eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/2346 20220628 28.06.2022 Saksframlegg/innstilling Strategi for Trøndelag Sør IKPR: Innspill til utkast for behandling i rådsmøte EPHORTE
2022/2574 20220628 28.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2016/2329 20220628 28.06.2022 Inngående brev Rett til bruk av avkjørsel for adkomst til eiendommen gbnr 143/13 Midtre Gauldal kommune Jostein Staverløkk EPHORTE
2016/2329 20220628 28.06.2022 Utgående brev SV: Rett til bruk av avkjørsel for adkomst til eiendommen gbnr 143/13 Midtre Gauldal kommune Jostein Staverløkk EPHORTE
2022/2859 20220628 28.06.2022 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010522-300922 - Vilde Ler Vilde Ler EPHORTE
2018/2396 20220628 28.06.2022 Inngående brev Uttalelse uten merknad til høring av reguleringsplan for Hov i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE
2022/1763 20220628 28.06.2022 Inngående brev Slette hyttefelt - oppmålingsforretning Slette hyttefelt AS v/Håvard Larsen EPHORTE
2022/2860 20220628 28.06.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie om omsorg - 010622-300922 - Hanne Bellingmo Hanne Bellingmo EPHORTE
2022/1761 20220628 28.06.2022 Inngående brev Slette hyttefelt - oppmålingsforretning Slette hyttefelt AS v/Håvard Larsen EPHORTE
2022/2529 20220628 28.06.2022 Inngående brev Nye deltakerkommuner i Plankontoret - godkjent av Rindal kommune Rindal kommune EPHORTE
2022/2783 20220628 28.06.2022 Inngående brev Registerkontroll 2022 5027.45.245.0.0/ Øverspjeldet 1 A - F ReMidt IKS EPHORTE
2022/755 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedr. 202215824-2 - Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 til anleggsnr. 1823, Sokna skytebane Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/755 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedr. 202215826-2 - Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 til 44726, Dalheim skyteanlegg Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/755 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedr. 202215822-2 - Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 til anleggsnr. 1823, 100 m ved Sokna skytebane Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/862 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedlegg - tiltak i beiteområde, 987116927 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/755 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedr. 202215819-2 - Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 til 44726, Dalheim skyteanlegg Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/755 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedr. 202215821-2 - Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 til anleggsnr. 1823, Sokna skytebane Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/755 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedr. 202215812-2 - Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 til anleggsnr. 55850, Dalheim skytebane Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/755 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedr. 202215815-2 - Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 til 44726, Dalheim skyteanlegg Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/2885 20220628 28.06.2022 Inngående brev Avslag på søknad om økt kommunal ramme - SMIL-midler 2022 - Midtre Gauldal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/2679 20220628 28.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til Oppdal Smak av Fjell sine deltakere på Trøndersk Matfestival EPHORTE
2022/2732 20220628 28.06.2022 Saksframlegg/innstilling Innovasjonsprosjekt med tema sirkulærøkonomi- Samarbeid med Sintef og regionens næringsapparat EPHORTE
2022/2731 20220628 28.06.2022 Saksframlegg/innstilling Høringssvar-Trøndelag fylkeskommunes delstrategi veg 2022-2032 EPHORTE
2022/2684 20220628 28.06.2022 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - skoleåret 2022/2023 ***** EPHORTE
2021/4149 20220628 28.06.2022 Utgående brev Rammeavtale Oleksandr Hrebin 05.06.22 - 05.12.22 Oleksandr Hrebin EPHORTE
