eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av hytte - gbnr 52/11 Morten Stene Jensen
2016/1462 20181207 07.12.2018 Utgående brev Midtre Gauldal - sluttutbetaling SMIL Fylkesmannen i Trøndelag
2018/6 20181207 07.12.2018 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av barnehageplass - 2018 *****
2018/4414 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar - Søknad om overføring av ferie 2018 - Åse Heggvold Åse Heggvold
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig - gbnr 84/20 - Garli - 7288 Soknedal - tiltakshaver Anne Marie Hage Thomassen ARVE SIGMUND SOLBERG
2015/3910 20181207 07.12.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg hytte - gbnr 3/112 - Sissel Brekke Sissel Brekke
2018/4423 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Lisbeth Rødsjø
2018/4256 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Marte Høvik
2018/4100 20181207 07.12.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr 74/1/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Margit Lovise Solem Margit Lovise Solem
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - beitetilskudd sau - Forollhogna Lam Fylkesmannen i Trøndelag
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - beitetilskudd sau - Per Arne Storlimo Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4466 20181207 07.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 290/3 - Kirsten Gaustad Kirsten Gaustad
2018/3002 20181207 07.12.2018 Inngående brev Melding om endring av berørte eiendommer i sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - sak 18-074183 KIRKVOLD Sør-Trøndelag jordskifterett
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - John Erik Fyhn Palin FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Per Ingar Troøien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Eivind Amdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Geir Forodden FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Kjersti Aas FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Arnstein Gilberg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Kjell Ivar How FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Joar Engesmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Svein Ingmar Høen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Lars Hyttehaug FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Svenn Erik Grøtan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4405 20181207 07.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole - 031218-200619 - Nikolai Elias Heimsbakk Nikolai Elias Heimsbakk
2017/3209 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill - kommunedelplan Støren - Coop Oppdal SA Coop Oppdal SA
2018/4466 20181207 07.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 290/3 - Odd Egil Gaustad Odd Egil Gaustad
2018/3825 20181207 07.12.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - journalnr 18/501183 Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3209 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Circle K Støren Cirkle K Støren
2018/2 20181207 07.12.2018 Inngående brev Bekreftelse fra Kartverket på mottak av alle datafiler ifm. FDV-runde 2-2018 fra Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/4465 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Solemsvollen hytteområde - oppføring av anneks - gbnr 73/16/2 - Svein Olav Reitan og Siri Solem Svein Olav Reitan og Siri Solem
2018/2638 20181207 07.12.2018 Inngående brev Varsel om tilsyn med fyringsanlegg tirsdag 111218 Gauldal brann og redning IKS
2018/3234 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar i forhold til krav - gbnr 131/16 Harald Larsen rørlegger AS
2018/3234 20181207 07.12.2018 Inngående brev Svar vedr sak 2018/3234-3 - gbnr 131/16 Harald Larsen rørlegger AS
2018/3463 20181207 07.12.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Marte Løhre Marte Løhre
2018/4110 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innkalling til intervju Monica Broen
2018/4459 20181207 07.12.2018 Utgående brev Tjenestebevis - Heidi Kant Bjørnli Heidi Kant Bjørnli
2018/194 20181207 07.12.2018 Utgående brev Høringsbrev - berørte myndigheter - reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/4256 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/4423 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Turid Buum
2018/42 20181207 07.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Ellen Sommervold Fagerbæk
2018/3736 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar - Søknad om overføring av ferie 2018 - Elin Storli Bakken Elin Storli Bakken
2018/42 20181207 07.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Julia Garmager Kristiansen
2018/42 20181207 07.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Eva Karin Halseth
2018/42 20181207 07.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Julie Fløttum
2018/42 20181207 07.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Vegard Hammerås
2018/4274 20181207 07.12.2018 Utgående brev Tilskudd Gauldalsnettverket - Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid Kontaktutvalget for skogbruk i Midtre Gauldal v/ Midtre Gauldal kommune
2018/4110 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innkalling til intervju Julie Elisabeth Haugum
2018/42 20181207 07.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Jan Ove Aasenhus
2018/7 20181207 07.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole Nikolai Elias Heimsbakk
2018/4411 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie 2018 - Jan Gunnar Moen Jan Gunnar Moen
2018/1604 20181207 07.12.2018 Utgående brev Produksjonstilskudd 2018 - dokumentasjon av utgifter til avløsning ferie og fritid Bjørn Wang m.fl.
