eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4672 20191210 10.12.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Mari Haugerud Gorseth Mari Haugerud Gorseth
2019/4608 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale - støttekontakt/besøkshjem - 010120-311220 - Else Karin Fløttum Else Karin Fløttum
2019/3858 20191210 10.12.2019 Inngående brev Avslag - Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2018 Tilskuddsseksjonen Bufdir
2019/4667 20191210 10.12.2019 Inngående brev Avtale om mobiltelefon - Karina Berge Moen Karina Berge Moen
2019/79 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lorents Bergsmyr Lorents Bergsmyr
2019/4666 20191210 10.12.2019 Utgående brev Matrikkelopplysninger ihht. ML § 29, 30, 31 for eiendommer ved Tovmoen i Budalen, Midtre Gauldal kommune Horgmo Rørkompani AS
2019/4666 20191210 10.12.2019 Inngående brev Forespørsel om matrikkelopplysninger for eiendommer ved Tovmoen i Budalen, Midtre Gauldal kommune Horgmo Rørkompani AS
2019/4665 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - redskapshus - gbnr 62/1 - tiltakshaver Svenn Inge Krognes Svenn Inge Krognes
2019/79 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Gunnar Frøseth Knut Gunnar Frøseth
2019/4474 20191210 10.12.2019 Utgående brev Vedr. søknad om oppføring av ny enebolig - gbnr 3/231 - Guro Nordvik og Vidar Reitan BØRØ BYGGSERVICE AS
2019/4474 20191210 10.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av enebolig - gbnr 3/231 - Rena 6 - 7290 Støren - tiltakshavere Guro Nordvik og Vidar Reitan BØRØ BYGGSERVICE AS
2018/3435 20191210 10.12.2019 Inngående brev Vedrørende - Tilbygg hytte - gbnr 233/1/1 Steinar Wingsternes
2018/1338 20191210 10.12.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Almås maskin AS Almås maskin AS
2019/4657 20191210 10.12.2019 Inngående brev Avslag på for sent framsatt krav om sykepenger - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/4669 20191210 10.12.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren kulturhus - Torgeir Rognes Torgeir Rognes
2019/4652 20191210 10.12.2019 Inngående brev Avtale om mobiltelefon - Gunn Kristin Eggen Reitan Gunn Kristin Eggen Reitan
2019/564 20191210 10.12.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - sanke - / skilleanlegg - Åseldalen beitelag - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/561 20191210 10.12.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Ferist som del av sperregjerde - Endal beitelag - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4102 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Lars Ole Lillebudal - Midtre Gauldal 172/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4099 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Margunn Øien - Midtre Gauldal 177/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4662 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra arealplan/vegloven - oppføring av enebolig - gbnr 3/231 - Guro Reitan og Vidar Nordvik Børø byggservice AS
2019/113 20191210 10.12.2019 Inngående brev Distribusjonsplan for kart og geodata - FKB-data i forbindelse med kommune- og regionreformen Kartverket
2019/79 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Steigedal Moe Olav Steigedal Moe
2019/4675 20191210 10.12.2019 Inngående brev Arbeidsavtale av begrenste varighet - støttekontakt - 011119-010720 - Linda Merethe Stamnes Linda Merethe Stamnes
2019/4674 20191210 10.12.2019 Inngående brev Uttømmende og utvidet politiattest - Ole Martin Høgsteggen Ole Martin Høgsteggen
2019/4674 20191210 10.12.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Maiken Rønsberg Grevstad Maiken Rønsberg Grevstad
2019/552 20191210 10.12.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for helse og familie - 010120-311220 - Inger Berit Herreskilbred Inger Berit Herreskilbred
2019/4673 20191210 10.12.2019 Inngående brev Uttømmende og utvidet politiattest - Terje Pedersen Terje Pedersen
2019/4673 20191210 10.12.2019 Inngående brev Uttømmende og utvidet politiattest - Eli-Kristina Kjellberg Pedersen Eli-Kristina Kjellberg Pedersen
2019/4671 20191210 10.12.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - NAV - Samira Yahia Awad Baraka Samira Yahia Awad Baraka
2019/1124 20191210 10.12.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2019 med vedlegg IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/4670 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 8,39 % av stilling - 010120 - 311220 - Felix Roberts Felix Roberts
2019/4523 20191210 10.12.2019 Inngående brev Turnusavtale Delta Midtre Gauldal
2019/79 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Tilseth Eivind Tilseth
2019/2305 20191210 10.12.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel *****
2019/4654 20191210 10.12.2019 Inngående brev Skoleruta for skoleåret 2021-2022 Trøndelag fylkeskommune