2021/4148 20220628 28.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Oleksandr Hrebin 05.06.22-05.09.22 Oleksandr Hrebin EPHORTE
2020/641 20220628 28.06.2022 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest nytt våningshus - gbnr 119/1 SAMDAL BYGG AS EPHORTE
2020/1132 20220628 28.06.2022 Saksframlegg/innstilling Vedtekter for kommunalt kraftfond i Midtre Gauldal EPHORTE
2020/58420 20220628 28.06.2022 Utgående brev Gbnr. 35/1, søknad om gebyrbortfall etter avsluttet søknadsprosess Ingvar Digre m.fl. EPHORTE
2021/4002 20220628 28.06.2022 Utgående brev Tilbudsbrev - konstituering som enhetsleder ved enhet Pleie og omsorg - Ingeborg Vongraven ***** EPHORTE
2022/1163 20220628 28.06.2022 Saksframlegg/innstilling Utkast til strategi for Trøndelag Sør IKPR EPHORTE
2022/2864 20220628 28.06.2022 Inngående brev Kontrakt Merete Sejersted Bødtker Merete Sejersted Bødtker EPHORTE
2022/2466 20220628 28.06.2022 Inngående brev Svar nabovarsel Marthinsen Bjørn Reidar Røkke EPHORTE
2022/646 20220628 28.06.2022 Utgående brev Vedr. krav om retting i Matrikkelen eiendom gnr 402 bnr 1 Budal statsalmenning STATSKOG SF EPHORTE
2022/481 20220628 28.06.2022 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av ny bolig på eksisterende grunnmur med flere bruksenheter - gbnr 46/29 Thea Enlid Fossmo m.fl. EPHORTE
2022/2143 20220628 28.06.2022 Utgående brev Godkjenning- Søknad uten ansvarsrett - Søknad om riving av låve - Marit Bjørgens vei 468 Kari Mette Busklein EPHORTE
2022/2222 20220628 28.06.2022 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av enebolig - Sørbygda 812 ARILD SOLBERG EPHORTE
2022/2466 20220628 28.06.2022 Inngående brev SV: Vedr. søknad om dispensasjon, støydempende tiltak gbnr 45/68 og 45/48 Marthinsen Bjørn Reidar Røkke EPHORTE
2022/2856 20220628 28.06.2022 Inngående brev Søknad om tiltak - Byggtekniske installasjoner - reparasjon - Engan 11 - 45/63 TOGIN AS EPHORTE
2022/2120 20220628 28.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1763 20220628 28.06.2022 Utgående brev Slette hyttefelt -oppmålingsforretning Slette hyttefelt AS v/Håvard Larsen EPHORTE
2022/2861 20220628 28.06.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Hanne Bellingmo Hanne Bellingmo EPHORTE
2021/3338 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - gbnr 45/379 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/756 20220628 28.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - lærlingeplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget - 2022 - 2024 Andrine Halgunset EPHORTE
2022/2079 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2022/2023 for ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2350 20220627 27.06.2022 Utgående brev Referat møte 14.06.2022 - landbruksveier gbnr 44/2 - Sivert Nygaard og gbnr 44/5 - Ørnulf Rognes Ørnulf Rognes m.fl. EPHORTE
2022/1179 20220627 27.06.2022 Utgående brev Dispensasjon og tillatelse til tiltak på gbnr 87/7 Frode Stensås EPHORTE
2019/4460 20220627 27.06.2022 Inngående brev Situasjonskart - gbnr 108/3 Oddveig Øyan Fagerbekk og Nils Fagerbekk EPHORTE
2022/2573 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2362 20220627 27.06.2022 Inngående brev Ny søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2022/2023 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2832 20220627 27.06.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Line Rostad Line Rostad EPHORTE
2022/2845 20220627 27.06.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 41/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2835 20220627 27.06.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Iselin Hovd Martinsen Iselin Hovd Martinsen EPHORTE
2022/2839 20220627 27.06.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Frida Helen Moum Johansen Frida Helen Moum Johansen EPHORTE
2022/399 20220627 27.06.2022 Inngående brev Uttalelse til mottatt høringsbrev - dispensasjon for utslipp av sanitært avløpsvann - gbnr 215/17 Mattilsynet Region Midt EPHORTE
2022/1319 20220627 27.06.2022 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg Arbeidstilsynet EPHORTE
2022/912 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om dispensasjon båndtvangtvangsbestemmelsene i forbindelse med skadefelling 2022-2025 HOLTÅLEN KOMMUNE EPHORTE
2021/3802 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2824 20220627 27.06.2022 Inngående brev Midlertidige arbeidsavtaler - Tolk - NAV v/Flyktningetjenesten - 050622-050922 - Oleksandr Hrebin Oleksandr Hrebin EPHORTE
2022/2827 20220627 27.06.2022 Inngående brev Søknad om permisjon - engasjement i ny stilling - 200622-200922 - Mona Hage Mona Hage EPHORTE
2022/2836 20220627 27.06.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010622-300922 - Iselin Hovd Martinsen Iselin Hovd Martinsen EPHORTE
2022/2490 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2596 20220627 27.06.2022 Utgående brev Søknad om serveringsbevilling - ny bevilling - Berggård Kafédrift, Kanari & Kaffe - Uttalelse vedr. skatt og avgifter SKATTEETATEN EPHORTE
Ingen tilgang 20220627 27.06.2022 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 177/15 etter retting av feil i matrikkelen Unni Skånøy og Odd Kjellås EPHORTE
2022/912 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om dispensasjoner båndtvang 2022 - Soknedal Grunneierlag Soknedal Grunneierlag EPHORTE
2022/2672 20220627 27.06.2022 Utgående brev Nytt vedtak - skoleskyss - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1713 20220627 27.06.2022 Utgående brev Utvalgte kulturlandskap 2022 Budal fjellstyre m.fl. EPHORTE
2021/2978 20220627 27.06.2022 Utgående brev Registrering utført – melding om tiltak uten søknadsplikt - - gbnr 158/1 Stein Erik Sundlisæter EPHORTE
2022/2305 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** EPHORTE
2022/912 20220627 27.06.2022 Inngående brev Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene 2022 - Søknad taksering Røsbjørgen og Godøien grunneierlag Røsbjørgen og Godøien grunneierlag EPHORTE
2021/2941 20220627 27.06.2022 Inngående brev Oppdragsavtale - ***** - Enhet for Helse og familie - 010722-311222 - Ane Synnøve Høgsteggen Ane Synnøve Høgsteggen EPHORTE
2022/2844 20220627 27.06.2022 Inngående brev Oppdragsavtaler - ***** - Enhet for Helse og familie - Marte Kristin Gjersvold Folstad Marte Kristin Gjersvold Folstad EPHORTE
2022/2462 20220627 27.06.2022 Inngående brev Ettersendelse av kvittering for nabovarsel Ove Steinskog EPHORTE
2022/2841 20220627 27.06.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2022 - Enhet for pleie og omsorg - Natalie Soknes Natalie Soknes EPHORTE
2022/2577 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2848 20220627 27.06.2022 Inngående brev Statens vegvesens innspill til arbeidet med folkehelseoversikt ute i kommunene. Statens vegvesen EPHORTE
2022/1757 20220627 27.06.2022 Inngående brev Vedr. søknad om utslippstillatelse ifm bygging av brakkerigg i Sanddalen på Støren Aune Transport EPHORTE
2020/58082 20220627 27.06.2022 Inngående brev Invitasjon til reindriftskonferansen 2022 SFT-Reindriftsavdelingen. EPHORTE
2020/58082 20220627 27.06.2022 Inngående brev Avklaringer Midtre Gauldal - Trollheimenloven og Motorferdsel + oppfølgingsmøte jfr. møte 15.12.2021. Hans Marius Liabø EPHORTE
2021/3893 20220627 27.06.2022 Inngående brev Hogst i yngletiden - dyrsrettigheter. Dyrs rettigheter EPHORTE
2022/2857 20220627 27.06.2022 Inngående brev Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/1656 20220627 27.06.2022 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold - 2022 - Storløkkjgrenda - Randi S. og Thom Arnesen Randi S. og Thom Arnesen EPHORTE
2021/3670 20220627 27.06.2022 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - endring Trøndelag jordskifterett EPHORTE
2022/2846 20220627 27.06.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 266/1, 266/9 og 266/10 - Marita Hermo Marita Hermo EPHORTE
2022/2336 20220627 27.06.2022 Utgående brev Mottar ikke stillingen - Håkon Sagen Håkon Sagen EPHORTE