2018/4474 20181207 07.12.2018 Inngående brev Høring - Miljøfyrtårns forslag til reviderte hotellkriterier Stifltelsen miljøfyrtårn
2018/1634 20181207 07.12.2018 Inngående brev Oppsigelse - Sier fra seg stilling ved Lysgården Stig Lilleøkdal
2017/3209 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Pro invenia AS Pro invenia AS
2018/1634 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse: Sier fra seg stilling ved Lysgården Stig Lilleøkdal
2018/765 20181207 07.12.2018 Inngående brev Planomriss - SOSI - Miljøgate - Soknedal sentrum Rambøll
2018/3589 20181207 07.12.2018 Inngående brev Høringsbrev - tilleggsnotat til høring om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2018/4473 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovdyrskader - Endal beitelag SA - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Hedmark
2018/4472 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Jan Gunnar Torgersen Jan Gunnar Torgersen
2018/1341 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 230/162 Ingebrigt Winsnes
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Regnskapssammendrag for skogsveianlegg - John Helge Sandberg John Helge Sandberg
2018/4471 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Berit Wolden Berit Wolden
2018/4470 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Svein Granøien Svein Granøien
2018/4469 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling Kommunal- og moderniseringsdepartement
2018/4272 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Solveig Løkken Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3693 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kommentar til brev fra Tore Nygård og Knut Hermo - vedrørende konsesjonssak Svein Fløttum
2018/4468 20181207 07.12.2018 Inngående brev Møteprotokoll - Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 301118 Fylkesmannen i Trøndelag
2017/2855 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tilsyn - viser til tilbakemelding av 101018 Arbeidstilsynet Midt-Norge
2018/194 20181207 07.12.2018 Utgående brev Kunngjøringsannonse GAULDALSPOSTEN AS
2018/4256 20181207 07.12.2018 Utgående brev Offentlighetsvurdering ved søknad om stilling *****
2018/4423 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Turid Buum
2018/4256 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Turid Buum
2018/3263 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avløpsanlegg - Ferdigattest - avløpsanlegg - gbnr 192/17 BROEN RØRSERVICE AS
2015/3975 20181207 07.12.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av bolig og garasje - gbnr 46/92 - Soknesteigen, 7290 Støren - tiltakshaver Trebetong AS entreprenør TREBETONG ENTREPRENØR AS
2018/4256 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Tina Strømsvik
2018/4423 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Lisbeth Rødsjø
2018/4256 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anita Flaa
2018/4256 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Toril Sliper
2018/4256 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Maria Andersen
2018/3043 20181206 06.12.2018 Utgående brev Soknedal - Endringsmelding 1 - revidert Rambøll v/Erik Ditlefsen
2018/194 20181206 06.12.2018 Inngående brev Supplerende materiale - planbestemmelser og planbeskrivelse - Kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak AS
2016/1462 20181206 06.12.2018 Inngående brev Utskrift av hovedbok og regnskap SMIL-sak Per Hinsværk
2018/4143 20181206 06.12.2018 Utgående brev Angående avtalegiro - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4458 20181206 06.12.2018 Utgående brev Svar vedr. brukeradministrasjon av tilgang til Matrikkelinformasjon ved overgang til GDPR og nye personvernbestemmelser fra 2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/3131 20181206 06.12.2018 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om tilskudd til vegbygging - Steinar Bones Steinar Bones
2018/4200 20181206 06.12.2018 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om tilskudd til vegbygging - Hans Martin Hegseth Hans Martin Hegseth
2018/4256 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Monika Jensen
2018/4142 20181206 06.12.2018 Utgående brev Pågående reguleringsarbeid - krav på erstatningsbolig - Arnfinn Blikken Adv. Marit Marit Eriksson
2018/529 20181206 06.12.2018 Utgående brev Ferdig søknad 19.10 - 4.11.2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/7 20181206 06.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole Ruben Rise
2018/4409 20181206 06.12.2018 Utgående brev Svar - Søknad om overføring av ferie 2018 - Anita Åsvoll Anita Åsvoll
2018/3290 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4130 20181206 06.12.2018 Utgående brev Gbnr. 45/5 og 45/216 - godkjenning av transport og oppsigelse av festekontrakt NORSERVICE INTERIØR AS
2018/3801 20181206 06.12.2018 Utgående brev Rammeavtale Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.12.18 t.o.m. 31.03.19 - Andrea Eggen Gundersen Andrea Eggen Gundersen
