eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 27 20170427 27.04.2017 11:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS122017 PS 12/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS402017 RS 40/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2
0 RS412017 RS 41/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag om soneforskrift for skrantesjuke
0 RS422017 RS 42/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra styremøte i Konsek Midt-Norge IKS 300317
0 RS432017 RS 43/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring: Inntaksordning for Trøndelag og lokal forskrift for inntak og formidling
0 RS442017 RS 44/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel til buene ved Forollsjøen
0 RS452017 RS 45/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene
0 RS462017 RS 46/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse
0 RS472017 RS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven
0 RS482017 RS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester
0 RS492017 RS 49/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper
0 RS502017 RS 50/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring, forslag om endringer i barnehageloven – språkkrav
0 RS512017 RS 51/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Rammeplan for helse og sosialfagutdanning
0 RS522017 RS 52/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer
0 RS532017 RS 53/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i rettighetsforskriften
0 RS542017 RS 54/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
0 RS552017 RS 55/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnskoleopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen
0 RS562017 RS 56/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Meldal kommune - Rullering av kommuneplanens arealdel - planprogram på høring
0 RS572017 RS 57/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende ulovlig beiting av tamrein
0 RS582017 RS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regnskaps- og prognoserapport pr 310317
0 PS132017 PS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lov om militære rekvisisjoner - oppnevning av medlemmer til militære skjønnsnemnder for perioden 2017 - 2020
0 PS142017 PS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapportering for bruk av næringsfondene 2016
0 PS152017 PS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Grunneieravtale for ny vannkilde Soknedal vannverk
Versjon:5.2.2.1