eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/2141 20221028 28.10.2022 Utgående brev Vedtak om godkjent ferdigattest på avløpsanlegg gbnr 187/1/4 SOKNA RØR AS EPHORTE
2021/2967 20221028 28.10.2022 Utgående brev Vedtak om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - gbnr 80/48 Stig Wiggen EPHORTE
2021/2967 20221028 28.10.2022 Utgående brev Vedtak om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - gbnr 53/26 Bernt Schjetne EPHORTE
2022/3361 20221028 28.10.2022 Utgående brev Svar ang. søknad om midlertidig fritak fra kommunale avgifter - gbnr 273/4 - Margit Grytdal Margit Grytdal EPHORTE
2022/4567 20221028 28.10.2022 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 34/48 - Morten Aune Bjørnbeth Heimdal eiendomsmegling EPHORTE
2022/4575 20221028 28.10.2022 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 288/1 og 288/2 - Aud Paula Fætten Aud Paula Fætten EPHORTE
2021/3805 20221028 28.10.2022 Utgående brev Godkjenning - søknad om midlertidig brukstillatelse - Soknedal 82/1 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS EPHORTE
2022/2582 20221028 28.10.2022 Inngående brev Tilskudd til drenering av jordbruksjord - gbnr 109/1 - Sivert Moen Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/4235 20221028 28.10.2022 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger kap 4 - 2022 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/4286 20221028 28.10.2022 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig fritak fra slamgebyr - 2023 - gbnr 194/4 - Jan Petter Endalsvoll Jan Petter Endalsvoll EPHORTE
2022/4576 20221028 28.10.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 26,41 % helgestilling assistent - Enhet for Pleie og omsorg - Thea Singsaas Thea Singsaas EPHORTE
2022/4577 20221028 28.10.2022 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 3/314 - Elias Oscar Johansen Elias Oscar Johansen EPHORTE
2022/4569 20221027 27.10.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 92 % vikarstilling helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg - 011122-010123 - Felix Roberts Felix Roberts EPHORTE
2022/4570 20221027 27.10.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - fast 20 % helgestilling som assistent - Enhet for Pleie og omsorg - fom 011122 - Ragnhild Reitstøen Ragnhild Reitstøen EPHORTE
2022/4476 20221027 27.10.2022 Saksframlegg/innstilling Tiltaksplan for Trøndelag Sør 2023-styrets behandling 26.10.2022 EPHORTE
2022/4284 20221027 27.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 - Utdanningsforbundet - 2022 ***** EPHORTE
2022/4284 20221027 27.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1. - Samfunnsviterne 2022 ***** EPHORTE
2022/4309 20221027 27.10.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 75 % vikarstilling som fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg - 011122-310823 - Kari-Ann Johansen Kari-Ann Johansen EPHORTE
2022/4043 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE
2022/2582 20221027 27.10.2022 Inngående brev Vedlegg - Drenering, 998655307 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2582 20221027 27.10.2022 Inngående brev Vedlegg - Drenering, 998655307 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2582 20221027 27.10.2022 Inngående brev Vedlegg - Drenering, 998655307 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2582 20221027 27.10.2022 Inngående brev Vedlegg - Drenering, 998655307 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/3155 20221027 27.10.2022 Inngående brev Midlertidige arbeidsavtaler - 80 % vikariat som sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg - 050922-050323 - Trude Enlid Waagen Trude Enlid Waagen EPHORTE
2022/3425 20221027 27.10.2022 Utgående brev Plan for Ramnåsen - gbnr 261/1-2-3-4-5 Svein Fløttum EPHORTE
2022/3516 20221027 27.10.2022 Utgående brev Sak 22_125625-1 - Søknad om tilskudd tryggere skoleveier og nærmiljø - 2023 - Fortau Støren idrettspark - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen EPHORTE
2022/17 20221027 27.10.2022 Inngående brev Ansvarsforsikring Gjensidige ref 87587319,3 CRM:0482400592 _ Sak avsluttes Gjensidige Forsikring ASA EPHORTE
