eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 01 27 20220127 27.01.2022 12:00 Gauldal skole og kultursenter Kultursalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12022 PS 1/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12022 RS 1/2022 Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22022 RS 2/2022 Oppfordring til kommunestyret og utvalg for helse, oppvekst og kultur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32022 RS 3/2022 Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS22022 PS 2/2022 Månedsrapport oktober 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32022 PS 3/2022 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelser i Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42022 PS 4/2022 Valg av nytt medlem til formannskap, internasjonalt råd og varamedlem samarbeidsutvalget Budal oppvekst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52022 PS 5/2022 Regulering av møtegodtgjørelser og honorar for styremedlemmer til fjellstyrene i Midtre Gauldal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62022 PS 6/2022 Strategi for framtidens helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal fram mot 2030 - statusrapport og veien videre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72022 PS 7/2022 Forvaltningsrevisjonsrapport om sykefravær og arbeidsmiljø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82022 PS 8/2022 Avtale mellom Trondheim kommune og Midtre Gauldal kommune - barnehagemyndighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92022 PS 9/2022 Organisering og opplegg for gjennomføringsfasen av omstillingskommuneprogrammet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102022 PS 10/2022 Status for Gaula Natursenter - oppdrag til nytt omstillingsstyre og budsjett 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112022 PS 11/2022 Vedtekter kraftfond Midtre Gauldal kommune 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122022 PS 12/2022 Finansiering av bredbåndutbygging i Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132022 PS 13/2022 Prosessuell beslutning - oppstart av planarbeid - detaljregulering E6 Korporals bru - Gylland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE