eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/3594 20191017 17.10.2019 Saksframlegg/innstilling Rapporter fra vernerunder 2019 - AMU`s prioritering
2019/3830 20191017 17.10.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til TV-aksjonen 2019
2019/1326 20191016 16.10.2019 Utgående brev Uttalelse vedr. vurdering av arbeidsevne og tilrettelegging ift. uføregrad for ***** ***** ***** *****
2019/3832 20191016 16.10.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 25 % vikar - Kulturskolen - 161019-311219 - Helge Huldt-Nystrøm Helge Huldt-Nystrøm
2019/3598 20191016 16.10.2019 Utgående brev Oppgradering til SOSI Plan 4.5.2 og tilbakemelding av funksjonalitet ifm. sluttført prosjekt den 15.10.2019 Norconsult Informasjonssystemer AS
2019/113 20191016 16.10.2019 Inngående brev Status for kommunens partskonto i Geovekst-samarbeidet, Norge Digitalt og FDV-avtale for matrikkel/geodata pr. 10. oktober 2019 Kartverket
2019/3829 20191016 16.10.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - eier Tore Staverløkk - gbnr 143/6 - leier Lars Staverløkk Tore Staverløkk
2019/1488 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - punktfeste for hytte - gbnr 139/2 - 7288 Soknedal - Elin Staverløkk Elin Staverløkk
2017/2239 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 137/5 GeoMidt AS
2019/3824 20191016 16.10.2019 Inngående brev Arbeidsplassvurdering - ***** ***** Driv HMS
2019/2876 20191016 16.10.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - forprosjekt for å etablere avd for bygdeservice - Forollhogna lam - Aril Røttum - Midtre Gauldal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3823 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 44/3 - Sivert Nygaard Sivert Nygaard
2019/3822 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til hytte - gbnr 191/19 - 7298 Budalen - tiltakshaver Renathe Greve Renathe Greve
2019/3820 20191016 16.10.2019 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresse gnr/bnr 49/25 LIØYA BARNEHAGE SA
2019/3828 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - gbnr 236/1 - Magne Harald Liabø Magne Harald Liabø
2019/3108 20191016 16.10.2019 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1395 20191016 16.10.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen
2019/3203 20191016 16.10.2019 Inngående brev Avtale om praksisplass i introduksjonsprogrammet - 141019-311219 - ***** ***** ***** *****
2019/1183 20191016 16.10.2019 Utgående brev SV: Søknad om igangsettingstillatelse Støren - gbnr 45/302 Olje og Energi AS
2019/2367 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - etter/videreutdanning - 181119-211119 - trekkes - June Hermo June Hermo
2019/2367 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - etter/videreutdanning - 141019-171019 - trekkes - June Hermo June Hermo
2019/3821 20191016 16.10.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i vannforskriften Det kongelige klima- og miljødepartement
2019/3833 20191016 16.10.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Støren barneskole - 160919-311219 - Monicha Rud Monicha Rud
2019/1326 20191016 16.10.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/3831 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 143/3 - Endre Staverløkk og Hanne Moslett Endre Staverløkk
2019/3826 20191016 16.10.2019 Inngående brev Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartement
2019/1488 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-77840-5 - Fylkesveg 6568 i Midtre Gauldal kommune - Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - gnr. 139 bnr. 2 - Soknedal Statens vegvesen
2019/3740 20191016 16.10.2019 Inngående brev Svar - Geoteknisk undersøkelse - undergang ved Rognes - Søknad tiltak nær jernbane Bane NOR SF
2019/3570 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Asfaltering Hauka skianlegg Sokna idrettslag
2019/3570 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Felthurtiganlegg Dalheim ved Dalheim skyteanlegg Soknedal skytterlag
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 - ***** ***** NITO v/ Roger Monsen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Den norske jordmorforeningv/ Ida Engen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - kap 5.1 - 2019 Skolelederforbundet v/ Svein Ofstad
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Bibliotekarforbundet v/ Morten O. Haugen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1. - 2019 Norsk sykepleierforbund v/ Wivian Hjelmen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Tekna v/ Sonia M. Roedelè