2022/399 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedtak utslippstillatelse - Godkjent dispensasjon og søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra helårsbolig 215/17 ROBO HOLDING AS EPHORTE
2022/975 20221027 27.10.2022 Inngående brev Søknad om permisjon - tillitsverv - 091122-101122 - Janike Prytz Soknes Janike Soknes EPHORTE
2022/1461 20221027 27.10.2022 Utgående brev Underretning om matrikkelføring vedr. retting av veggrunn gnr 1030 bnr 24 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/1652 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedtak om dispensasjon fra hundelovens båndtvangsbestemmelser for gjennomføring av apportkurs og apporttrening. Solfrid Fagerbekk EPHORTE
2022/2346 20221027 27.10.2022 Saksframlegg/innstilling Strategi for Trøndelag Sør IKPR-Kommunedirektørutvalgets behandling 24.august 2022 EPHORTE
2022/2582 20221027 27.10.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 998655307 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/3641 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svar ang. søknad om midlertidig fritak fra kommunale avgifter - 2023 - gbnr 3/6 - Elias Oscar Johansen Elias Oscar Johansen EPHORTE
2022/3975 20221027 27.10.2022 Utgående brev Korrigering av lønn hovedtillitsvalgt Fagforbundet - ***** ***** ***** fra 01.09.2022 ***** EPHORTE
2021/3887 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedtak om godkjent ferdigattest på avløpsanlegg gbnr: 152/3 LØHRE VVS AS EPHORTE
2021/3887 20221027 27.10.2022 Utgående brev Kartkoordinater anleggskomponenter Robo holding AS EPHORTE
2021/4072 20221027 27.10.2022 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar 22/23 Siri Fossum- Budal oppvekst Siri Fossum EPHORTE
2021/875 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 918390901 GAULA ØST BEITELAG SA EPHORTE
2021/1090 20221027 27.10.2022 Utgående brev Godkjenning - oppføring av driftsbygninger - gbnr 272/5 Winsnes gård DA EPHORTE
2018/4119 20221027 27.10.2022 Utgående brev Saksavslutning - ukl, 974440687 Ole Arne Røttum EPHORTE
2019/3119 20221027 27.10.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie- og omsorg - 011122-310323 - Mariell Løseth Mariell Løseth EPHORTE
2022/4567 20221027 27.10.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 34/48 - Morten Aune Bjørnbeth Heimdal eiendomsmegling EPHORTE
2022/4572 20221027 27.10.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Robert Bergh Sandnes Robert Bergh Sandnes EPHORTE
2022/4573 20221027 27.10.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Tove-Mette Valen Tove-Mette Valen EPHORTE
2022/4574 20221027 27.10.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Veronika Øien Veronika Øien EPHORTE
2022/4430 20221027 27.10.2022 Utgående brev Avslutting av sak - etablering av skytebane i utmark Svartåsen og Skogen jaktlag EPHORTE
2022/4430 20221027 27.10.2022 Inngående brev Epost mottatt 25.10.22 Ola Østhus EPHORTE
2022/4430 20221027 27.10.2022 Inngående brev Epost mottatt 25.10.2022 Ola Østhus EPHORTE
2022/4538 20221027 27.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll FO HTA 3.4.2 - 2022 ***** EPHORTE
2022/3034 20221027 27.10.2022 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 3/314 Knut Gunnar Frøseth EPHORTE
2022/414 20221027 27.10.2022 Utgående brev Enkeltvedtak særskilt språkopplæring skoleåret 2021/2022 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1137 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedtak om utskillelse fra vald - opprettelse av eget vald - gbnr 258/2, 258/20 og 299/1 - Ørjan Store-Valen og LT Ørjan Store-Valen EPHORTE
2022/1281 20221027 27.10.2022 Inngående brev Rammeavtale - sykepleier i helseteam for ukrainske flyktninger - 010123-311223 - Kristin Snøfugl Kristin Snøfugl EPHORTE
2022/1976 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedtak om punktutbedring og tilskudd til landbruksvei - Boneskleiva 1 - 28/1, 29/1 og 30/1 - Bones. Steinar, Marianne Fløttum og Svend Erik. Marianne Fløttum Bones m.fl. EPHORTE
2021/3600 20221027 27.10.2022 Inngående brev Søknad om ekstra tilskudd NMSK - Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/3890 20221027 27.10.2022 Utgående brev Rammeavtale - sykepleier i helseteam for flyktninger Kristin Snøfugl EPHORTE
