eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 13 20190313 13.03.2019 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS142019 PS 14/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS332019 RS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende valg av ny dyrevernnemnd 2019-2022
0 RS342019 RS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Innspill - Klart språk i forskrift om brannforebygging og revidering av § 3 "bålforbud"
0 RS352019 RS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kom med tilbakemelding på Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag!
0 RS362019 RS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i valgforskriften
0 RS372019 RS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.v.
0 RS382019 RS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv (tolkeloven)
0 RS392019 RS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 19/681 Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem
0 RS402019 RS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag
0 RS412019 RS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utkast til ny inndeling av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner - høring
0 RS422019 RS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – implementeringsplan for "Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023"
0 RS432019 RS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø - Os kommune - Varsel om oppstart av planarbeid - Høring av forslag til planprogram
0 RS442019 RS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste - Det viktigste først
0 PS152019 PS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utkast til høringsuttalelse
0 PS162019 PS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skjenkebevilling - Utvidelse til alkoholholdig drikke gr. 3 (brennevin) - søker Singsås kro og pub v/Levent Kucukyavuz
0 PS172019 PS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Midtre Gauldal kommunes deltakelse i Trøndelag Fylkeskommunes prosjekt "Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023" med tema "Forebyggende arbeid mot ungdom og rus"
Versjon:5.2.2.1