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - kap 5.1 - 2019 Fagforbundet v/ Kari Stensås
2019/3814 20191016 16.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Prosjektstilling Sigrid Monsen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 NITO v/ Roger Monsen
2019/3669 20191016 16.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar Magne H. Liabø
2019/3819 20191016 16.10.2019 Inngående brev Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene Bufetat
2018/4608 20191016 16.10.2019 Inngående brev Midtre Gauldal - vedtak i klagesak - byggesak gnr265 bnr17 - søknad om dispensasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3818 20191016 16.10.2019 Inngående brev Informasjon om distribusjon og forvaltning av FKB-data ifm. kommune-og regionreformen Kartverket
2019/433 20191016 16.10.2019 Inngående brev Velkommen til eiermøter i TrønderEnergi høsten 2019 Trønderenergi
2019/1536 20191016 16.10.2019 Inngående brev Purring - Søknad om gebyrnedsettelse Siri Storrø
2019/3817 20191016 16.10.2019 Inngående brev ReMidt IKS - Innkalling til konstituerende møte 14.11.2019, kl. 11.00 - 14, Løkken Verk ReMidt IKS
2019/3816 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra Kommunale næringsfond - Kompetanseheving av ansatte - Wærness kompetanse AS Wærness kompetanse AS
2019/3815 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vitnemål for videregående opplæring - Sigrid Monsen Sigrid Monsen
2019/79 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jørund Forset Jørund Forset
2019/3814 20191016 16.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Prosjektstilling - Matrikkel prosjekt
2019/3799 20191016 16.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - grensegang gbnr 258/45 Wenche Lufall Fagerbekk og Trond Kartstein Amundsen
2019/16 20191016 16.10.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Budal oppvekst Gjertrud Kjønnås
2019/2373 20191016 16.10.2019 Utgående brev Tlf beskjed ad befaring og forventet tilbakemelding - Gang- og sykkelveg - Sokneslia WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS
2019/3795 20191016 16.10.2019 Utgående brev Høringsuttalelse - Trafikksikkerhetsplan - Midtre Gauldal kommune - 2019 - 2023 Statens vegvesen v/Per Olav Krogstad m.fl.
2019/3598 20191015 15.10.2019 Inngående brev Installasjonsdokument ifm. oppgradering til SOSI Plan 4.5.2, prosjekt sluttført 15.10.2019 Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Innspill til KDP Støren Støren Betong As
2019/3187 20191015 15.10.2019 Utgående brev Godkjent søknad om oppføring av anneks med soverom - gbnr 263/10 - Fordalen, 7387 Singsås - tiltakshaver John Ivar Næsgård John Ivar Næsgård
2019/3484 20191015 15.10.2019 Utgående brev Fartshumper - Frøsetveien Øystein Steen
2019/3732 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling Jasminka Fazlic
2018/3207 20191015 15.10.2019 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom som tilleggsareal til eiendommen gbnr 147/42 - gbnr 147/19 Edvin Arnstein Berg
2019/2207 20191015 15.10.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende bygning på eiendommen gbnr 234/1 fnr 7 - Hans Ivar Brattset Hans Ivar Brattset
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Ny reguleringsplan Engan 2017/3209 synnøve sundseth
2019/2644 20191015 15.10.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3813 20191015 15.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Eli Figenschow Eli Figenschow
2019/196 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2019 - Leiv Forodden Leiv Forodden
2019/3379 20191015 15.10.2019 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om dispensasjon - PlanID2012009 - gbnr 39/1 Norges vassdrags- og energidirektorat m.fl.
2019/2644 20191015 15.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for å plassere fritidsbolig i hensynssone - gbnr 49/40 BØRØ BYGGSERVICE AS
2019/3835 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter - Jostein Magne Sunnset Jostein Magne Sunnset
2019/3751 20191015 15.10.2019 Utgående brev Etter henvendelse fra Multiconsult Norge AS 15.10.19 - Ny oversendelse av høydedata for prosjekteringsarbeider for Næringsområde Støren Sør Multiconsult Norge AS
2019/79 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Johannes Brun Johannes Brun
2019/3751 20191015 15.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottak av kart/geodatagrunnlag for prosjekteringsarbeider Næringsområde Støren Sør, totalt 8 datafiler Multiconsult Norge AS
