eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 01 19 20150119 19.01.2015 12:00 Støren Rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS12015 RS 1/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møte - Tamreinproblematikk i Midtre Gauldal
0 RS22015 RS 2/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Opprettelse av Urddalen naturreservat og utvidelser av Hildremsvatnet, Grytdalen og Kvassyllan naturreservater - melding om vedtak
0 RS32015 RS 3/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om politisk vedtak - Oppstart revisjon av kommunedelplan Tynset tettsted - 2007-2019
0 RS42015 RS 4/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i FDV-avtale for kommunene fra og med forvaltningsåret 2015
0 RS52015 RS 5/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samorganisering av rådet for nasjonalparkkommuner (RFN) og Norges nasjonalparklandsbyer (NPL)
0 RS62015 RS 6/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Miljøpakke for transport i Trondheim - handlingsprogram 2015-18 (24)
0 RS72015 RS 7/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i arbeidsutvalget - Midtre Gauldal Næringsforum
0 RS82015 RS 8/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte 171214
0 RS92015 RS 9/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat FoU-Forollhogna - 18.11.2014
0 RS102015 RS 10/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fotråte på villreinen i Forollhognaområdet - aktuelle tiltak
0 RS112015 RS 11/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Varsel om oppstart av planarbeid i Rennebu kommune - E6 Ulsberg-Garli
0 RS122015 RS 12/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder
0 PS22015 PS 2/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - klage fra Svend Inge Malum på vedtak i NPM-utvalgssak 91/14 - avslått dispensasjon fra Reguleringsplan
0 PS32015 PS 3/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på avslag - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av bebygd hyttetomt- gbnr 80/1, 2 og 8 - 7288 Soknedal
0 PS42015 PS 4/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planprogram for Singsås - Forsetmo og Enodd - høring og offentlig ettersyn
0 PS52015 PS 5/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll vurdering av boplikt på eiendommen Tillerås gbnr 255/1
0 PS62015 PS 6/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse fra Midtre Gauldal - Tilbud fra Miljødirektoratet til Nasjonalparkstyret for Forollhogna om å overta forvaltningsansvar for Hendalen naturreservat.
0 PS72015 PS 7/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen
0 PS82015 PS 8/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon og fradeling av av to hyttetomter - gbnr 96/3 - søker Anette og Andreas Vagnild
0 PS92015 PS 9/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - bruksendring - gbnr 1/12 - Folkets hus - 7290 Støren - søker Støren sportsskytterklubb
0 PS102015 PS 10/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for bygging i LNF-område - oppføring av gapahuk - gbnr 403/1, Nekjådal Statsalmenning - søker Singsås Fjellstyre
Versjon:5.2.2.1