eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 13 20200213 13.02.2020 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS32020 PS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS42020 PS 4/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kartlegging av bredbånd og søknad om statlige midler for bredbåndsutbygging i Midtre Gauldal kommune
0 PS52020 PS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikksikkerhetstiltak: Trygt hjem for en 50-lapp - Forslag til endring av retningslinjene.
0 PS62020 PS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av Midtre Gauldal kommunes delegeringsreglement - prosess
0 PS72020 PS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Norsk Kylling AS flytter - konsekvenser for kommunal virksomhet og søknad om regional omstilling
0 PS82020 PS 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lokalt høringsinnspill fra Midtre Gauldal kommune til Nasjonal transportplan 2022-2033
0 PS92020 PS 9/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - PlanID2012009 - Kommunedelplan Støren - gbnr 39/1
0 PS102020 PS 10/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - Dispensasjonsvedtak - PlanID2012009 - Kommunedelplan Støren - Gbnr 45/302
0 PS112020 PS 11/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kommunedelplan KDP Støren planID 2012008 - gbnr. 45/275
0 PS122020 PS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Godkjent søknad om dispensasjon for fradeling av ny boligeiendom - gbnr 92/2 - Kjersti Vagnildhaug
Versjon:5.2.2.1