eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 31 20180531 31.05.2018 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162018 PS 16/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS352018 RS 35/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Hva mener dere om Trøndelagsplanen?
0 RS362018 RS 36/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteinnkalling - Representantskapet - 16.04.2018
0 RS372018 RS 37/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere
0 RS382018 RS 38/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
0 RS392018 RS 39/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger
0 RS402018 RS 40/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - lærertetthetsnorm i grunnskolen
0 RS412018 RS 41/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal
0 RS422018 RS 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll 16.04.2018 - signert
0 RS432018 RS 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alminnelig høring - Ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag - med tilhørende produktspesifikasjoner
0 RS442018 RS 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møtet med representantskapet torsdag 26. april 2018 - Envina IKS
0 RS452018 RS 45/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS - 04.05.2018 - kl. 0900
0 RS462018 RS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg - høringsfrist 1 juli
0 RS472018 RS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10)
0 RS482018 RS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet
0 RS492018 RS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Spesialistutdanning
0 RS502018 RS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – ekspertgrupperapport Inkluderende fellesskap for barn og unge
0 RS512018 RS 51/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av NOU 2018:4 - Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov
0 RS522018 RS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring for standardisert helhetlig pasientforløp for barselkvinner og hennes nyfødte
0 RS532018 RS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell
0 RS542018 RS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om forslag til en ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
0 RS552018 RS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Funksjonshemmedes deltakelse i vårt demokrati - til kommunepolitikere og råd for funksjonshemmede
0 RS562018 RS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ny kommuneplanens arealdel - høring
0 RS572018 RS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gauldal brann og redning IKS - Protokoll fra styremøte 18. april 2018
0 RS582018 RS 58/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkoholomsetning - Avdekning av uregelmessighet ved omsetningskontroll 9.mars 2018 - Kommunal reaksjon
0 RS592018 RS 59/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
0 RS602018 RS 60/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Månedsrapport pr. april 2018
0 RS612018 RS 61/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2018
0 RS622018 RS 62/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Signert protokoll generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.05.2018 med deltagerliste
0 PS172018 PS 17/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alkoholomsetning: Søknad om ny skjenkebevilling - Gullvåg Camping
0 PS182018 PS 18/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skjenkebevilling - ny bevilling - skjenkested Gammeltunet Hanshus - søker Gammeltunet AS
0 PS192018 PS 19/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om redusert bevillingsgebyr for alkoholomsetning - Midttun Kafe og Pub, Budal
0 PS202018 PS 20/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikksikkerhetstiltak Soknes Barnehage - Forslag til hastighetsreduserende tiltak på kommunevei 1920
0 PS212018 PS 21/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Midtre Gauldal Næringsselskap KF - Årsregnskap, årsmelding med revisjonsberetning 2017
0 PS222018 PS 22/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2017 - Midtre Gauldal kommune
0 PS232018 PS 23/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansrapport 1/2018
0 PS242018 PS 24/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritidsrenovasjon og feiing og tilsyn med fritidsboliger - Anbefaling fra oppnevnt arbeidsgruppe
0 PS252018 PS 25/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvidelse av vertskommuneavtale innen miljørettet helsevern
0 PS262018 PS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Kostra-indikatorer til bruk som styringsdata i Midtre Gauldal kommune
0 PS272018 PS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapport 2017
0 PS282018 PS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierstrategi og eierskapsmelding 2018
0 PS292018 PS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune - revidering 2018
Versjon:5.2.2.1