2019/3700 20191015 15.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 8/6 Kari Rakel Folstad Solberg
2019/3751 20191015 15.10.2019 Utgående brev Tilrettelegging av kart/geodatagrunnlag for prosjekteringsarbeider Næringsområde Støren Sør, forsendelse nr. 3 - Høyde-data Multiconsult Norge AS
2019/3751 20191015 15.10.2019 Utgående brev Tilrettelegging av kart/geodatagrunnlag for prosjekteringsarbeider Næringsområde Støren Sør, forsendelse nr. 1 Multiconsult Norge AS
2017/3150 20191015 15.10.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - gbnr 130/18 - Idehus Refseth Bygg AS IDEHUS REFSETH BYGG AS
2019/3805 20191015 15.10.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 81/19 - Nina Hagerup-Lyngvær Nina Hagerup-Lyngvær
2018/1588 20191015 15.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig - gbnr 218/20 - Randi Anita Uttian A-R HELGEMO AS
2019/196 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - trasé nr 21 -Trygve Stensås Trygve Stensås
2018/2141 20191015 15.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av endringer vedrørende byggesak - 31/1 Malum Bygg AS
2019/159 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kvartalsvis rapportering/statistikk 3. kvartal 2019 for Matrikkelen, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar KDP Støren fra Midtre Gauldal Næringsselskap Støren Industribygg ANS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar - Ny kommuneplan Støren Steinar Schult
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar - kommunedelplanen - MG Asvo Midtre Gauldal ASVO AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar - Kommunedelplan Støren NiT MG NiT MG
2019/3806 20191015 15.10.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - uthus til hytte - gbnr 263/49 - 7387 Singsås - Stein Bjørnli Stein Bjørnli
2019/3801 20191015 15.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - gbnr 192/4 - Egil Solem Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3800 20191015 15.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - gbnr 181/3 - Sissel Enodd Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Ad innspill til kommuneplanen - Næringsområde Moøya Trond Rønningen
2019/3797 20191015 15.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - gbnr 173/3 - Johanne Enlid Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Merknader til Kommunedelplan Støren (50272017007) - Berit og Bjørn Nybjerkan Gauldalsadvokatene
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høring - Utkast kommunedelplan Støren 2019-2031 Midt Energi AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Merknader og innspill Kommunedelplan Støren Eilif Peder Folstad
2019/196 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - Trygve Stensås Trygve Stensås
2018/3871 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 230/27 - Ole Engesmo og Leif Engesmo Ole Engesmo m.fl.
2019/3751 20191015 15.10.2019 Utgående brev Tilrettelegging av kart/geodatagrunnlag for prosjekteringsarbeider Næringsområde Støren Sør, forsendelse nr. 2 - FKB-data Multiconsult Norge AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Engan - sak 17/3209 Anja Sundseth
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Uttalelse til kommunedelplan Støren Karina Berge Moen
2019/3781 20191015 15.10.2019 Inngående brev Vedr. 16-59046-5 - Fylkesveg 6562 i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på varsel om oppstart - endring av reguleringsplan 2012006 Grutheim boligfelt - gnr. 3 bnr. 9 m.fl. - Frøset Statens vegvesen
2017/1983 20191014 14.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Budalen - oppgrusing setervei - søker Veilaget seterveien Bjørbekkdalen Bjørbekkdalen setervei
2019/3722 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 138/3 - Fred Ove Stallvik Solum Fred Ove Stallvik Solum
2019/79 20191014 14.10.2019 Utgående brev Vedtak- søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Solberg Eivind Solberg
2019/3673 20191014 14.10.2019 Utgående brev Støren Sør, krav om miljøinformasjon Eivind Nygaard
2019/79 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Ove Enlid Svein Ove Enlid
2019/3463 20191014 14.10.2019 Utgående brev Vedtak av navn på adresseparsell 20 300, 30 050, 2 160, 10 007, 10 109, 20 001, 20 003, 20 005, 20 306, 20 308, 20 310, 20 311, 20 312, 20 313, 30 008, 30 009, 30 012, 30 013, 30 014, 30 051, 40 206 Johnny Skjenald m.fl.
