eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 11 30 20171130 30.11.2017 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS492017 PS 49/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS1402017 RS 140/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018
0 RS1412017 RS 141/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak
0 RS1422017 RS 142/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endringer i akuttmedisinforskriften
0 RS1432017 RS 143/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll styremøte 27.10.2017, Konsek Trøndelag IKS
0 RS1442017 RS 144/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regjeringens minnemedalje - heder til glemte helter
0 RS1452017 RS 145/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av utkast til utviklingsplan for St. Olavs hospital
0 RS1462017 RS 146/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i barnehageloven
0 RS1472017 RS 147/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll representantskapet 251017 - Envina IKS
0 RS1482017 RS 148/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag på medlemmer til Trygg trafikks styre for perioden 2018 - 2010
0 PS502017 PS 50/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021
0 PS512017 PS 51/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018
0 PS522017 PS 52/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sekretariat og budsjett i regionråd Trøndelag Sør 2018
0 PS532017 PS 53/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal eiendom: Tilrettelegging / klargjøring av tomt v/ sanering av bygg i Pr. Bødtkers vei 1 og 12
0 PS542017 PS 54/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering 2017 - overføring av midler fra 2017 til 2018 - Adresseringsprosjekt
0 PS552017 PS 55/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valgfunksjonærer - avlønning
0 PS562017 PS 56/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avsetning på flyktningfond 2017
0 PS572017 PS 57/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering investeringsprosjekt 2017
0 PS582017 PS 58/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Månedsrapport oktober 2017
Versjon:5.2.2.1