2018/4443 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2018/2431 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2018/4442 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** *****
2018/7 20181206 06.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Ruben Rise
2018/4316 20181206 06.12.2018 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Arve Sørløkken Arve Sørløkken
2018/504 20181206 06.12.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- tilkallingsvikar- assistent- Budal oppvekst- Anita Løhre Anita Løhre
2018/3714 20181206 06.12.2018 Utgående brev Vedrørende krav om retting av Matrikkelen - tomannsbolig - gbnr 82/80 Midtre Gauldal kommune ved enhet Eiendom og kommunalteknikk
2017/3209 20181206 06.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Gauldal videregående skole Gauldal videregående skole
2018/765 20181206 06.12.2018 Inngående brev Uttalelse - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan - Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2018/4464 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - midlertidig lagertelt - gbnr 49/34 - Soknesøran 12, 7290 Støren - tiltakshaver Transportmateriell AS Transportmateriell AS
2016/456 20181206 06.12.2018 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale som støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - 011018-310319 - Reidun Wikstrøm Reidun Wikstrøm
2018/4460 20181206 06.12.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat - 80,05 % sykepleier - Midtre Gauldal sykehjem, gr 4 - 190219-311220 - Kine Lund Kine Lund
2018/4463 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - "Nordstu Bjerkset" - gbnr 122/3 - Odd Bjerkset Odd Bjerkset
2018/4462 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig - gbnr 3/134 - Trøa 4 - 7290 Støren - tiltakshaver Nils Inge Vidhammer Nils Inge Vidhammer
2018/4461 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Sissel Lyngen Sissel Lyngen
2018/4379 20181206 06.12.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrering av egenmeldingsskjema - gbnr 265/6 Ketil Løvrød
2018/304 20181206 06.12.2018 Inngående brev Ad idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - fotballanlegg og idrettshall - Sokna IL Sokna Il
2018/3145 20181206 06.12.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - fradeling av grunneiendom Statens kartverk Tinglysing
2018/1751 20181206 06.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av bevilget beløp - gbnr 283/3 - Terje Fagereng Terje Fagereng
2018/4386 20181206 06.12.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenmeldingsskjema - gbnr 178/3 Ola Eivind Løvø og Eli-Kristina Pedersen
2016/2987 20181206 06.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Rute 30 - Forprosjekt FV 30 Støren - Røros, utredning av bompengefinansiert utbedringspakke. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2018/3146 20181206 06.12.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - fradeling av grunneiendom Statens kartverk Tinglysing
2018/4458 20181206 06.12.2018 Inngående brev Ordrebekreftelse - Bistand med GDPR og matrikkelinformasjon ifm. brukertilganger Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/3755 20181206 06.12.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - journalnr 18/501169 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4247 20181206 06.12.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - journalnr 18/501168 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4457 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Ellen Næss Jensen Ellen Næss Jensen
2018/4455 20181206 06.12.2018 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 138/1 - Ole Henrik Halseth SB Skog AS
2018/4380 20181206 06.12.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenmelding om konsesjonsfrihet - gbnr 177/34 Torgrim Lie
2018/194 20181206 06.12.2018 Utgående brev Tilbakemelding - supplerende materiale - planbestemmelser og planbeskrivelse - Kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak AS
2018/4457 20181206 06.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie 2018 - Ellen Næss Jensen Ellen Næss Jensen
2018/4256 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Endir Hadzalic
2018/4423 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Endir Hadzalic
2018/4110 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Tone-Camilla Solheim
2018/4456 20181206 06.12.2018 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 127/2 - Trond Gisle Solberg SB Skog AS
2018/4454 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - eksamensdager/lesedager - 051218, 071218, 101218, 131218 og 141218 - Astrid Bjørnli Astrid Bjørnli
2018/4423 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Endir Hadzalic
2018/136 20181206 06.12.2018 Utgående brev Salgskontroll 311118 Securitas AS
2018/2516 20181206 06.12.2018 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i Matrikkelen - gbnr 3/53 Midtre Gauldal ved Eiendom og kommunalteknikk
2017/3209 20181205 05.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Næringslivet Næringslivet