2019/3764 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse: Det videregående opplæringstilbudet for 2020 - 2021 og innfasing av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur
2019/2473 20191014 14.10.2019 Utgående brev Rapport etter befaring - renseanlegg og stikkveger - Slettet hyttefelt SLETTE HYTTEFELT AS
2019/3794 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill om barnevern Nina Lønning
2019/646 20191014 14.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak Håvard Sætermo
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill til Kommunedelplan for Støren - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas
2019/3802 20191014 14.10.2019 Inngående brev Avtale om leie av grunn - eier Anne Buset - leier Midtre Gauldal kommune - gbnr 284/7 Heidi Rønning
2019/3800 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 181/3 - Sissel Enodd Sissel Enodd
2019/2568 20191014 14.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte - gbnr 45/241 Statens kartverk Tinglysing
2019/3797 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 173/3 - Johanne Enlid Johanne Enlid
2019/3698 20191014 14.10.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - gbnr 184/2 Berit Kristin og Jens Olav Hov
2019/3796 20191014 14.10.2019 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Singsås bo- og dagsenter - ***** ***** *****
2019/250 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel - gbnr 72/14 - Per Olav og Else Marie Snøan Per Olav og Else Marie Snøan
2019/2511 20191014 14.10.2019 Inngående brev Svar - Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av fritidsbolig - gbnr 73/27 Referanse: 2019/2511 Melhus Kommune
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Uttalelse til Kommunedelplan for Støren - Singsås og Støren bondelag Singsås og Støren bondelag
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Coop Oppdal SA Coop Oppdal SA
2019/778 20191014 14.10.2019 Inngående brev Protokoll for møte i representantskapet - 091019 - Gauldal brann og redning IKA Gauldal brann og redning IKS
2019/3794 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill om barnevern - Fokus på barnevernet Fokus på Barnevernet
2016/1691 20191014 14.10.2019 Utgående brev Gbnr 23/13 i Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2019/79 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten Kotsbakk Morten Kotsbakk
2019/1290 20191014 14.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak Plankontoret
2016/551 20191014 14.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak Inger Lise Tangen
2019/3743 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Singsås kro og pub Singsås Kro og Pub
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill til Kommunedelplan Støren - Engan-området - Engan vel Engan vel
2019/1466 20191014 14.10.2019 Inngående brev Klage - motorferdsel i utmark - vassdrag og barmarkkjøring 2019 - Hasle Østerlie - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3784 20191014 14.10.2019 Utgående brev Søknad om utvidet bruk av kommunal veg 40 - John Idar Aasenhus John Idar Aasenhus
2019/2150 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest med vedlegg - utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus - gbnr 58/11 - 7288 Soknedal - Steffen Fagerbekk Broen rørservice AS
2018/2717 20191014 14.10.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling for markedsavklaring Hov Gård - Inn på tunet Svend Hov
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innsigelse til Kommunedelplan Støren - Engan-området - Vidar Nordvik Vidar Nordvik
2019/3799 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense - gbnr 258/45 - 7387 Singsås - Wenche Lufall Fagerbekk og Trond Karstein Amundsen Wenche Lufall Fagerbekk og Trond Karstein Amundsen
2019/3370 20191014 14.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av tegninger og flere opplysninger - tilbygg - gbnr 49/24 - tiltakshaver Winsnes eiendom AS Arne Vaslag
2018/1709 20191014 14.10.2019 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2019 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3791 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - bevillingssøker Singsås kro og pub - serveringssted Singsås kro og pub Tahir Kar
2018/4220 20191014 14.10.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak - Sluttbehandling - områdeplan for Melhus sentrum Melhus Kommune
2019/3536 20191014 14.10.2019 Utgående brev Oppmålingsforretning utsatt av kjøper Per Ingolv Nygård
2019/3767 20191014 14.10.2019 Inngående brev Arbeidsforhold - ***** ***** ***** *****
2019/3792 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2017/3209 20191014 14.10.2019 Utgående brev Forlengelse av høringsfristen - Kommunedelplan Støren - Sivert Nygaard Sivert Nygaard
2017/3209 20191014 14.10.2019 Utgående brev Forlengelse av høringsfristen - Kommunedelplan Støren - Eivind Nygaard Eivind Nygaard
2019/79 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Graffer Bjørn Graffer
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innsigelse mot ny reguleringsplan for Engan - Stian Aleksander Løberg Stian Aleksander Løberg
2019/3801 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel -gbnr 192/4 - Egil Solem Egil Solem
2019/79 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Thomas Wolden Thomas Wolden
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innlegg til arealplan Støren - Digre transport AS og Luggum eiendom AS Digre transport AS og Luggum eiendom AS
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Høringssvar Kommunedelplan Støren - Hugaasgruppen Hugaasgruppen AS
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill til Kommunedelplan Støren - Kvasshyllan/Spjelddalen - Løwi eiendom AS Løwi eiendom AS
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Høringsuttalelse vedrørende ny Kommunedelplan Støren - Mo gård - Rolf Flåteplass Moe Rolf Flåteplass Moe
2019/3793 20191014 14.10.2019 Utgående brev Vedtak: Endring av veiadresse ENVINA IKS m.fl.
2018/3615 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest med vedlegg - utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 225/8 - Arnt Aune Broen rørservice AS
2019/45 20191014 14.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent skole - Støren barneskole Monicha Rud
2019/45 20191014 14.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale 87 % vikariat for lærer - Støren barneskole Lene Lorentzen Kant
2019/79 20191014 14.10.2019 Utgående brev Vedtak- søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Svepstad Rune Svepstad
2019/3732 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling Maria Stokke
2019/2844 20191014 14.10.2019 Inngående brev Utbetaling av midler til styrket fosterhjemsoppfølging FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3807 20191014 14.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak 390/19 - Ola Holshaug Ola Holshaug
2019/3755 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på krav om lønnstillegg for kompetanse *****
2017/1679 20191014 14.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Detaljregulering Storneset masseuttak - planID: 5027 2017003 Georg Reppe m.fl.