2021/2333 20221027 27.10.2022 Utgående brev Byggesak - Ny frist for kompletting av søknad om dispensasjon for tiltak på 193/19 BORG FORVALTNING AS EPHORTE
2021/2350 20221027 27.10.2022 Utgående brev Innsyn - avtale KF - Ørnulf Rognes Torkil Leinum m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20221027 27.10.2022 Utgående brev Oppmåling av areal - gbnr 109/1 - Sivert Moen Sivert Moen EPHORTE
2017/3376 20221027 27.10.2022 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak - 17-162436RFA-JTRD KROKSTADBAKKEN - gbnr 52/1 Knut Ivar Skjærli EPHORTE
2017/3376 20221027 27.10.2022 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak - 17-162436RFA-JTRD KROKSTADBAKKEN - gbnr 53/1 Else Marie Snøan m.fl. EPHORTE
2017/3376 20221027 27.10.2022 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak - 17-162436RFA-JTRD KROKSTADBAKKEN TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTE
2017/3376 20221027 27.10.2022 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak - 17-162436RFA-JTRD KROKSTADBAKKEN - gbnr 74/3 Anne Grethe Solem EPHORTE
2017/3287 20221027 27.10.2022 Saksframlegg/innstilling Sluttbehandling av innsigelsessak "Hundåslåtten hyttefelt", planid 2017006 EPHORTE
2018/3721 20221027 27.10.2022 Saksframlegg/innstilling Sluttbehandling av innsigelsessak "Gammelvollia hyttefelt II" EPHORTE
2019/2048 20221027 27.10.2022 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i forbindelse med søknad om ferdigattest - gbnr 408/1/40 Sverre Almås EPHORTE
2019/2573 20221027 27.10.2022 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Eline Aanerud Helsekursportalen EPHORTE
2022/4099 20221027 27.10.2022 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 988556408 Geir Forodden EPHORTE
2022/4114 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedtak med avslag på spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/4207 20221027 27.10.2022 Inngående brev Underretning til klager Trøndelag politidistrikt EPHORTE
2022/4207 20221027 27.10.2022 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold Trøndelag politidistrikt EPHORTE
2022/4307 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedr krav om retting i matrikkelen- gbnr 234/1 Ola Reiten EPHORTE
2022/4322 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedtak - skjenkebevilling - enkeltanledning - pubkveld - Singsås samfunnshus - 181122 - Singsås idrettslag Singsås Idrettslag EPHORTE
2022/4346 20221026 26.10.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling som flyktningekonsulent ved NAV - Reidun Gillesdal Laache Reidun Gillesdal Laache EPHORTE
2022/4099 20221026 26.10.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 988556408 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/4070 20221026 26.10.2022 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 990586799 Per Arne Storlimo EPHORTE
2019/2065 20221026 26.10.2022 Utgående brev Avslutning av sak - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - bygning inntil 50 m2 - Gbnr 45/347 - Prestteigen, 7290 Støren - tiltakshaver Lars Holthe og Gunn Sæther Lars Ivar Holthe m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - eiendommene gbnr 87/1 og 79/47 Eivind Stølan m.fl. EPHORTE
2016/2987 20221026 26.10.2022 Utgående brev Melding om vedtak - prinsippbehandling av bompengesøknaden fv.30 Støren - Røros TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2019/4460 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven- retting i Matrikkelen- bygningen 300512147- gbnr 400/1 Nils Fagerbekk EPHORTE
2019/4535 20221026 26.10.2022 Utgående brev Svar - Melding om tiltak uten søknadsplikt - uthus - gbnr 179/9 Magne Bjørn Ofstad EPHORTE
2022/2125 20221026 26.10.2022 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 55/21 Ivar Folstad EPHORTE
2022/2794 20221026 26.10.2022 Utgående brev Foreløpig svar- søknad om ferdigattest- gbnr 45/136 Målfrid Engen Røe EPHORTE
2022/4538 20221026 26.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll Skolenes landsforbund (SL) - HTA 3.4.2 - 2022 ***** EPHORTE
2022/4538 20221026 26.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll Skolelederforbundet HTA 3.4.1 - 2022 ***** EPHORTE
2022/4505 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedtak - skjenkebevilling - enkeltanledning - Kotsøy samfunnshus - 270123 - Singsås damekor Singsås Damekor EPHORTE
