eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for helse og omsorg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 25 20190325 25.03.2019 11:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen, 4. etg. Utvalg for helse og omsorg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS12019 RS 1/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 19/681 Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem
0 RS22019 RS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger
0 RS32019 RS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Att kommunelegen - Ekstern høring pakkeforløp hjerneslag - fase 2
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – implementeringsplan for "Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023"
0 RS52019 RS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste - Det viktigste først
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.v.
0 RS72019 RS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder - Tre anbefalinger
0 PS22019 PS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering om konsekvenser ved alternative innsparingstiltak ved enhet Pleie og omsorg
Versjon:5.2.2.1