eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 28 20190228 28.02.2019 16:30 Midtre Gauldal rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS12019 RS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Ekstra ressursbehov Lysgården verksted
0 RS22019 RS 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 - orienteringssak
0 RS32019 RS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren - Midtre Gauldal 45/42 og 45/1-52 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på avvisning av klage - reguleringsplan for Soknes barnehage- og boligområde - Midtre Gauldal kommune - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak
0 PS22019 PS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utviklingsstrategi - Først til framtida
0 PS32019 PS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av nye medlemmer til generalforsamling i Soknedal sparebank
0 PS42019 PS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av selskapsavtale for 2019 - IKA Trøndelag IKS - Klæbu kommune trer ut med virkning fra 010119
0 PS52019 PS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegeringsreglement for Midtre Gauldal Kommune - Prøveordning gjeldende fra 1.3.2019
0 PS62019 PS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Boligfinansieringsordninger :Søknad om opptak av midler i Husbanken til videre fordeling i år 2019.
0 PS72019 PS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov
0 PS82019 PS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overdragelse av Husbanklån - Grindahaugen Borettslag
Versjon:5.2.2.1