2022/4506 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedtak om forpaktningskontrakt gbnr 160/1 - Randi Rise og Noralf J. Rise Noralf Jarle Rise EPHORTE
2022/4538 20221026 26.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll Utdanningsforbundet HTA 3.4.1/3.4.2 -2022 ***** EPHORTE
2022/4557 20221026 26.10.2022 Inngående brev Oppføring av et mindre lagerhus - Svar til geoteknisk rapport - Norsk emballasje AS - gbnr 45/404 BANE NOR SF EPHORTE
2022/4558 20221026 26.10.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100% stilling lærer - Støren ungdomsskole - Mats Rune Larsen Mats Rune Lilleås Larsen EPHORTE
2022/4558 20221026 26.10.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % stilling som lærer - Støren ungdomsskole - 011022-310723 - Mats Rune Lilleås Larsen Mats Rune Lilleås Larsen EPHORTE
2022/4563 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 405/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/4565 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 284/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/4566 20221026 26.10.2022 Inngående brev Rapportering 2022 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2023 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/3781 20221026 26.10.2022 Utgående brev Ajourhold av vedtatt arealplan i kommunens planregister ihht. kart- og planforskriften § 12-15 Norconsult Informasjonssystemer AS EPHORTE
2019/3806 20221026 26.10.2022 Utgående brev Avslutning av sak - tiltak uten søknadsplikt - uthus til hytte - gbnr 263/49 Stein Bjørnli EPHORTE
2019/266 20221026 26.10.2022 Utgående brev Registrering utført - Melding om tiltak unntatt søknadsplikt - grillbu/lysthus - gbnr 3/198 - Frøsethøgda 15, 7290 Støren - tiltakshaver John Morten Laugsand John Morten Laugsand EPHORTE
2019/272 20221026 26.10.2022 Utgående brev Registrering utført - Melding om tiltak unntatt søknadsplikt - veranda, understøttet med utgang fra 2.etg - gbnr 3/198 - Frøsethøgda 15, 7290 Støren - tiltakshaver John Morten Laugsand John Morten Laugsand EPHORTE
2019/273 20221026 26.10.2022 Utgående brev Registrering utført - Melding om tiltak unntatt søknadsplikt - 2 boder (sykkel/vedbu) - gbnr 3/198 - Frøsethøgda 15, 7290 Støren - tiltakshaver John Morten Laugsand John Morten Laugsand EPHORTE
2019/2219 20221026 26.10.2022 Utgående brev Avslutning av sak - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gbnr 81/32 - Anders Lefstad Anders Lefstad EPHORTE
2019/208 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedr. endring av ansvarsrett- oppføring ny hytte- gbnr 49/39 TegneTeknikk EPHORTE
2019/208 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedr. endring av ansvarsrett- oppføring av ny hytte- gbnr 49/39 KVÅL BYGG AS EPHORTE
2017/2511 20221026 26.10.2022 Utgående brev Varsel om ulovlighetsoppfølging for tiltak på 170/1 Nils Inge Bakken EPHORTE
Ingen tilgang 20221026 26.10.2022 Utgående brev Ferdigattest- oppføring kyllingfjøs- gbnr 51/1 SIV ING ARNE VASLAG AS EPHORTE
2015/4135 20221026 26.10.2022 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - Oppføring av anneks - gbnr 215/15 Erlend Bogen EPHORTE
2017/2154 20221026 26.10.2022 Utgående brev Avslutting av plansak - reguleringsendring - mindre endring - Nordre Raudåsen hyttefelt Dag Idar Eggen Kjelstad m.fl. EPHORTE
2021/3930 20221026 26.10.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 92 % vikarstilling helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg - 011122 - 010123 - Felix Roberts Felix Roberts EPHORTE
2021/3930 20221026 26.10.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 75 % vikarstilling fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg - 011122 - 310823 - Kari-Ann Johansen Kari-Ann Johansen EPHORTE
2021/1994 20221026 26.10.2022 Utgående brev Avslutting av sak- krav om retting i matrikkelen- gbnr 400/1 Noralf Jarle Rise EPHORTE
2021/2369 20221026 26.10.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - avløpsanlegg for sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - gbnr 263/59 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2022/3933 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad om spillemidler - Budal Skytterlag Budal Skytterlag EPHORTE