2022/912 20220627 27.06.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbetemmelsene. Holtålen kommune EPHORTE
2022/1656 20220627 27.06.2022 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold - 2022 - Flatreit/Storløkkjgrenda - Randi S. og Thom Arnesen Randi S. og Thom Arnesen EPHORTE
2021/1960 20220627 27.06.2022 Inngående brev SV: SV: sak 21/152 - eiendom 96/6 - mailutveksling Harald Wolden og saksbehandler HARALD WOLDEN EPHORTE
2021/2980 20220627 27.06.2022 Utgående brev Registrering utført – melding om tiltak uten søknadsplikt - - gnr/bnr 400/1 Stein Erik Sundlisæter EPHORTE
2022/2846 20220627 27.06.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 266/8 - Marita Hermo Marita Hermo EPHORTE
2022/1656 20220627 27.06.2022 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til drift og vedlikehold for privat vei - Buabakkan Knut Arne How EPHORTE
Ingen tilgang 20220627 27.06.2022 Inngående brev Bekreftelse rørlegger og avløpsanlegg Sokna Rør AS EPHORTE
2022/2847 20220627 27.06.2022 Inngående brev Søknad om å beholde skoleplass - Budal skole - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1499 20220627 27.06.2022 Utgående brev Tilsyn privat hjemmeundervisning - innsending av pedagogisk rapport - ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1656 20220627 27.06.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold for privat vei - Melaveien Helge Malum EPHORTE
2022/19 20220627 27.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Renate Hage Haugen - Assisterende avdelingsleder - 01.08.22-31.07.23 - Soknedal barnehage Renate Hage Haugen EPHORTE
2022/2411 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2831 20220627 27.06.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Line Rostad Line Rostad EPHORTE
2019/768 20220627 27.06.2022 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010422-300922 - Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold EPHORTE
2019/3164 20220627 27.06.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Natalie Soknes Natalie Soknes EPHORTE
2022/2837 20220627 27.06.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Frida Helen Moum Johansen Frida Helen Moum Johansen EPHORTE
2022/2838 20220627 27.06.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Frida Helen Moum Johansen Frida Helen Moum Johansen EPHORTE
2022/2840 20220627 27.06.2022 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010422-300922 - Frida Helen Moum Johansen Frida Helen Moum Johansen EPHORTE
2019/3983 20220627 27.06.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Natalie Soknes Natalie Soknes EPHORTE
2019/3010 20220627 27.06.2022 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - Natalie Soknes Natalie Soknes EPHORTE
2022/605 20220627 27.06.2022 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehage 2022 - Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/2303 20220627 27.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2979 20220627 27.06.2022 Utgående brev Registrering utført – melding om tiltak uten søknadsplikt - - gnr/bnr 400/1 Stein Erik Sundlisæter EPHORTE
2020/58082 20220627 27.06.2022 Inngående brev 17/23322-144 Svar - Korrigering av feil grensesetting NIBIO Kilden arealbrukskart Hans Marius Liabø EPHORTE
2022/1652 20220627 27.06.2022 Inngående brev 22/1652 - Høring hundetreningsområde Solfrid Fagerbekk - Soknedal Fjellstyre Soknedal fjellstyre EPHORTE
2022/2849 20220627 27.06.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling driftstilskudd - Halvor Bonesvoll halvor Bonesvoll EPHORTE
2022/2858 20220627 27.06.2022 Inngående brev KV 2237 ved eiendommen gbnr 45/176/4 i MIDTRE GAULDAL kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller p?bygg GAULA EIENDOM AS EPHORTE
2022/2825 20220627 27.06.2022 Inngående brev Rammeavtale - NAV v/Flyktningetjenesten - 050622-051222 - Oleksandr Hrebin Oleksandr Hrebin EPHORTE
2022/2826 20220627 27.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 160/1 og 1/2 av eiendommen gbnr 148/5 og 148/6 - Randi Rise Randi Rise EPHORTE