2019/79 20191210 10.12.2019 Utgående brev Vedtak om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2019 - Elin Malum Elin Malum
2019/3381 20191210 10.12.2019 Utgående brev Oppmålingsforretning Knut Storrø
2016/2665 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for fritidsbolig - gbnr 11/14 Svein Are Løkken
2019/4457 20191210 10.12.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2018/2952 20191210 10.12.2019 Inngående brev Supplering i sak 2018/2952 Erik Fjellheim
2019/4678 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale - besøkshjem - 191119-191121 - Maiken Rønsberg Grevstad Maiken Rønsberg Grevstad
2019/4677 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale - besøkshjem - 011119-011020 - Eli-Kristina Kjellberg Pedersen Eli-Kristina Kjellberg Pedersen
2019/4676 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale - støttekontakt - 171019-300620 - Mari Haugerud Gorseth Mari Haugerud Gorseth
2019/4676 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale - støttekontakt - 171019-300620 - Mari Haugerud Gorseth Mari Haugerud Gorseth
2017/2680 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 198/7 CK Nor bygg AS
2019/79 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils-Petter Rogneslien Nils-Petter rogneslien
2019/79 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes Knut Bernhard Rognes
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bompengesaken fra Skogen grendelag Skogen grendelag
2019/675 20191210 10.12.2019 Utgående brev Furukollen skytebaneanlegg - søknad om økonomisk dekning STØREN JEGER & FISKEFORENING
2019/4668 20191210 10.12.2019 Inngående brev Avtale om mobiltelefon - Pia Karin Skjerdingstad Pia Karin Skjerdingstad
2019/4663 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Bernt Midthjell Bernt Midthjell
2019/4436 20191210 10.12.2019 Inngående brev Supplerende dokumentasjon - Utslipp fra anleggsrigg Støren Multiconsult AS
2019/4658 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2019/4656 20191210 10.12.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2019/4359 20191210 10.12.2019 Inngående brev Vedtak etter krav om sakskostnader - Slette hyttefelt - Ramstadsjøen - Midtre Gauldal 49/2 - kravet innvilges delvis FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4655 20191210 10.12.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2019/4236 20191210 10.12.2019 Inngående brev Vedrørende - Anmodning om oppstartsmøte reguleringsplan Kjørkvollvegen på Støren Aune utvikling AS
2019/3817 20191210 10.12.2019 Inngående brev ReMidt IKS - Innkalling til Representantskapsmøte 16.12.19 ReMidt IKS
2019/4650 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kraftfondet i Midtre Gauldal Kommune Almås bomveier
2019/1980 20191210 10.12.2019 Utgående brev Eiendomsskatt - Besiktigelse og fotografering av nye/endrede bygninger - 2019 Karin Solum Haukli m.fl.
2019/4649 20191210 10.12.2019 Inngående brev Hovedtillitsvalgt - 10 % engasjement - forlenges til 311220 - Britt Synnøve Hepsø Rosmo Fagforbundet
2019/4101 20191210 10.12.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - Per Ingar Troøien Per Ingar Troøien
2018/765 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på høring og offentlig ettersyn - Korrigerte reguleringsbestemmelser - Detaljregulering Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune - PlanID5027 2018009 Statens vegvesen
2018/1338 20191210 10.12.2019 Utgående brev Re: Manglende dokumentasjon Svend Inge Hugås
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Utgående brev Vedtak om utsettelse av byggefrist - bygging av landbruksveg - gbnr 233/1 - Per Arne Morken Per Arne Morken
2019/2945 20191210 10.12.2019 Utgående brev Uoverenstemmelse målebrev 262/8 Asbjørn Eriksen
2019/2945 20191210 10.12.2019 Utgående brev Uovernstemmelse målebrev 262/8 Asbjørn Eriksen
2019/4145 20191210 10.12.2019 Inngående brev Serviceavtale Aasenhus Broen Rørservice AS
2019/428 20191209 09.12.2019 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest for riving av eksisterende bygning - gbnr 39/7 - Svenn-Erik Rud WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS
2019/2077 20191209 09.12.2019 Utgående brev Vedr. søknad om tilbygg til fritidsbolig - gbnr 50/19 - Nils Petter Rogneslien Nils-Petter L Rogneslien
2019/1627 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om permisjon for tillitsverv - 121219 - Nina Bratt Staverløkk Nina Bratt Staverløkk
2019/1898 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - 010120-030121 - Heidi Bråten Heidi Bråten
2019/4174 20191209 09.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 57/1 i Midtre Gauldal Landbruksdirektoratet
2019/36 20191209 09.12.2019 Utgående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - uthus til hytte - gbnr 86/4 - Odd Ivar Bjørnli Odd Ivar Bjørnli
