eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 01 05 20170105 05.01.2017 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS12017 RS 1/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag på medlemmer til Trygg trafikks styre for perioden 2017 - 2019
0 RS22017 RS 2/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
0 RS32017 RS 3/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til endringer i vannressursloven og jordlova
0 RS42017 RS 4/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
0 RS52017 RS 5/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i valgforskriften - Høring
0 RS62017 RS 6/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - klimalov
0 RS72017 RS 7/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra styremøte i Konsek Midt-Norge IKS - 171116
0 RS82017 RS 8/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i forskrift om valg til Sametinget - Høring
0 RS92017 RS 9/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
0 RS102017 RS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning
0 RS112017 RS 11/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Forslag til endring av folketrygdloven § 5-8
0 RS122017 RS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Ber om innspill Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer
0 RS132017 RS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsnotat med forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet
0 RS142017 RS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene
0 RS152017 RS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg
0 RS162017 RS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv.
0 RS172017 RS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag om sammenslåing av de grafiske produksjonsfagene til ett nytt lærefag
0 RS182017 RS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Miljøpakke for transport i Trondheim - Høring av handlingsprogram 2017 - 20
0 RS192017 RS 19/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentlig høring av kart- og planforskriften
0 RS202017 RS 20/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endringer i statsborgerloven mv - tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser
Versjon:5.2.2.1