2022/2513 20220627 27.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på behandlet søknad om konsesjon - gbnr 109/11 Hans Erik Berling EPHORTE
2022/2828 20220627 27.06.2022 Inngående brev Høring av forskrifter til ny barnevernslov – forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften Det kongelige barne- og familiedepartement EPHORTE
2022/2829 20220627 27.06.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 96/19 - Håvard Gylland Håvard Gylland EPHORTE
2022/2829 20220627 27.06.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eienedom - gbnr 96/19 - Line Beate Vagnild Gylland Line Beate Vagnild Gylland EPHORTE
2022/2466 20220627 27.06.2022 Utgående brev Spørsmål om nabovarsel Marthinsen Bjørn Reidar Røkke EPHORTE
2021/1152 20220624 24.06.2022 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Statsforvalteren for endelig behandling STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/2789 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høring - Endringer i kommuneloven Det kongelige kommunal- og distriktsdepartement EPHORTE
2022/2017 20220624 24.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Attiqa Abrar m.fl. EPHORTE
2019/4390 20220624 24.06.2022 Inngående brev Ber om utsettelse av svarfrist Harald Larsen Rørlegger EPHORTE
2022/2822 20220624 24.06.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering 2022/2023 Midtre Gauldal kommune PPT EPHORTE
2021/771 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - skoleåret 2022/2023 ***** EPHORTE
2022/399 20220624 24.06.2022 Utgående brev Anmodning om uttalelse - Søknad dispensasjon for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - gbnr 215/17 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2022/164 20220624 24.06.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010622 - 300922 - Stine Lillebudal-Næve Stine Lillebudal-Næve EPHORTE
2022/1071 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning 184469626 - gbnr 403/1 Rolf Kleven EPHORTE
2022/2739 20220624 24.06.2022 Utgående brev Søknad om driftstilskudd for 2023 og 2024 - veiledningssenter for pårørende - rus og psykiske lidelser Norske Kvinners Sanitetsforening EPHORTE
2022/647 20220624 24.06.2022 Utgående brev Krav om retting av eiendomsgrenser i Matrikkelen gnr 400 bnr 1 Soknedal Søndre statsalmenning STATSKOG SF EPHORTE
2022/2571 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/4047 20220624 24.06.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- pedagogisk leder- Linda Sundlisæter- Soknes barnehage Linda Sundlisæter EPHORTE
2022/2422 20220624 24.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - som Ung arbeidstaker innenfor perioden uke 29-31 - Sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Katrine Berg Katrine Berg EPHORTE
2022/987 20220624 24.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Ingvil Lyngen Skårvold - Støren barneskole Ingvil Lyngen Skårvold EPHORTE
2022/2422 20220624 24.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - som Ung arbeidstaker innenfor perioden uke 26-28 - Sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Amalie Isabell Løvli Haugen Amalie Isabell Løvli Haugen EPHORTE
2022/2217 20220624 24.06.2022 Saksframlegg/innstilling Vedtak av veinavn for parsell 30 060, 20 017, 30 017, 10 126, 10 127 og 30 209 EPHORTE
2022/2425 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 966055286 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2652 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/987 20220624 24.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Meral Karais - skoleåret 2022/2023 - årsvikariat - Singsås skole Meral Karais EPHORTE
2022/2784 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett Det kongelige justis- og beredskapsdepartement EPHORTE
2022/2584 20220624 24.06.2022 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Søknad om plan for nydyrking på eiendommen gbnr 178/1 - kulturminnefaglig vurdering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2022/2794 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg utført i 2002 - gbnr 45/136 - Målfrid Engen Røe Målfrid Engen Røe EPHORTE