2019/228 20191209 09.12.2019 Utgående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - veranda m/levegg - gbnr 3/198 - Frøsethøgda 15, 7290 Støren - tiltakshaver John Morten Laugsand John Morten Laugsand
2016/2963 20191209 09.12.2019 Utgående brev Utvidelse rode 1, 2 og 3 Aune Transport AS v/Eivind Aune
2019/4495 20191209 09.12.2019 Inngående brev Re: Ang. kommunal bolig i Soknedal *****
2019/4145 20191209 09.12.2019 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - gbnr 130/4 - John Aasenhus BROEN RØRSERVICE AS
2019/4659 20191209 09.12.2019 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon - Michael Bratland Michael Bratland
2018/1338 20191209 09.12.2019 Inngående brev Beskrivelse av tiltak og erklæring om ansvarsrett Almås Maskin AS
2019/250 20191209 09.12.2019 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Bygdavei mellom Selbu og Reitstøa Bernt Olav Reitstøen med flere
2019/250 20191209 09.12.2019 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Reitstøa sentrum - beboere i Reitstøa sentrum Beboere i Reitstøa sentrum
2019/3808 20191209 09.12.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 230/104 - Solstrand Linda Vuttudal og Ingebrigt Winsnes
2019/2244 20191209 09.12.2019 Inngående brev Påminnelse om oppnevning av kandidater til villreinnemnder Miljødirektoratet
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole S Rogstad Ole S Rogstad
2019/4644 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - lukket arrangement - Berghall, Rognes - 250120 - Rognes Songlag Rognes songlag
2019/112 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra slamavgift - gbnr 39/1 - Erling Rogstad Erling Rogstad
2019/4334 20191209 09.12.2019 Inngående brev Landbruksveg - gbnr 274/1 - manglende kart Sametinget
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Torolf Lein Odd Torolf Lein
2019/4643 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og skogfond Statskog - dokumentasjon Statskog SF
2019/4632 20191209 09.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 180/2 - erverver Gunvor Lenes Gunvor Lenes
2019/4574 20191209 09.12.2019 Inngående brev Forhåndskonferanse - Bane NOR SF - Stasjonsveien 1, 7290 Støren - gbnr 4011 / 26 - Verksted Støren Arkitektene Astrup og Hellern
2019/3220 20191209 09.12.2019 Inngående brev Tilbaketrekking av tilsagn om tilskudd til Biogassanlegg - Støren sør Miljødirektoratet
2019/196 20191209 09.12.2019 Inngående brev Kjørebok 2017-2019 - Johan Buskland Johan Martin Buskland
2019/4642 20191209 09.12.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Thomas Hovstad Finnmark politidistrikt
2019/4648 20191209 09.12.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane, hest oa - gbnr 280/1 - Ole Jørgen Kjelden Ole Jørgen Kjelden
2019/1301 20191209 09.12.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av vikariat 100 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 010120-030121 - Heidi Bråten Heidi Bråten
2019/4645 20191209 09.12.2019 Inngående brev Informasjon om rullering av regionale plandokumenter etter vannforskriften – behov for ressurser og samhandling i kommunene Malvik kommune
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Atle Egil Haanshuus Atle Egil Haanshuus
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Vedrørende tidligere innsendt søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Moshaug Arnt Moshaug
2019/4632 20191209 09.12.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 180/2 - Vold (Vollaråen) Gunvor Lenes
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristian Kjelstad Kristian Kjelstad
2019/3448 20191209 09.12.2019 Inngående brev Godkjenning - riving av brannruin på eiendom gbnr 86/3 - Midtre gauldal Haltdalen sparebank
2019/4647 20191209 09.12.2019 Inngående brev Utlysning - KOROs lokalsamfunnsordning til kunstprosjekter i offentlige rom Kunst i offentlige rom (KORO)
2019/3349 20191209 09.12.2019 Inngående brev Uttalelse - anmodning om vurdering av krav til planavklaring - oppføring av bygning til overnatting - Storbekkøya museumsseter i Budalen - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3483 20191209 09.12.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til lang terrengtransport og driftsulempe - Henry Stenvoll - gbnr 39/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3411 20191209 09.12.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om fradeling generasjonsbolig - gbnr 236/1 Magne Harald Liabø
2019/4646 20191209 09.12.2019 Inngående brev Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eva Irene Skjevik Eva Irene Skjevik
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Kristian Barlien John Kristian Barlien
2019/250 20191209 09.12.2019 Inngående brev Innspil til kommuneplanens arealdel Bård Martin Haugen m.fl.
