eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 28 20170928 28.09.2017 16:30 Midtre Gauldal rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS462017 PS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS82017 RS 8/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - reguleringsplan - Støren næringsområde - Haukdalsmyra næringsområde
0 RS92017 RS 9/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Klagebehandling - Klage på ekspropriasjonsvedtak - Vei til framtidig næringsområde - Støren næringsområde
0 RS102017 RS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret
0 PS472017 PS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk styringsstruktur i Midtre Gauldal kommune - rapport og innstilling fra arbeidsgruppe
0 PS482017 PS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 16482016002_RP_Nedre Nyhuslia Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLING
0 PS492017 PS 49/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - Tilbakemelding på klagevedtak 27/17 fra Fylkesmannen - Mobilt blandeanlegg - Midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren - gbnr 45/281 og 45/354
0 PS502017 PS 50/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2015003_Kp_Singsås_Forsetmo_EndeligBehandling_Sluttvedtak etter begrenset høring og mekling
0 PS512017 PS 51/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_SLUTTVEDTAK
0 PS522017 PS 52/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av planarbeid i henhold til vedtatt Planstrategi 2016-2019 (sak 43/16)
0 PS532017 PS 53/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Støren sør - SNS del 1 - næringutviklingsarbeid
0 PS542017 PS 54/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Halvårsrapport 2017
0 PS552017 PS 55/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansrapport 1/2017
0 PS562017 PS 56/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Pristilbud på eiendommen Korsvegen ("Korsen") Gnr 45 Bnr 87.
0 PS572017 PS 57/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant og vararepresentant til Regionråd Trøndelag Sør
0 PS582017 PS 58/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Styringsgruppen for kommunens deltakelse i KS utviklingsnettverk - videreføring av og mandat for arbeidet
0 PS592017 PS 59/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - endelig fastsetting
0 PS602017 PS 60/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune, Utfordringsdokument 2018-2021
Versjon:5.2.2.1