eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 03 15 20180315 15.03.2018 10:00 Midtre Gauldal rådhus Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS92018 PS 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS162018 RS 16/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Pakkeforløp gravide og rusmidler
0 RS172018 RS 17/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt
0 RS182018 RS 18/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag - Høringsbrev
0 RS192018 RS 19/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
0 RS202018 RS 20/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven
0 RS212018 RS 21/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Midtre Gauldal kommune
0 RS222018 RS 22/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer
0 RS232018 RS 23/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll styremøte 26.01.2018, Konsek Trøndelag IKS
0 RS242018 RS 24/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til endringer i læreplan for Vg3 aktivitørfaget
0 RS252018 RS 25/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gauldal brann og redning IKS - Protokoll fra styremøte 270218 og årsmelding 2017
0 RS262018 RS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høyring - Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018-2022 og Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018
0 RS272018 RS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - revidering av læreplan for Vg3 reindriftsfaget
0 RS282018 RS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om reetablering og opprusting av gammel lekeplass
0 RS292018 RS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene
0 RS302018 RS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2017:16 På liv og død
0 RS312018 RS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister
0 RS322018 RS 32/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midtre Gauldal kommune - en næringsvennlig kommune?
0 RS332018 RS 33/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
0 RS342018 RS 34/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen
0 PS102018 PS 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte - Storbekkøya museumsseter
0 PS112018 PS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Boligfinansieringsordninger: Søknad om opptak av midler i Husbanken for videre fordeling i år 2018
0 PS122018 PS 12/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune - revidering - nedsetting av arbeidsgruppe
0 PS132018 PS 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbedring kommunale bygg 2018- Bruk av investeringsmidler
0 PS142018 PS 14/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 5027_2017007_Kp_Kommunedelplan Støren_prinsipper for videre planlegging
Versjon:5.2.2.1