2019/250 20191209 09.12.2019 Inngående brev Forslag til endring i reguleringsplan Reidar Horgøien m.fl.
2019/4635 20191209 09.12.2019 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Sissel Lyngen Sissel Lyngen
2016/1900 20191209 09.12.2019 Utgående brev Detaljregulering E6 Prestteigen-Gylland - avklaringer etter møte 31.10.2019 NYE VEIER AS
2019/4636 20191209 09.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om overføring av ferie 2019 - Eivind Sigve Fossum *****
2019/3898 20191209 09.12.2019 Inngående brev Vedrørende Storneset masseuttak Georg Reppe
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Berit Tovmo Berit Tovmo
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten Steigedal Morten Steigedal
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Forsetlund Per Forsetlund
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvald Digre Ingvald Digre
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Einar Engan Arnt Einar Engan
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kurt Kant Krogstad Kurt Kant Krogstad
2019/79 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Iver Myhre Iver Myhre
2019/2730 20191209 09.12.2019 Inngående brev Oversendelse av høringsrapport - forvaltningsrevisjon Revisjon Midt-Norge SA
2019/428 20191209 09.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende avfallshåndtering Brødrene Dahl AS
2019/729 20191209 09.12.2019 Utgående brev Kontantstøtterapportering - november 2019 - Midtre Gauldal kommune NAV familie og pensjonsytelser Vadsø
2019/4023 20191209 09.12.2019 Utgående brev Klage etter krav om miljøinformasjon - Midtre Gauldal kommune - bilagsekspedisjon Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4618 20191209 09.12.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse - ***** ***** ***** *****
2019/4640 20191209 09.12.2019 Inngående brev Kopi av faktura - Allskog Per Ingar Troøien
2019/4334 20191209 09.12.2019 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei - gbnr 274/1 - John Birger Grytdal John Birger Grytdal
2017/3835 20191208 08.12.2019 Inngående brev Svar på brev fra L Joramo Ref.2017/3835-5 - flere opplysninger til søknad Bjørnar Heksem
2019/562 20191206 06.12.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - sperregjerde - Gaula Øst Beitelag SA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4535 20191206 06.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt på eiendommen gnr/bnr 179/9 Bjørn Magne Ofstad
2019/79 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Martin Skarhaug Ivar Martin Skarhaug
2019/79 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Idar Aasenhus John Idar Aasenhus
2019/79 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Ove Lodgaard Arnt Ove Lodgaard
2019/3381 20191206 06.12.2019 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom til egen boligtomt - gbnr 71/1 Knut Storrø
2019/4637 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 118/9 - Stian Fløttum Børset & Bjerkset Entreprenør AS
2019/3497 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 82/2 Landbruksdirektoratet
2019/196 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kjørebok - 2017-2019 - Jan Lasse Aase Jan Lasse Aase
2019/79 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Lasse Aase Jan Lasse Aase
2019/4628 20191206 06.12.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2019/4417 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for fradeling av boligeiendom - gbnr 92/2 Planråd AS
2019/4233 20191206 06.12.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av landbruksvei på gbnr. 175/1, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2019/1270 20191206 06.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll - Årsmøte RMN SA 071019 Revisjon Midt-Norge SA
2019/79 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Roar Eggen Odd Roar Eggen
2019/4628 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2019/4183 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Dag Ove Løvø - Midtre Gauldal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2421 20191206 06.12.2019 Inngående brev Tilskuddsøknad til drift med taubane, hest o.a - Bjørg Storli - Sak 19/2421 Bjørg Storli
2019/2421 20191206 06.12.2019 Inngående brev Faktura Bjørg Storli - manuell felling Bjørg Storli
2019/4640 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 275/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/4636 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Eivind Sigve Fossum Eivind Sigve Fossum
2016/1900 20191206 06.12.2019 Inngående brev E6 Prestteigen - Gyllan - møtereferat fra møte 31.10.19 Norconsult AS
2019/4631 20191206 06.12.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Samira Yahia Awad Baraka Samira Yahia Awad Baraka
2019/4629 20191206 06.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 230/12 - Krogstadtrøen Elsa Johanne Nordvik
2019/4493 20191206 06.12.2019 Utgående brev Regionalt miljøprogram (RMP) 2019 - Melding om kontroll John Helge Sandberg m.fl.
