eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 06 20170406 06.04.2017 16:30 Midtre Gauldal Rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS142017 PS 14/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS12017 RS 1/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll - Ekstraordinært representantskapsmøte i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 28.2.17
0 RS22017 RS 2/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til representantskapsmøte i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 24.4.17 kl 10.30
0 RS32017 RS 3/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret
0 RS42017 RS 4/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalgets årsmelding 2016
0 PS152017 PS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem
0 PS162017 PS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2015001_Rp_Branden Steinbrudd_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK
0 PS172017 PS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune
0 PS182017 PS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering
0 PS192017 PS 19/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltak i pleie og omsorg i perioden 2018 - 2012 for oppfølging av Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 - nærmere utredning
0 PS202017 PS 20/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sammenslåing av KOMSEK og KONSEK
0 PS212017 PS 21/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rehabilitering av Støren Bo -og dagsenter - finansiering
Versjon:5.2.2.1