2022/2776 20220624 24.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% fast stilling Pedagogisk Leder - Budal oppvekst - Monica Christin Vennevik Monica Christin Vennevik EPHORTE
2022/164 20220624 24.06.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010622 - 300922 - Iselin Hovd Martinsen Iselin Hovd Martinsen EPHORTE
2022/1739 20220624 24.06.2022 Utgående brev Foreløpig svar 2 - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 79/3 Johan Martin Buskland EPHORTE
2022/2764 20220624 24.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Louise Lilli Siler - Voksenopplæringa Louise Lilli Siler EPHORTE
2022/2242 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/489 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedr. eksisterende gråvannsanlegg - gbnr 187/8 HARALD LARSEN RØRLEGGER AS EPHORTE
2021/4072 20220624 24.06.2022 Utgående brev Rammeavtale- tilkallingsvikar- Linda Sundlisæter- oppvekst MGK Linda Sundlisæter EPHORTE
2020/884 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 273/9 - Knut Øyan Knut Øyan EPHORTE
2022/2823 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 978695779 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/4837 20220624 24.06.2022 Inngående brev Oppdragsavtale/tilleggsavtale til ***** - 010922-160622 - Ellinor Bustad Ellinor Bustad EPHORTE
2022/2862 20220624 24.06.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - gbnr 263/10/9 Advokatfirmaet Myhr & co EPHORTE
2022/1656 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold for privat veg - Storåsveien Jan Tore Tangstad EPHORTE
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding på tilsendt brev, datert 08.06.22 Frank Vidar Harstad EPHORTE
2022/1298 20220624 24.06.2022 Utgående brev Møteprotokoll - Representantskapets møte 25.04.2022 - signert Konsek Trøndelag IKS EPHORTE
2022/2764 20220624 24.06.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % stilling som lærer ved Voksenopplæringa - Louise Lilli Siler Louise Lilli Siler EPHORTE
2022/2796 20220624 24.06.2022 Inngående brev Endring av verneforskriften for Endalen landskapsvernområde - Midtre Gauldal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/1992 20220624 24.06.2022 Inngående brev Revidert arbeidsavtale - 100% fast stilling som pedagogisk leder - Soknes barnehage - Unni Sommerseth Unni Sommerseth EPHORTE
2022/2798 20220624 24.06.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20% vikar som assistent - Midtre Gauldal folkebibliotek - 160622-151222 - Edd Robert Stenbro Edd Robert Stenbro EPHORTE
2018/399 20220624 24.06.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - pedagogisk leder - 010822-140822 - Linda Sundlisæter Linda Sundlisæter EPHORTE
2021/2111 20220624 24.06.2022 Inngående brev Innvilget autorisasjon som vernepleier - Malin Vagnild Malin Vagnild EPHORTE
2022/2477 20220624 24.06.2022 Utgående brev Anmodning om uttalelse - Dispensasjonssøknad - Dispensasjon for etablering av flere mindre tiltak - gbnr 106/2 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2022/2482 20220624 24.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av enebolig - gbnr 59/1 IDEHUSGRUPPEN AS EPHORTE
2022/2724 20220624 24.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Haukdalsveien 1592 gb Arild Solberg EPHORTE
2022/2753 20220624 24.06.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - 81% fast stilling som vernepleier ved Støren ungdomsskole - Guro Enlid Guro Enlid EPHORTE
2022/2781 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helikopter/Gravemaskin - Nina Øberg Nina Øberg EPHORTE
2017/1056 20220624 24.06.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % barnehagelærer - Soknes barnehage - 150822-200922 - Eli Dahlshaug Haukdal Eli Haukdal EPHORTE
2019/339 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn - 010822-311223 - Monica Rånes Monica Rånes EPHORTE
2022/2758 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høring av forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen Arbeids- og inkluderingsdepartementet EPHORTE