2022/3807 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedrørende krav om retting av feil i matrikkelen- gbnr 160/2 Jørgen Rise EPHORTE
2022/1294 20221026 26.10.2022 Inngående brev Dispensasjon bruksendring gbnr 45/45 Harald Wolden EPHORTE
2022/399 20221026 26.10.2022 Inngående brev Redegjørelse plassering av avløpsanlegg Robo Holdning AS EPHORTE
2022/540 20221026 26.10.2022 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av tilleggsareal fra gbnr 166/4 Gunn Kjellfrid Løkkesmo EPHORTE
2022/130 20221026 26.10.2022 Utgående brev Krav om retting på bygning 10723493 gbnr 20/18 - tilsvar på epost av 3.august d.å. Einar Nordmo EPHORTE
2022/3224 20221026 26.10.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011122 - 310323 - Laila Kristin Gundersen Vormestrand Laila K G Vormestrand EPHORTE
2022/3156 20221026 26.10.2022 Inngående brev Tjenestetilbudet ved bo- og dagsenteret - ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/2856 20221026 26.10.2022 Inngående brev Splittet og kategorisert søknad om tiltak - Byggtekniske installasjoner - reparasjon - Engan 11 - 45/63 Togin As EPHORTE
2022/4102 20221026 26.10.2022 Utgående brev Stilling besatt - 100 % fast byggesaksbehandler - samfunnsutvikling og kultur Inga Liskina m.fl. EPHORTE
2022/4103 20221026 26.10.2022 Utgående brev Rapportering på bruk av kommunale næringsfond 2021 - Midtre Gauldal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2022/4184 20221026 26.10.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - søknad om dispensasjon - Burusjøen - gbnr 215/15 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2022/4295 20221026 26.10.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling ved NAV Midtre Gauldal - Berit Ingeborg Stavnebrekk Berit-I Stavnebrekk EPHORTE
2022/4335 20221026 26.10.2022 Inngående brev Klage vedrørende vedtak i sak om bruksendring - gbnr 47/105 Bjørn Magne Aunøien EPHORTE
2022/4336 20221026 26.10.2022 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg til hytte - gbnr 215/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/4352 20221026 26.10.2022 Utgående brev 100% fast stilling i barneverntjenesten Guro Kristiane Bauck EPHORTE
2022/4352 20221026 26.10.2022 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak EPHORTE
2022/4484 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedtak - Forpaktningskontrakt - gbnr 128/1 og 2 - grunneier Roar Aarhaug - forpakter Carl Rasmus Aarhaug Roar Aarhaug EPHORTE
2022/4486 20221026 26.10.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Voksenopplæringa - 011022-311222 - Guri Moan Horg Guri Moan Horg EPHORTE
2022/4560 20221026 26.10.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % fast stilling i barneverntjenesten - fom 011122 - Guro Kristiane Bauck Guro Kristiane Bauck EPHORTE
2022/4562 20221026 26.10.2022 Inngående brev Attester og vitnemål - Laila Vormestrand Laila Vormestrand EPHORTE
2022/4546 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedtak med avslag på spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** EPHORTE
2022/4551 20221025 25.10.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Arnt Olav Lerfald Arnt Olav Lerfald EPHORTE
2022/4552 20221025 25.10.2022 Utgående brev Praktisk oppfølging av oppgjør og overskjøting etter ekspropriasjon i Støren sør ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA m.fl. EPHORTE
2022/4554 20221025 25.10.2022 Inngående brev Forhåndskonferanse Coop Byggmix Siri Indseth EPHORTE
2022/4554 20221025 25.10.2022 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse emil.kaarvand@coop.no m.fl. EPHORTE
2022/4476 20221025 25.10.2022 Saksframlegg/innstilling Tiltaksplan for Trøndelag Sør 2023 EPHORTE
2022/4518 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 193/56 - Jørgen Amdahl Jørgen Amdahl EPHORTE
2022/4419 20221025 25.10.2022 Utgående brev Vedtak - Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder - salgsbevilling - Rema 1000 Støren STØREN DAGLIGVARE AS EPHORTE
2022/4427 20221025 25.10.2022 Inngående brev Uttalelse og merknader vedrørende varsel om vedtak - kopi av brev til Statsforvalteren i Trøndelag Tone Fossum EPHORTE