2019/2867 20191014 14.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% vikariat - Skogbruksrådgiver Ola H. S. Nygård
2019/3781 20191011 11.10.2019 Utgående brev Mottak av søknad - oppfølging IKON Arkitekt og ingeniør AS
2019/2921 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Faste stillinger - Helgestillinger for hjelpepleiere/helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere - Enhet for Pleie og omsorg
2019/196 20191011 11.10.2019 Inngående brev Kjørebok Rune Svepstad - 2016 - 2019 Rune Svepstad
2019/3788 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap - skjøtsel - gbnr 59/3 - Svenn Erik Grøtan Svenn Erik Grøtan
2019/3756 20191011 11.10.2019 Utgående brev Feil inntektsopplysninger - ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2019/3785 20191011 11.10.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 230/76 - Aastun Fredrik Kirkhus
2017/3209 20191011 11.10.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Høringsbrev - Kommunedelplan Støren - PlanID 50272017007 Bane Nor
2017/3209 20191011 11.10.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - kommunedelplan Støren Sametinget
2019/235 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr - 216/8 Børø byggservice AS
2019/2333 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Moøya renseanlegg - tatt ut 110919-120919 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/3769 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedtak om fritak for tjenestegjøring som meddommer - ***** ***** ***** ***** Frostating Lagmannsrett
2019/79 20191011 11.10.2019 Inngående brev Legeerklæring ***** ***** Gyldig ut periode 2020-2024 *****
2019/3732 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling Trine Fjærestad
2017/3209 20191011 11.10.2019 Inngående brev Innspill til Kommunedelplan for Støren - Trafikksikkerhet og snødeponi Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk
2019/3781 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om endring av reguleringsplan Grutheim Boligfelt (PlanID: 2012006) IKON Arkitekt og ingeniør AS
2019/3410 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID2009008 Gammelvollia - Gbnr 177/36
2019/3690 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar - Søknad om overføring av ferie 2019 - Turid Røstvoll Turid Røstvoll
2019/2832 20191011 11.10.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 07.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Bente Brudal Bente Brudal
2019/3774 20191011 11.10.2019 Utgående brev Leie av kommunale lokaler v/ Midtre Gauldal Helsesenter- Husleiejustering fra 1.jan. 2020 Ruth's Dame- og herrefrisør
2019/3774 20191011 11.10.2019 Utgående brev Leie av kommunale lokaler v/ Midtre Gauldal Helsesenter- Husleiejustering fra 1.jan. 2020 Øyenlege Tor Elsås
2019/3774 20191011 11.10.2019 Utgående brev Leie av kommunale lokaler v/ Midtre Gauldal Helsesenter- Husleiejustering fra 1.jan. 2020 Tegelgården Kiropraktordrntrr v/ Isdahl
2019/2840 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar lønnskrav - ***** ***** *****
2019/3060 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Konsesjonssak gbnr. 261/2 og 3 og 302/1 - klagebehandling
2019/3790 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra vervet som meddommer i Frostating lagmannsrett - Inger Winsnes Fløttum Inger Winsnes Fløttum
2019/2921 20191011 11.10.2019 Utgående brev Vedrørende din søknad på faste helgestillinger ved Enhet for Pleie og omsorg Thea Fossmo
2019/2511 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av fritidsbolig - Midtre Gauldal 73/27 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2337 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 081019 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/2337 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Soknedal vannverk - tatt ut 100919 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/2337 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 130819 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/2337 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 300719 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/2337 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 300719 - ekstra SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/79 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inger-Lise Lyngmo Inger-Lise Lyngmo
2019/2337 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Rognes vannverk - tatt ut 170619 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/3764 20191011 11.10.2019 Inngående brev Høring: Det videregående opplæringstilbudet for 2020 - 2021 og innfasing av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur Trøndelag fylkeskommune
2019/2333 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Budalen renseanlegg - tatt ut 110919-120919 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/2333 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Moøya renseanlegg - slam - tatt ut 050819-060819 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/2333 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Soknedal renseanlegg - tatt ut 050819-060819 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/2333 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Budalen renseanlegg - tatt ut 050819-060819 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2019/2333 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - Moøya renseanlegg - tatt ut 050819-060819 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
Versjon:5.2.2.1