 19.08.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar Voksenopplæringen Anne Sørtømme
2019/2957 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar - oppsigelse av stilling - Anders Malum Anders Malum
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Gårdsveg til Astrid Lien Astrid Lien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Bonesvollveien Bonesvollveien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Sagmoen Veganlegget Sagmoen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Bordalsveien Bordalsveien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Veianlegget Heftnåa - Aakerli Veienalegget Heftnåa - Aakerli
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Råveien Veilag Jøran Bjørnli
2019/3109 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Elisabeth Endalsvoll Elisabeth Endalsvoll
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Veiforeningen Høen - Forodden Veiforeningen Høen - Forodden SA
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Busetveien Busetveien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling kommunalt tilskudd til privat veg - Røttum/Tilsetvegen Røttum/Tilsetvegen v/Leif Havik
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Burusjøvegen Burusjøvegen v/Heidi Svepstad
2019/45 20190819 19.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale assistent SFO - Støren barneskole Anita Løhre
2019/45 20190819 19.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale assistent skole - Støren barneskole Anita Løhre
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Veglaget Haukås/Sæterhaugen Veglaget Haukås - Sæterhaugen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Garli/Merket Veilaget Garli/Merket
2019/2222 20190819 19.08.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av SEFRAK-registrert seterbu under eiendommen gbnr 71/3 - Endalen 401/1 Johan Egil Grande
2019/3196 20190819 19.08.2019 Inngående brev Henvendelse om data fra kommunens arealplanregister ifm. revisjon av kommuneplanens arealdel Plankontoret
2019/2725 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - Al-Nazir Beshir Al-Nazir Beshir
2019/2722 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Rita Sundlisæter Rita Sundlisæter
2019/756 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Turid Lyngen Wang Turid Lyngen Wang
2019/1124 20190819 19.08.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år 1 2019 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/3172 20190819 19.08.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - utviklingsprosjekt for ledergruppen i Enhet for pleie og omsorg - mars til desember 2019 Kommunesektorens organisasjon
2019/1381 20190819 19.08.2019 Utgående brev Endring av veiadresser Frøsetløkkja Adriana Løvik m.fl.
2019/3170 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - May Bente Gjersvold May Bente Gjersvold
2019/1615 20190819 19.08.2019 Utgående brev Tildeling av veiadresser for gnr/bnr 3/304 og 3/290 Arvid Austad m.fl.
2019/611 20190819 19.08.2019 Utgående brev Rammeavtaler 2019 - Eiendom og kommunalteknikk Rahma Nuh
2019/3169 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2019/2020 - ***** ***** *****
2019/1514 20190819 19.08.2019 Inngående brev Oversendelse av program - tilsyn med Midtre Gauldal kommune, barneverntjenesten og NAV FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/804 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Malin Bratt Staverløkk Malin Bratt Staverløkk
2019/815 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 010119-310319 - Rahma Mohammed Nuh Rahma Mohammed Nuh
2019/1268 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt: Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2019 - Kuratortjenesten Statistisk Sentralbyrå
2019/2422 20190819 19.08.2019 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om 100 % foreldrepenger *****
2019/3157 20190819 19.08.2019 Utgående brev Underskrevet husleiekontrakt - ***** ***** - Husleiekrav fra 1.08.19 *****
2019/401 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vegliste oktober 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke Statens vegvesen - Region midt m.fl.
2019/3164 20190819 19.08.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Natalie Soknes Natalie Soknes
2019/2479 20190819 19.08.2019 Inngående brev Ang arbeidet med ny kommunedelplan for Støren - område Støren sør Henrik Aas
2017/3126 20190819 19.08.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for LNF-formål for gjenoppbygging av Fløttavollen i Håkkådalen - Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/3165 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 116/1 - Bård Gunnar Røe Bård Gunnar Røe
2019/3166 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kopi av: Tildeling av reservedrosjeløyve for 10-17 sitteplasser tilpasset transport for funksjonshemmede med stasjoneringssted Støren i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/3163 20190819 19.08.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - assistent - Støren barneskole, SFO - 150819-311219 - Anita Løhre Anita Løhre
2019/3162 20190819 19.08.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - assistent - Støren barneskole - 150819-311219 - Anita Løhre Anita Løhre
2019/3161 20190819 19.08.2019 Inngående brev Refusjoner foreldrebetaling - vår 2019 - Liøya barnehage Liøya barnehage
2018/1543 20190819 19.08.2019 Inngående brev Støtte til utbedring av Skomakerbrua - ber om utsettelse Ola Joar Sundli
2019/2879 20190819 19.08.2019 Utgående brev Underskrevet husleieavtale - ***** ***** - Husleiekrav *****
2019/2832 20190819 19.08.2019 Utgående brev Korrigert rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Inger Kristine Granøien Inger Kristine Granøien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunlt tilskudd til privat veg - Gårdsvegen Øyan Nordre - Grytdal John Birger Grytdal
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Granmovegen Granmovegen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Høstvoll-/Høydalsvegen Høstvoll-/Høydalsvegen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Håkkådalen nedre veiforening Håkkådalen nedre veiforening
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Refsetveien veilag Refsetveien veilag
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Gardsvegen Høgsteggen Gardsvegen Høgsteggen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Lyset/Amdalvollen Vegen Lyset/Amdalvollen
2019/24 20190819 19.08.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.08.19 t.o.m. 30.09.19 - Evelyn Roberts Evelyn Roberts
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt tilskudd til privat veg - Mølavegen Mølavegen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Ravnåsveien veiforening Ravnåsveien veiforening
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Kjønnumveien Kjønnumveien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Hyttehaug hyttehaug veg v/Lars Hyttehaug
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Stensåsveg Stensåsveg
2019/1020 20190819 19.08.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3142 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar på klage *****
2017/1679 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - detaljregulering Storneset masseuttak - planID 50272017003 - merknadsbehandling og sluttvedtak
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Region Midt v/ leder
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om støtte til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Trøndelag Sør v/ leder
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om støtte til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Orkdalsregionen
2019/350 20190816 16.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/735 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedtak - Dispensasjoner båndtvang 2019 - Hauka/Ramstad grunneierlag Hauka og Ramstad grunneierlag
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Namdal Regionråd v leder
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Fosen Regionråd v leder
2019/1439 20190816 16.08.2019 Inngående brev Avtale om arbeidstrening - 190819-181119 - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/3131 20190816 16.08.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1