2022/4387 20221025 25.10.2022 Utgående brev Oppsigelse av helgestilling ved Midtre Gauldal sykehjem - Turid Buum Turid Buum EPHORTE
2022/4327 20221025 25.10.2022 Utgående brev Årslønn - ***** ***** ***** EPHORTE
2022/4334 20221025 25.10.2022 Utgående brev Godkjenning- Ferdigattest - Søknad om anlegg for oppvarming basert på gass - Øvre Håkkådalsvei 1392 HAGNES VVS AS m.fl. EPHORTE
2022/4284 20221025 25.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 NITO 2022 ***** EPHORTE
2022/4284 20221025 25.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 - Delta 2022 ***** EPHORTE
2022/4284 20221025 25.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll HTA 5.1 ***** EPHORTE
2022/4284 20221025 25.10.2022 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 2022 ***** EPHORTE
2022/4184 20221025 25.10.2022 Utgående brev Anmodning om uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gbnr 215/15 - Burusjøen, Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2022/4102 20221025 25.10.2022 Utgående brev Fast stilling - 100 % konsulent byggesak - samfunnsutvikling og kultur Siri Indseth EPHORTE
2022/4102 20221025 25.10.2022 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - fast stilling - 100 % byggesaksbehandler - samfunnsutvikling og kultur EPHORTE
2022/2799 20221025 25.10.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % engasjement - Samfunnsutvikling og kultur - 160922-311222 - Edd Robert Stenbro Edd Robert Stenbro EPHORTE
2022/3467 20221025 25.10.2022 Utgående brev Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Nea-Nidelva og Gaula 2022 - Midtre Gauldal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2022/399 20221025 25.10.2022 Inngående brev E-post oppdatert situasjonskart Robo Holding AS EPHORTE
2021/4148 20221025 25.10.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Samsun Daud Moran 01.10.22 - 31.12.22 Samsun Daud Moran EPHORTE
2021/4112 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - Søknad om bytting av masser på tomt for fremtidige flermannsboliger - Frøsetløkk AUNE MASKIN AS EPHORTE
2022/399 20221025 25.10.2022 Utgående brev Tilsvar/avklaring søknad om dispensasjon og utslippstillatelse Robo Holding AS EPHORTE
2022/808 20221025 25.10.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Oppvekst MGK - 010822-311222 - Sigrid Elshaug Sande Sigrid Elshaug Sande EPHORTE
2022/2027 20221025 25.10.2022 Utgående brev Ny samarbeidsavtale og ny organisasjonsform for Midtre Norge IUA (beredskap akutt forurensning) Midt-Norge IUA EPHORTE
2022/3710 20221025 25.10.2022 Inngående brev Rammeavtale - MGK Oppvekst - Støren ungdomsskole - 251022-311022 - Sümeyra Mazi Sümeyra Mazi EPHORTE
2021/2369 20221025 25.10.2022 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for tiltak på 263/59 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2021/3654 20221025 25.10.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Samfunnsutvikling og kultur - 010622-300922 - May Kristin Enlid May Kristin Enlid EPHORTE
2021/4072 20221025 25.10.2022 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar - Gunn Elisabeth Hanshus, Budal oppvekst 2022 Gunn Elisabeth Hanshus EPHORTE
2021/3887 20221025 25.10.2022 Utgående brev Mangelbrev: Kartkoordinater på anleggskomponenter Stian Løhre /v Løhre VVS AS EPHORTE
2020/1785 20221025 25.10.2022 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon - 011022-300923 - ***** ***** ***** Statens pensjonskasse EPHORTE
2017/221 20221025 25.10.2022 Utgående brev Ferdigattest- tilbygg hytte- gbnr 53/39 Tor Helge Snøan EPHORTE
Ingen tilgang 20221025 25.10.2022 Utgående brev Tjenestebevis - Ingrid Anita Solem Ingrid Anita Solem EPHORTE
2018/3618 20221025 25.10.2022 Inngående brev Master i grunnskolelærerutdanning - Ellen Sommervold Fagerbæk Ellen Sommervold Fagerbæk EPHORTE
2019/3447 20221025 25.10.2022 Utgående brev Ferdigattest- tilbygg bolig- gbnr 21/2 KOTSØY BYGGELAG AS EPHORTE
2019/4390 20221025 25.10.2022 Inngående brev Uttalelse - Søknad om dispensasjon for tiltak - gbnr 49/38 NVE EPHORTE
2020/575 20221025 25.10.2022 Utgående brev Registrering utført - tiltak uten søknadsplikt - garasje - gbnr 45/99 Pål Martin Rogneslien EPHORTE
2022/4548 20221025 25.10.2022 Utgående brev Høring om bygging av landbruksvei - 260/1 - Per Jan Morseth Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. EPHORTE
