eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 08 31 20170831 31.08.2017 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS282017 PS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS782017 RS 78/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?
0 RS792017 RS 79/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.
0 RS802017 RS 80/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen
0 RS812017 RS 81/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentlig høring - tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften
0 RS822017 RS 82/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov - til kommunene
0 RS832017 RS 83/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger
0 RS842017 RS 84/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i barnehageloven mv.
0 RS852017 RS 85/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv
0 RS862017 RS 86/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Veileder for knutepunktutvikling
0 RS872017 RS 87/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge legges ut til offentlig høring
0 RS882017 RS 88/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
0 RS892017 RS 89/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til Vinje-senteret - budsjettet for 2018
0 RS902017 RS 90/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr
0 RS912017 RS 91/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen
0 RS922017 RS 92/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endringer i byggesaksforskriften - opprettelse av et seriøsitetsregister
0 RS932017 RS 93/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits
0 RS942017 RS 94/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek
0 RS952017 RS 95/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i introduksjonsloven
0 RS962017 RS 96/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - NOU - 2017:12 - Svik og svikt
0 RS972017 RS 97/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett
0 RS982017 RS 98/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra styremøte i Konsek Midt-Norge IKS 29.06.2017
0 RS992017 RS 99/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Representantskapsmøte Konsek Trøndelag IKS - 280817
0 RS1002017 RS 100/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser
0 RS1012017 RS 101/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner
0 RS1022017 RS 102/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på brev om ulovlig beiting av tamrein
0 RS1032017 RS 103/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften
0 RS1042017 RS 104/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Trøndelag mer økologisk - Handlingsplan 2017 - 2021
0 RS1052017 RS 105/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Endring i forskrift om startlån
0 RS1062017 RS 106/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev om forbud mot ansiktsdekkende plagg
0 RS1072017 RS 107/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid
0 RS1082017 RS 108/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat IUA beredskapsstyre 14.06.2017
0 RS1092017 RS 109/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.)
0 RS1102017 RS 110/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger
0 RS1112017 RS 111/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Miljøpakke for transport i Trondheim - høring av mål for perioden 2019-29
0 RS1122017 RS 112/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – Forslag til endringer i naturskadeforsikringsloven
0 PS292017 PS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk styringsstruktur i Midtre Gauldal kommune - rapport og innstilling fra arbeidsgruppe
0 PS302017 PS 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansrapport 1/2017
0 PS312017 PS 31/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune, Utfordringsdokument 2018-2021
0 PS322017 PS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budal bo- og dagsenter - Evt. ombygging av ledig areal i 1.etg. (tidl. opprinnelige helsestasjon) - Ny behandling
0 PS332017 PS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av områder for bedre mobildekning i Midtre Gauldal
Versjon:5.2.2.1