2018/4453 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - 2018/2019 - ***** ***** *****
2018/4452 20181205 05.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole - 251118-200619 - Ruben Rise Ruben Rise
2018/136 20181205 05.12.2018 Inngående brev Salgskontroll 311118 Securitas AS
2018/776 20181205 05.12.2018 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS - 19.12.2018 Midt-Norge 110-sentral IKS
2018/2905 20181205 05.12.2018 Inngående brev Prosesskriv til Sør-Trøndelag tingrett - ***** Advokatene i LO
2018/4248 20181205 05.12.2018 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager – se oppdatert omtale av ordningen på Udir.no Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2018/2905 20181205 05.12.2018 Inngående brev Prosesskriv til Sør-Trøndelag Tingrett - Forlikstilbud - ***** Kommunesektorens organisasjon
2018/4449 20181205 05.12.2018 Inngående brev Attester og vitnemål - Bente Storstein Bente Storstein
2018/4448 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Berit Svardal Berit Svardal
2018/4447 20181205 05.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - fast 100 % flytstilling sykepleier - Støren bo- og dagsenter - fom 010319 - Bente Storstein Bente Storstein
2018/4446 20181205 05.12.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - assistent - Budal oppvekst - 010518-311218 - Anita Løhre Anita Løhre
2018/4110 20181205 05.12.2018 Utgående brev Søkerliste id 1188 80 % fast kultursekretær Delta Midtre Gauldal m.fl.
2018/2905 20181205 05.12.2018 Inngående brev Prosesskriv til Sør-Trøndelag Tingrett - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Advokatene i LO
2018/4384 20181205 05.12.2018 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Eivind Sigve Fossum Eivind Sigve Fossum
2018/4439 20181205 05.12.2018 Inngående brev Forlengelse av avtale - leie av grunnareal på gbnr 3/148 - Telenor Norge AS Telenor Norge AS
2018/4285 20181205 05.12.2018 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - John Inge Rogstad John Inge Rogstad
2018/4437 20181205 05.12.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2018 – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Tilbakemelding - tiltak ikke realisert - gbnr 258/2 Knut Hermo
2018/1399 20181205 05.12.2018 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Trøndelag reiseliv AS Trøndelag reiseliv AS
2018/4198 20181205 05.12.2018 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Størenhallen - 281218 - Støren sportsklubb - håndballavdelingen Støren Sportsklubb, håndballavdelingen
2018/4276 20181205 05.12.2018 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Jan Inge Skårvold Jan Inge Skårvold
2018/4432 20181205 05.12.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Ruben Rise Ruben Rise
2018/3434 20181205 05.12.2018 Utgående brev Alkoholomsetning : Varsel om ny bevillingshaver i Midtre Gauldal kommune Skatt Midt-Norge m.fl.
2015/4072 20181205 05.12.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Anja Marie Hakvåg Anja Marie Hakvåg
2016/516 20181205 05.12.2018 Saksframlegg/innstilling Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020
2017/1904 20181205 05.12.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Nikolai Heimsbakk Nikolai Heimsbakk
2018/3439 20181205 05.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av garasje til bolig - gbnr 272/18 Trond Storsve
2018/4440 20181205 05.12.2018 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Egil Noralf Haugen Egil Noralf Haugen
2018/4394 20181205 05.12.2018 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Kari Nybjerkan Refseth Kari Nybjerkan Refseth
2018/268 20181205 05.12.2018 Inngående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom - avløp på eksisterende eiendom - gbnr 264/3 Jens Sandrød
2018/4440 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Egil Noralf Haugen Egil Noralf Haugen
2018/3665 20181205 05.12.2018 Inngående brev Tilbakemelding på foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (ny søknad) - LNF-formål - riving av liten hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14 Berkåk bygg AS
2018/4436 20181205 05.12.2018 Inngående brev Høring - Framtidig organisering av Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO) Pilgrimsfellesskapet St Olav
2018/268 20181205 05.12.2018 Inngående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom - vann på eksisterende eiendom - gbnr 264/3 Jens Sandrød
2018/4441 20181205 05.12.2018 Inngående brev Sletting av sirkeleiendom - gbnr 49/20 - Tidligere brønn for kapellanbolig Opplysningsvesenets fond
2018/3660 20181205 05.12.2018 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning; 140689297 - gbnr 400/1 Arve Vingelen
2018/3434 20181205 05.12.2018 Utgående brev Alkoholomsetning: Søknad om alminnelig skjenkebevilling Singsås kro og pub Levent Kücükyavuz
2018/3396 20181205 05.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Løvrød hytteområde - riving og oppføring av ny garasje - gbnr 265/17 - Forbygda, 7387 Singsås - Brujordet Kjell Brujordet m.fl.