2022/2054 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei - gbnr 136/5 - Morten Asklund Morten André Asklund EPHORTE
2022/164 20220624 24.06.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010422 - 300922 - Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold EPHORTE
2022/2378 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2745 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2746 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak med avslag på spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2422 20220624 24.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - som Ung arbeidstaker innenfor perioden uke 29-31 - Sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Kristin Gunnes Kristin Gunnes EPHORTE
2022/2805 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tjenestebevis - Solveig Svardal Solveig Svardal EPHORTE
2022/2423 20220624 24.06.2022 Inngående brev SV: SV: sak eb2022/76 Mathias Berg Moen EPHORTE
2022/164 20220624 24.06.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010622 - 300922 - Anne Helen Økdal Ann Helen Økdal EPHORTE
2021/238 20220624 24.06.2022 Utgående brev Registrering utført – melding om tiltak uten søknadsplikt - gnr/bnr 151/14 Gunvor S Gjeitnes EPHORTE
2022/1322 20220624 24.06.2022 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om tilbygg til driftsbygning i landbruket - gbnr 136/5 Hugaasgruppen AS EPHORTE
2022/1904 20220624 24.06.2022 Utgående brev Godkjenning- Søknad uten ansvarsrett - Søknad om tilbygg til driftsbygning i landbruket - Hovsmoveien 32 Arnfinn Ertshus EPHORTE
2022/2751 20220624 24.06.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - 81 % stilling som barne- og ungdomsarbeider - Støren ungdomsskole - Ann Siri Steigedal Moe Ann Siri Steigedal Moe EPHORTE
2019/3015 20220624 24.06.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Soknes barnehage - 150822-311222 - Linda Sundlisæter Linda Sundlisæter EPHORTE
2019/3187 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 263/10 John Ivar Næsgård EPHORTE
2021/1536 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/880 20220624 24.06.2022 Utgående brev Møtereferat fra møte mellom pårørende og Midtre Gauldal kommune ***** EPHORTE
2022/2793 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høring - forbud mot konverteringsterapi Det kongelige kultur- og likestillingsdepartement EPHORTE
2022/1758 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedrørende - Søknad om utslippstillatelse ifm bygging av brakkerigg i Sanddalen på Støren - gbnr 43/1 AUNE UTVIKLING AS EPHORTE
2022/2795 20220624 24.06.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 173/3 - Johanne Enlid Johanne Enlid EPHORTE
2022/2795 20220624 24.06.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 173/3 - Grethe Enlid Grethe Enlid EPHORTE
2022/2795 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedlegg til egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 173/3 Johanne Enlid EPHORTE
2022/2482 20220624 24.06.2022 Inngående brev Ettersendelse av redegjørelse ang vei IDEHUSGRUPPEN AS EPHORTE
2022/1656 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold for privat vei - Høstvoll-Høydalsveien Nils Magne Granmo EPHORTE
2022/2624 20220624 24.06.2022 Inngående brev Informasjon om inntekt - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2022/2802 20220624 24.06.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Magda Nilsson Magda Nilsson EPHORTE
2022/1337 20220624 24.06.2022 Inngående brev Følgebrev sakkyndig vurdering Oppdal kommune, PPT EPHORTE
2022/2803 20220624 24.06.2022 Inngående brev Krav om fast stilling - arbeidsmiljøloven §14-9 (7). - ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1337 20220624 24.06.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering Oppdal kommune, PPT EPHORTE
2022/2799 20220624 24.06.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 60% engasjement - Enhet for samfunnsutvikling og kultur - 160622-150922 - Edd Robert Stenbro Edd Robert Stenbro EPHORTE