2019/4053 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Sigmund Storlimo - Midtre Gauldal 170/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4626 20191206 06.12.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren barnehage - 011119-310720 - Mette Bråten Singsaas Mette Bråten Singsaas
2019/419 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 10 % - 010120-010121 - Ingrid Langlete Solem Ingrid Langlete Solem
2019/4625 20191206 06.12.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 211119-310320 - Jan Mohammad Jan Mohammad
2019/4098 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Terje Pedersen - Midtre Gauldal 171/10 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4624 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** *****
2019/908 20191206 06.12.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - EKT- 010120-300620 - Gunhild Talsnes Gunhild Talsnes
2019/4149 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Arve Grøtte - Midtre Gauldal 166/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4020 20191206 06.12.2019 Utgående brev Forskudd på kommunalt tilskudd for 2020 - Liøya barnehage Liøya barnehage
2019/3578 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Eva Angelika Lunde - Midtre Gauldal 280/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4634 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad til vann- og avløpsetaten Eirik Sundlisæter
2019/79 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - Ivar Randen - leiekjøring trasè 1 Ivar Randen
2019/4020 20191206 06.12.2019 Utgående brev Forskudd på kommunalt tilskudd for 2020 - Hauka villmarksbarnehage Hauka villmarksbarnehage
2019/4130 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Hans Rønning - Midtre Gauldal 284/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4086 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Svein Budal - Midtre Gauldal 166/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4128 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Tommy Forodden - Midtre Gauldal 174/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4095 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Torgeir Moen - Midtre Gauldal 195/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/494 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oppdatert søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. - Erling Rogstad Erling Rogstad
2019/4633 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - garasje - 80/17 - Tiltakshaver Johan Martin Buskland Johan Martin Buskland
2019/4629 20191206 06.12.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 230/12 - Krogstadtrøen Elsa Johanne Nordvik
2019/4018 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Olav O Storli - Midtre Gauldal 178/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4627 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Magni Stølen Magni Stølen
2019/4093 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Ingvar Vold - Midtre Gauldal 172/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4011 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - John Erik Fyhn Pallin - Midtre Gauldal 24/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/250 20191206 06.12.2019 Inngående brev Månedsrapport Plankontoret
2019/4623 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2019 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet
2019/4622 20191206 06.12.2019 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2019 - tilskudd til Leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet
2019/675 20191206 06.12.2019 Inngående brev Angående tilskudd reguleringsplan Støren JFF Støren jeger og fiskeforening
2019/4621 20191206 06.12.2019 Inngående brev Informerer om at det nå kan søkes på tilskuddsordningen - tilskudd til vannmiljøtiltak. Søknadsfrist 15/01-20 MILJØDIREKTORATET
2019/3060 20191206 06.12.2019 Inngående brev Etterlyser saksfremlegg, protokoll og vedtak i saken Bjerkan Stav Advokatfirma AS
2019/250 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innspill til kommunens arealplan 2020-2031 - behov for næringsareal i Soknedal Broen Rørservice AS
2019/4638 20191206 06.12.2019 Utgående brev Avklaring av ferie 2019 - Liv Pallin Liv Pallin
2019/4635 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Sissel Lyngen Sissel Lyngen
2019/4094 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Per Ingar Troøien - Midtre Gauldal 275/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/838 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kvittering for arkiv fra barnevern og kommunalteknikk Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
2019/2578 20191206 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS
2019/4519 20191206 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering investeringsprosjekt 2019
2019/4573 20191206 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Overføring fra 2020 til 2019 på investering "Nytt gangfelt med vann og avløp til Hanshus og videre til Bakkgjerdet"
2019/4434 20191205 05.12.2019 Utgående brev Godkjent søknad om fasadeendring på eiendommen gnr/bnr 193/5 ARKITEKT INA SAMDAL
2019/4618 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse - ***** ***** ***** *****
2019/4617 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/4416 20191205 05.12.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast stilling - 13,15 % assistent under utdanning som helsefagarbeider - Enhet for pleie og omsorg, p.t. Soknedal Bo- og dagsenter - F.o.m. 02.12.19 - Paula Sabovcikova Paula Sabovcikova
2019/4615 20191205 05.12.2019 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 1006/2 - for tiltak på eiendommen gbnr 4011/26 - tiltakshaver Arkitektene Astrup og Hellen AS Arkitektene Astrup og Hellen AS
Versjon:5.2.2.1