eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 03 26 20200326 26.03.2020 16:30 Midtre Gauldal rådhus Fjernmøte styrt fra kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112020 PS 11/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS22020 RS 2/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalgets møteprotokoll 270220 - til kommunestyret
0 PS122020 PS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsmelding 2019
0 PS132020 PS 13/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring
0 PS142020 PS 14/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2. gangs behandling - Endelig vedtak - Detaljregulering - Miljøgate Soknedal sentrum
0 PS152020 PS 15/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan Singsås - Forsetmo (planId_2015003)_Sluttvedtak etter begrenset høring av areal for grav- og urnelund
Versjon:5.2.2.1