eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 14 20190214 14.02.2019 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS72019 PS 7/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS222019 RS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag på medlemmer til Trygg trafikks styre for perioden 2019 - 2021
0 RS232019 RS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Eierkommunenes ansvar - Envina IKS
0 RS242019 RS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Forskrift om jakt på bever i Melhus
0 RS252019 RS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Vi trenger innspill til hvordan vi i Trøndelag sammen sikre et mest mulig omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030!
0 RS262019 RS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring: Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven
0 RS272019 RS 27/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
0 RS282019 RS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om oppnevning av ny dyrevernnemnd for kommunene Oppdal, Rennebu, Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal og Røros
0 RS292019 RS 29/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
0 RS302019 RS 30/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Att kommunelegen - Ekstern høring pakkeforløp hjerneslag - fase 2
0 RS312019 RS 31/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen
0 RS322019 RS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - opphevelse av Omstillingsloven
0 PS82019 PS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utkast til høringsuttalelse
0 PS92019 PS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov
0 PS102019 PS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av husleiesatser på nye kommunale boliger Fredheim
Versjon:5.2.2.1