eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 18 20170518 18.05.2017 11:30 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162017 PS 16/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS592017 RS 59/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv
0 RS602017 RS 60/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere
0 RS612017 RS 61/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften
0 RS622017 RS 62/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Kommunal planstrategi for Rennebu kommune 2016 - 2019
0 RS632017 RS 63/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming
0 RS642017 RS 64/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge
0 RS652017 RS 65/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen
0 RS662017 RS 66/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteinnkalling - Kontrollutvalgets møte 27.04.2017
0 RS672017 RS 67/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut LVK - Landssamanslutninga av vasskraftkommunar - forslag til vedtektsendringer - høring
0 RS682017 RS 68/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – tilskudd til pedagogisk bemanning i private ordinære barnehager
0 RS692017 RS 69/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 12. mai 2017
0 RS702017 RS 70/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll - Representantskapsmøte Midt-Norge 110-sentral IKS - 131216
0 RS712017 RS 71/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll - Representantskapsmøte Midt-Norge 110-sentral IKS - 131216
0 RS722017 RS 72/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris 2016 - Invitasjon til å komme med forslag på kandidater
0 RS732017 RS 73/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regnskaps- og prognoserapport pr 300417
0 PS172017 PS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budal bo- og dagsenter: Evt. ombygging av ledig areal i 1.etg. (tidl. opprinnelige helsestasjon)
0 PS182017 PS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk styringsstruktur i Midtre Gauldal kommune - rapport og innstilling fra arbeidsgruppe
Versjon:5.2.2.1