eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 10 12 20171012 12.10.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS402017 PS 40/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1192017 RS 119/2017 Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1202017 RS 120/2017 Høring - Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1212017 RS 121/2017 Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1222017 RS 122/2017 Avvikling av kommunale heimevernsnemder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1232017 RS 123/2017 Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris 2016 - Ny invitasjon til å komme med forslag på kandidater Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1242017 RS 124/2017 Høring – forslag til læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1252017 RS 125/2017 Protokoll fra styremøte i Konsek Trøndelag IKS - 210917 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1262017 RS 126/2017 Høring – forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1272017 RS 127/2017 Høring - statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1282017 RS 128/2017 Høring - forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292017 RS 129/2017 Høring - Forslag til tilleggsregulering - Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302017 RS 130/2017 Høringsbrev - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3 - Definisjon av habililtering og rehabilitering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312017 RS 131/2017 Innkalling til møte representantskapet 251017 - Envina IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322017 RS 132/2017 Høringsdokumenter - Tilbudsstruktur 2018 - 2019. Invitasjon til dialogmøte 17. oktober. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332017 RS 133/2017 Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger med laftede yttervegger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS412017 PS 41/2017 Finansrapport 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422017 PS 42/2017 Månedsrapportering pr. 30.09.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE