eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1504 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 922233004 Landbruksdirektoratet
2019/1294 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Jannike Endalsvoll
2019/1249 20190416 16.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS, 29.4.2019, Scandic Hell hotell Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2019/1527 20190416 16.04.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/70 20190416 16.04.2019 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.04.19. t.o.m 30.09.19 - Anita Sundsfjord Anita Sundsfjord
2019/70 20190416 16.04.2019 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.04.19 t.o.m 30.09.19 - Ivar Gjermund Sætermo Ivar Gjermund Sætermo
2019/70 20190416 16.04.2019 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.04.19 t.o.m 30.09.19 - Eva Johanne Vik Eva Johanne Vik
2019/70 20190416 16.04.2019 Utgående brev Midlertidig oppdragstaker - støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling generelle tiltak - F.o.m 01.04.19 t.o.m 30.09.19 - Ida-Mari Fløttum Aunmo Ida-Mari Fløttum Aunmo
2019/70 20190416 16.04.2019 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.04.19 t.o.m 30.09.19 - Espen Sæther Espen Sæther
2019/1334 20190416 16.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra forbruk vann/avløp - gbnr 3/26 - Jorun Lund Jorun Lund
2019/1440 20190416 16.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 53/20 - Bolme Transport ANS Bolme Transport ANS v/Haldis A. Bolme
2019/1252 20190416 16.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 53/14 - Eivind Bolme Eivind Olav Bolme
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av leiekontrakt - ***** ***** *****
2019/1512 20190416 16.04.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om deltakelse i pilot for programfinansiering - 2020-2022 - utsatte barn og unge i 0-24 samarbeidet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/1262 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Michael Bratland
2019/1262 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Ida Martine Schei
2019/350 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/350 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i SFO - 2019 *****
2018/4263 20190416 16.04.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Vikariat - 100 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren bo- og dagsenter - p.t. organisert i langvaktturnus med arbeid hver 6. helg - F.o.m. 21.01.19 t.o.m. 31.01.20
2019/149 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om jobb som tilkallingshjelp/sommerjobb ved Støren bo- og dagsenter Tonje Storstein
2019/1526 20190416 16.04.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Ingun Rise Fossum Ingun Rise Fossum
2019/151 20190416 16.04.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Malin Bakken Malin Bakken
2018/4263 20190416 16.04.2019 Utgående brev Stilling besatt - Vikariat - 100 % sykepleier - Åpnet for Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren bo- og dagsenter - F.o.m. 21.01.19 t.o.m. 31.01.20 Maria Aune m.fl.
2018/4263 20190416 16.04.2019 Utgående brev Stilling besatt - Intern utlysning - Vikariat - 100 % sykepleier - Åpnet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren bo- og dagsenter - F.o.m. 21.01.19 t.o.m. 31.01.20 Nina Dragset m.fl.
2019/1403 20190416 16.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage - eiendomsskatt - gbnr 3/33 - Rolf Flåteplass Moe Rolf Flåteplass Moe
2016/3882 20190416 16.04.2019 Inngående brev Godkjenning av avtale om arbeidstidsordning etter AML § 10-12 4. ledd for Støren Bo og dagsenter, Midtre Gauldal kommune Fellesorganisasjonen
2019/1514 20190416 16.04.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn med tema ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Ina Maria Aune Solberg Ina Maria Aune Solberg
2019/1523 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Silje Krogstad Silje Krogstad
2019/1525 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Eila Røsbjørgen Eila Røsbjørgen
2019/1178 20190416 16.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om riving og oppføring av ny garasje, samt oppføring av tilbygg til eksisterende bolig - gbnr 10/1 Marit Bjørgen
2019/1149 20190416 16.04.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av redskapshus - gbnr 53/3 - Snøan, 7288 Soknedal - tiltakshaver Jon Olav Snøan John Olav Snøan
2019/1467 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Mahder Ghebru Abrihim
2019/1418 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknaden om AFP kan ikke behandles Statens pensjonskasse
2019/1467 20190416 16.04.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Lærlinger høsten 2019 - Midtre Gauldal kommune Fagforbundet m.fl.
2019/424 20190415 15.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 100% stilling avdelingsleder - nytt lønnstilbud Ingeborg Vongraven
2019/105 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbudsvurdering og informasjon om beslutning i begrenset anbudskonkurranse - anskaffelse av kvalitet- og avvikssystem COMPILO AS v/John Tonheim
2019/424 20190415 15.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 100% stilling avdelingsleder - nytt lønnstilbud Ruth Elsbet Digre
2019/424 20190415 15.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtalen - Fast 100% stilling avdelingsleder - nytt lønnstilbud Marti Lie-Pedersen
2019/105 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbudsvurdering og informasjon om beslutning i begrenset anbudskonkurranse - anskaffelse av kvalitet- og avvikssystem EXTEND AS v/Kjell H Husby
2019/105 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbudsvurdering og informasjon om beslutning i begrenset anbudskonkurranse - anskaffelse av kvalitets- og avvikssystem EVRY ASA v/Frida Rekstad
2017/1439 20190415 15.04.2019 Inngående brev Problem med gjennomgangstrafikk i Holtet på Frøset Sindre Langberg
2019/1487 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - renovering/ombygging av åpen bu, samt oppføring av nytt uthus/do - gbnr 400/1 - "Gjetarbua" på Sandfjellet, Soknedal Søndre statsallmenning - tiltakshaver Soknedal Fjellstyre Soknedal Fjellstyre
2019/1488 20190415 15.04.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - gbnr 139/2 - Soknedal - Inger Oddveig Staverløkk Statens vegvesen - Region midt
2018/1614 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 84/2 - Stein Are Dragset Idehus Refseth bygg AS
2019/819 20190415 15.04.2019 Inngående brev Grunneiers tillatelse til riving/oppføring av ny seterbu - gbnr 401/1 - Endal statsallmenning Statskog SF
2019/583 20190415 15.04.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av gammel driftsbygning/fjøs og oppføring av ny garasje/redskapshus - gbnr 48/1 - Lundan 8 - 7290 Støren - tiltakshaver Anders Holte Anders Ingebrigt Holte
2019/599 20190415 15.04.2019 Inngående brev Erklæring om avstand (nabosamtykke) Ola Aas Eiendom AS
2016/3124 20190415 15.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Ferdigmelding - gbnr 53/1 - Else Marie og Per Olav Snøan Per Olav Snøan
2019/1044 20190415 15.04.2019 Inngående brev Dispensasjon fra bestemmelser om byggegrense - Tilbygg til fritidsbolig - gbnr 149/12 - Økdal Statens vegvesen - Region midt
2019/362 20190415 15.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 51,64 % stilling Helsefagarbeider natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Oda Pernille Staverløkk Kristensen Oda Pernille Staverløkk Kristensen
2019/362 20190415 15.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 63,38 % stilling helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter og Soknedal Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Åse Oline Heggvold Åse Oline Heggvold
2019/362 20190415 15.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 45,01 % stilling helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Singsås Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Maren Kant Jonli Maren Kant Jonli
2019/1499 20190415 15.04.2019 Inngående brev Fylkesmannens forståelse av helseutgifter og livsoppholdsnorm FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/451 20190415 15.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 49,30 % stilling natt som assistent under utdanning - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Soknedal Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Silje Kristin Sveian Silje Kristin Sveian
2019/438 20190415 15.04.2019 Utgående brev Vedrørende din søknad på vikariat - 100 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien Grethe Renée Økdal m.fl.
2019/1470 20190415 15.04.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS 26.04.2019 Midt-Norge 110-sentral IKS
2019/1478 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tillatelse til bruk av kommunal veg som omkjøringsveg i forbindelse med asfaltering PEAB ASFALT NORGE AS
2019/1325 20190415 15.04.2019 Utgående brev Re: Eiendomsskatt Reitangruppen AS
2017/689 20190415 15.04.2019 Inngående brev Om næringseiendom faller inn under landbruksfritaket fra eiendomsskatt Sivilombudsmannen
2019/1489 20190415 15.04.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Ina Nordvik Ine Nordvik
2019/1501 20190415 15.04.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - stillingsutvidelse - fast 51,64 % stilling som helsefagarbeider natt - Støren bo- og dagsenter - Oda Pernille Staverløkk Kristensen Oda Pernille Staverløkk Kristensen
2019/354 20190415 15.04.2019 Utgående brev Stilling besatt - 2 x Faste stillinger - 46,95 % og 75,12 % sykepleier natt - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale Tone Aas m.fl.
2018/1835 20190415 15.04.2019 Utgående brev Avslutting av sak - Krav om forhandlingsmøte etter AML § 14-4 a - ***** ***** *****
2019/1500 20190415 15.04.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 401/1 - Endal beitelag SA Endal beitelag SA
2017/1679 20190415 15.04.2019 Inngående brev Feil i annonsering - annonse om offentlig ettersyn og høring om detaljregulering for Storneset masseuttak Almås maskin AS
2019/350 20190415 15.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO - 2019 *****
2019/350 20190415 15.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO - 2019 *****
2019/350 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/350 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/350 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbaketrekking oppsigelse av plass i SFO - 2019 *****
2019/350 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage og SFO - 2019 *****
2019/350 20190415 15.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO - 2019 *****
2019/1502 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar - forespørsel vedrørende fakturering av kjøp av middag *****
2019/1033 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Lene Kant
2019/1033 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Hanna Trøite
2019/1033 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tori Thomassen
2019/1033 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Barbara Zofia Wojtowicz
2019/242 20190415 15.04.2019 Utgående brev Referat fra 2. arbeidsmøte - Endring av reglement kommunalt tilskudd private veger. Kåre Merket m.fl.
2019/1502 20190415 15.04.2019 Inngående brev Fakturering av husleie/fellesservice/kjøp av middag - ***** ***** ***** ***** *****
2019/1463 20190415 15.04.2019 Utgående brev Vedtak - Negative skogfondssaldoer Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1462 20190415 15.04.2019 Utgående brev Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 172/3 - Egil Broen Egil Broen
2019/1294 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Hanne Kristin Bergmann
2019/363 20190415 15.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast 100 % stilling miljøarbeider/arbeidsleder - Lysgården verksted Anette Vagnild
2019/113 20190415 15.04.2019 Inngående brev Oppstart forvaltningsrunde 1-2019 for FKB geodatasett Norge Digitalt, Midtre Gauldal kommune Kartverket
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Utgående brev Henvendelse til plankonsulent vedr. planID 2013005 Reguleringsplan Soknedal skole og barnehage, endelig vedtatt 26.05.2014 Plankontoret
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Oppdatert plandatamateriale, planID 2013005 Reguleringsplan Soknedal skole og barnehage endelig vedtatt 26.05.2014 Plankontoret
2019/1505 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969221020 Landbruksdirektoratet
2018/4164 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969601648 Landbruksdirektoratet
2019/1503 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986043683 Landbruksdirektoratet
2019/1498 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970231285 Landbruksdirektoratet
2019/1497 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912434141 Landbruksdirektoratet
2019/1496 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969221942 Landbruksdirektoratet
2019/1495 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 914834708 Landbruksdirektoratet
2019/1494 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976963873 Landbruksdirektoratet
2019/1493 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996224201 Landbruksdirektoratet
2019/1492 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969678128 Landbruksdirektoratet
2019/1491 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990882347 Landbruksdirektoratet
2019/903 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969636360 Landbruksdirektoratet
2019/1490 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985483078 Landbruksdirektoratet
2019/1509 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990181640 Landbruksdirektoratet
2019/1508 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920274986 Landbruksdirektoratet
2019/1507 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995246740 Landbruksdirektoratet
2019/1506 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989208144 Landbruksdirektoratet
2019/1522 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996948846 Landbruksdirektoratet
2019/1521 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 870311532 Landbruksdirektoratet
2019/1520 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918312870 Landbruksdirektoratet
2019/1519 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986269479 Landbruksdirektoratet
2019/1518 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969331764 Landbruksdirektoratet
2019/1517 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988366854 Landbruksdirektoratet
2019/1516 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984380534 Landbruksdirektoratet
2018/4203 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969999897 Landbruksdirektoratet
2019/1515 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995276623 Landbruksdirektoratet
2019/1513 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997725557 Landbruksdirektoratet
2019/1511 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 873058862 Landbruksdirektoratet
2019/1510 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969679469 Landbruksdirektoratet
2018/3644 20190415 15.04.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Damekoret Uredd Trøndelag politidistrikt
2017/2596 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** Tilleggsopplysninger *****
2019/1482 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Soknahallen - 110519 - Støren musikkorps Støren Musikkorps
2019/79 20190415 15.04.2019 Utgående brev Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arild Enmo gbnr 294/7 Arild Enmo
2019/1466 20190412 12.04.2019 Inngående brev Klage på vedtak - avslag på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hasle Østerlie Hasle Østerlie
2017/3693 20190412 12.04.2019 Inngående brev Vedrørende salg og konsesjonssøknad - gbnr 261/2, 261/3 og 302/1 - begjæring om innsyn og foreløpig uttalelse Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2019/196 20190412 12.04.2019 Inngående brev Kjørebok 2017-2019 - Per G. Fossum Per G. Fossum
2019/196 20190412 12.04.2019 Inngående brev Kjørebok 2017-2019 - Anders Bjerkset Anders Bjerkset
2019/79 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arild Enmo Arild Enmo
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Nedkvittering av pantobligasjon i eiendom Lindorff AS v/ Låneadministrasjonen
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Re: SV: Prioritetsvikelse ***** ***** ***** ***** ***** Haltdalen Sparebank
2019/1483 20190412 12.04.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt - Sturla Snøfugl Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2019/1477 20190412 12.04.2019 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon fra arbeidsgiver - Kristin Myklevoll Kristin Myklevoll
2019/1485 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2019/1333 20190412 12.04.2019 Inngående brev Ny høringsfrist Olje- og energidepartementet
2019/1471 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet) Helsedirektoratet
2019/1190 20190412 12.04.2019 Utgående brev Rammeavtaler 2019 - tilkallingsvikar staben - 010319 - 310319 Lillian Digre
2019/1412 20190412 12.04.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Staben - 010319-310319 - Lillian Digre Lillian Digre
2019/1468 20190412 12.04.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling fra 010819 - Kristin Sagen Kristin Sagen
2019/1469 20190412 12.04.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling fra 010719 - Kristin Engen Kristin Engen
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Oppdatert befolkningsprognose TR2018M_2019 Trondheim kommune
2018/765 20190412 12.04.2019 Utgående brev Annonse - nytt varsel om oppstart Trønderbladet m.fl.
2018/765 20190412 12.04.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - revidert møtereferat Rambøll Norge AS
2019/1484 20190412 12.04.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 110219 - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2018/4274 20190412 12.04.2019 Inngående brev Tilsagn om UTL-midler til prosjekt - Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/1463 20190412 12.04.2019 Inngående brev Negative skogfondssaldoer Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1462 20190412 12.04.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 172/3 - Egil Broen Egil Broen m.fl.
2019/1464 20190412 12.04.2019 Inngående brev Satser for kommunalt statstilskudd til skogkultur - 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/795 20190412 12.04.2019 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers i forskrift om bærekraftig skogbruk - Anne Grethe Solem Anne Grethe Solem
2018/1607 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om fritak for slamgebyr 2019 - gbnr 59/10 Astrid Haukås
2019/1440 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 53/20 - Bolme Transport AS Haldis A.Bolme
2019/1252 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 53/14 - Eivind Bolme Eivind Bolme v/Haldis Bolme
2018/1572 20190412 12.04.2019 Utgående brev Vedrørende slamgebyr - gbnr 230/91 - Grete Myhre Grete Myhre
2019/1033 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Katharina Bergset Eriksen
2019/1033 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Inger Olstad
2019/1308 20190412 12.04.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i forbindelse med delingssak - gbnr 177/11 Gjertrud Kjønnås
2019/1480 20190412 12.04.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 124/2 - Guri Solberg Guri Solberg
2019/1472 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 126/8 - Bakkgjære, 7288 Soknedal - rekvirent Ivar Stenbro Ivar Stenbro
2019/361 20190412 12.04.2019 Inngående brev Takker nei til stillingen Linn Renate Krogh
2019/1478 20190412 12.04.2019 Inngående brev Peab asfalt Norge AS- søknad om tillatelse til bruk av kommunalveg som omkjøringsveg i forbindelse med asfaltering Peab Asfalt Norge AS
2019/468 20190412 12.04.2019 Utgående brev Samhandlingsavvik - uenighet om faktureringsgrunnlag St Olavs hospital HF
2019/424 20190412 12.04.2019 Utgående brev Vedrørende din søknad på faste stillinger - 100 % avdelingsledere - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem Janne Grendstad m.fl.
2019/447 20190412 12.04.2019 Utgående brev Vedrørende din søknad på faste student-/rekrutteringsstillinger - Enhet for Pleie og omsorg Al Nazir Hamad Beshir m.fl.
2019/114 20190412 12.04.2019 Utgående brev Vedrørende din søknad på fast 100 % stilling som avdelingsleder - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem Lena Catrin Winsjansen
2019/1486 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - riving av gammel bu og oppføring av ny fjellstyrebu - gbnr 402/1 - Halstjønnbua - tiltakshaver Budal fjellstyre Budal fjellstyre
2017/2189 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om midlertid brukstillatelse - Soknes 1 - gbnr 45/399 Løwi Eiendom AS m.fl.
2019/1461 20190412 12.04.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2019/1475 20190412 12.04.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Støren vannverk Mattilsynet
2019/1476 20190412 12.04.2019 Inngående brev Mattilsynet - tilsynsrapport - Soknedal vannverk Mattilsynet
2019/1481 20190412 12.04.2019 Inngående brev Mulig kjøp av tilleggsjord for å utvide ekisterende parkeringsplass i Liøya barnehage Liøya Barnehage
2019/1465 20190412 12.04.2019 Inngående brev Adresser i Midtre Gauldal kommune Soknedal innkjøpslag SA
2016/1639 20190412 12.04.2019 Inngående brev Endring av lærekontrakt etter avbrudd i læretid - ***** ***** ***** Trøndelag fylkeskommune
2019/1479 20190412 12.04.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat for lærer - Støren barneskole - 110519-150420 - Åse Anette Oldervik Åse Anette Oldervik
2018/3721 20190412 12.04.2019 Inngående brev Detaljplanforslag Gammelvollia II hyttefelt Allskog SA m.fl.
2018/3926 20190411 11.04.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilbygg på hytte 236/63 i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2018/3749 20190411 11.04.2019 Inngående brev Du får fortsatt midlertidig uførepensjon fra KLP - ***** ***** ***** *****
2019/1456 20190411 11.04.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % avdelingsleder - Enhet for pleie og omsorg - nytt lønnstilbud - Ruth Elsbet Sveås Digre Ruth Elsbet Sveås Digre
2019/1455 20190411 11.04.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % avdelingsleder - Enhet for pleie og omsorg - Ingeborg Vongraven Ingeborg Vongraven
2019/1457 20190411 11.04.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % avdelingsleder - Enhet for pleie og omsorg - Marit Sæter Lie-Pedersen Marit Lie-Pedersen
2019/1445 20190411 11.04.2019 Inngående brev Rapportering på ventetider - langtidsplass i sykehjem eller bolig tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Helsedirektoratet
2019/736 20190411 11.04.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** Midtre Gauldal kommune - Pedagogisk psykologisk tjeneste
2019/669 20190411 11.04.2019 Utgående brev Dispensasjon fra Reguleringsplan for Stortjønna hytteområde - gbnr 22/12 Per-Carsten Skoglund
2018/3044 20190411 11.04.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av ny bolig - gbnr 218/16 - Singsås INNO-HUS AS
2019/1444 20190411 11.04.2019 Inngående brev Kommunens innrapportering er viktig og har en synlig effekt Direktoratet for byggkvalitet
2017/2461 20190411 11.04.2019 Inngående brev Ettersendelse av Søknad om tillatelse til tiltak og Opplysninger om tiltakets ytre rammer - gbnr 2/19 - tiltakshaver Jurate Puodziuniene BSL Totalentreprenør AS
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Omgjøringsvedtak søknad om midlertidig brukstillatelse - Ny enebolig - gbnr 130/53 - Jardar Helland BYGGMESTER J. HELLAND AS
2019/1199 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2019/1206 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2019/1206 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2019/1206 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2019/1206 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2019/1446 20190411 11.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 100 % fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, gr. 4 - F.o.m. 01.06.19 - Janike Prytz Soknes Janike Prytz Soknes
2019/1447 20190411 11.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 81,23 % helsefagarbeider/lønnet del 69,32 % - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Trygg Framtid - F.o.m. 01.05.19 - Vigdis M. Fillingsnes Vigdis M. Fillingsnes
2019/1199 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2019/1206 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2019/1199 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2019/1341 20190411 11.04.2019 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Stein-Inge Nyrud Stein-Inge Nyrud
2019/1281 20190411 11.04.2019 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Monicha Øverleir Rud Monicha Øverleir Rud
2019/1448 20190411 11.04.2019 Inngående brev Årsmelding og revisjonsberetning 2018 - Plankontoret Plankontoret
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Retningslinjer for tilsynslegen ved Midtre Gauldal sykehjem - Eric Takyi - underskrevet Eric Takyi
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Retningslinjer for tilsynslegen ved Midtre Gauldal sykehjem - Knut Arne Solberg - underskrevet Knut Arne Solberg
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Retningslinjer for tilsynslegen ved Midtre Gauldal sykehjem - Thuy-Vu le Hovdahl - underskrevet Thuy-Vu le Hovdahl
2019/412 20190411 11.04.2019 Inngående brev Tilbakemelding på kommentar til varsel om vedtak Trønderenergi Nett Sør AS
2019/681 20190411 11.04.2019 Utgående brev Svar - Henvendelse angående helgebelastning i nattevaktstilling - ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1