eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 01 24 20190124 24.01.2019 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS12019 RS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 - orienteringssak
0 RS22019 RS 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Trafikksikkerhetstiltak Soknes Barnehage - Forslag til hastighetsreduserende tiltak på kommunevei 1920 - Utsatt gjennomføring
0 RS32019 RS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring på skoleruta for skoleåret 2020-2021
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra SVV til fylkeskommunene
0 RS52019 RS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene
0 RS72019 RS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS - 19.12.2018
0 RS82019 RS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - tilleggsnotat til høring om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud
0 RS92019 RS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff - høring
0 RS102019 RS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Miljøfyrtårns forslag til reviderte hotellkriterier
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
0 RS122019 RS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger - fase 2
0 RS132019 RS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Saksdokumenter og protokoll fra møte i Representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS - 191218
0 RS142019 RS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat - IUA beredskapsstyre - 131218
0 RS152019 RS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger
0 RS162019 RS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere nivå C1
0 RS172019 RS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentlig ettersyn - Planprogram - Regional plan for arealbruk i Trøndelag
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
0 RS202019 RS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av Overgangsforskrift for adressering i Meldal, Snillfjord, Agdenes og Orkdal kommune frem mot etablering av Orkland kommune
0 RS212019 RS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - delstrategier Trøndelag fylkeskommune
0 PS22019 PS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegeringsreglement for Midtre Gauldal Kommune - Prøveordning gjeldende fra 1.3.2019
0 PS32019 PS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nettmobbing og netthets
0 PS42019 PS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utviklingsstrategi - Først til framtida
Versjon:5.2.2.1