2018/4451 20181205 05.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole - 251118-200619 - Ruben Rise Ruben Rise
2018/765 20181205 05.12.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Miljøgate Soknedal sentrum i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2017/3209 20181205 05.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Digre transport AS/Luggum eiendom AS/Singsås næringspark AS Digre transport AS mfl
2015/3855 20181205 05.12.2018 Utgående brev Anmodning om utbetaling av grøftetilskudd - gbnr 264/1 - Jens Sandrød Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4423 20181205 05.12.2018 Utgående brev ID 1196 - Fast stilling 100 % miljøterapeut Støren barneskole ID 1197 - Vikariat 100 % miljøterapeut Støren barneskole ID 1198 - Vikariat 1-2 stillinger på 80-100 % lærer med spesialpedagogikk Støren barneskole Utdanningsforbundet m.fl.
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 3/307 Midtre Gauldal kommune
2018/2087 20181205 05.12.2018 Utgående brev Innvilget startlån til kjøp av brukt bolig - Videre saksgang *****
2018/3762 20181205 05.12.2018 Saksframlegg/innstilling Festeavgift og etableringsgebyr urnelund og navnet minnelund
2018/4319 20181204 04.12.2018 Utgående brev Søknad om redusert arbeidstid/permisjon fra 80 % til 60 % - 010119-311219 - Reidun Gillesdal Laache Reidun Gillesdal Laache
2018/3328 20181204 04.12.2018 Utgående brev Korrigering husleie Ruth's dame- og herrefrisør helsesenteret 2019 Ruth's dame og herrefrisør
2018/3170 20181204 04.12.2018 Utgående brev Høringssvar vedr. forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/4211 20181204 04.12.2018 Utgående brev Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til fritidsbolig - Storbusjøen - gbnr 217/7 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2016/2398 20181204 04.12.2018 Utgående brev Mislighold av innvilget startlån - Evt. fravikelse av bolig , forslag til løsning *****
2018/4256 20181204 04.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling Trine Gynnild
2018/4314 20181204 04.12.2018 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse - fornyelse - ***** ***** ***** *****
2018/42 20181204 04.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar i Soknedal oppvekst Randi Evjen
2018/152 20181204 04.12.2018 Utgående brev Kontantstøtterapportering for november - Midtre Gauldal kommune Nav familie og pensjonsytelser
2018/585 20181204 04.12.2018 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom til boligbruk - gbnr 121/2 Arnt Oddvar Børset
2018/2087 20181204 04.12.2018 Utgående brev Søknad om startlån ved kjøp av brukt bolig *****
2018/4374 20181204 04.12.2018 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 230/7 - Bjørg Turid Fløttum Bjørg Turid Fløttum
2018/4256 20181204 04.12.2018 Utgående brev Utlysningstekst - fast stilling - 100 % konsulent - staben (servicekontoret) Delta Midtre Gauldal m.fl.
2018/4372 20181204 04.12.2018 Utgående brev Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 231/2 - Kari Merethe Buseth og Trude W Bersvendsen Trude W Bersvendsen
2018/4373 20181204 04.12.2018 Utgående brev Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 230/7 - Bjørg Turid Fløttum Bjørg Turid Fløttum
2018/1806 20181204 04.12.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - Ingebrigt Enlid - Seterdalene i Budalen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - Geir Oddmund Hov Storli - Seterdalene i Budalen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - Svein O. Enlid - Seterdalene i Budalen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - Johanne Enlid - Seterdalene i Budalen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Versjon:5.2.2.1