2022/4550 20221025 25.10.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Robert Kirkvold Robert Kirkvold EPHORTE
2022/4555 20221025 25.10.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 10 % engasjement i prosjektstilling - Enhet for Pleie og omsorg - 010922-310823 - Kristin Bibi Gylland Kristin Bibi Gylland EPHORTE
2022/4556 20221025 25.10.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - fast 100 % stilling som konsulent byggesak - Samfunnsutvikling og kultur - Siri Indseth Siri Indseth EPHORTE
2022/4523 20221025 25.10.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling som fagarbeider - Ida Langmo Ida Langmo EPHORTE
2022/4430 20221025 25.10.2022 Inngående brev Epost mottatt 25.10.2022 Ola Østhus EPHORTE
2022/4430 20221025 25.10.2022 Inngående brev Epost mottatt 24.10.2022 som tilsvar på brev om tiltak på eiendommen gbnr 130/3 Ola Østhus EPHORTE
2022/4464 20221025 25.10.2022 Utgående brev Vedtak utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra Helårsbolig 34/3 HARALD LARSEN RØRLEGGER AS EPHORTE
2022/4481 20221025 25.10.2022 Utgående brev Vedtak med avslag på spesialundervisning skoleåret 2022/2023 ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3171 20221025 25.10.2022 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - ID 1462 EPHORTE
2022/1330 20221025 25.10.2022 Saksframlegg/innstilling Interregional prosjektplan for samarbeid om utvikling av desentraliserte utdanningstilbud-Felles saksfremlegg for behandling i rådets deltakerkommuner EPHORTE
2022/1474 20221025 25.10.2022 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning - ***** ***** Trondheim kommune EPHORTE
2022/1698 20221025 25.10.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % engasjement - Samfunnsutvikling og kultur - 16092022 - 31122022 Edd Robert Stenbro EPHORTE
2022/1174 20221025 25.10.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Sigrid Elshaug Sande Sigrid Elshaug Sande EPHORTE
2022/211 20221025 25.10.2022 Saksframlegg/innstilling Ansettelsvedtak, soneleder GSK EPHORTE
2021/4075 20221025 25.10.2022 Utgående brev Fast 100% stilling som renholder - EKT Mette Sæther EPHORTE
2021/4149 20221025 25.10.2022 Utgående brev Rammeavtale Turgay Mazi 01.07.2022 - 31.12.2022 Turgay Mazi EPHORTE
2021/4149 20221025 25.10.2022 Utgående brev Rammeavtale Samsun Daud Moran 01.09.22 - 28.02.23 Samsun Daud Moran EPHORTE
2019/4688 20221025 25.10.2022 Utgående brev Melding om politisk vedtak - kunnskapsgrunnlag i Trollheimen OPPDAL KOMMUNE EPHORTE
2020/1638 20221025 25.10.2022 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 20-059342RFA RYDNINGEN - gbnr 284/4 og 5 Einar Kolstad Grøtådal EPHORTE
2020/1638 20221025 25.10.2022 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 20-059342RFA RYDNINGEN TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTE
2015/4166 20221025 25.10.2022 Utgående brev Ajourhold av vedtatt arealplan i kommunens planregister ihht. kart- og planforskriften § 12-15 Norconsult Informasjonssystemer AS EPHORTE
2017/1726 20221025 25.10.2022 Utgående brev Ferdigattest- anneks til hytte- gbnr 266/28 ROJO ARKITEKTER AS EPHORTE
2019/1128 20221025 25.10.2022 Utgående brev Tilbakemelding - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gbnr 46/20- Basmoen 13 - 7290 Støren - Bjørn Flaa Bjørn Flaa EPHORTE
2019/1627 20221025 25.10.2022 Inngående brev Søknad om permisjon - tillitsverv - fra kl 15.15 - 22.00 - Nina Bratt Staverløkk Nina Bratt Staverløkk EPHORTE
2019/1664 20221025 25.10.2022 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Pleie og omsorg - 011022-310323 - Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold EPHORTE
2021/2350 20221025 25.10.2022 Utgående brev 2. Høring om bygging av landbruksvei - Tangenveien - gbnr 44/5 - Ørnulf Rognes Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. EPHORTE
2021/821 20221025 25.10.2022 Inngående brev Omstillingsprosjekt Midtre Gauldal kommune - finansiering av strategi- og forankringsfasen. Sluttutbetaling Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/3890 20221025 25.10.2022 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar ved legekontoret Turid Buum EPHORTE