eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for helse og omsorg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 01 16 20170116 16.01.2017 13:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for helse og omsorg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS42017 PS 4/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS82017 RS 8/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
0 RS92017 RS 9/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegeringsreglement Midtre Gauldal kommune - vedtak
0 RS102017 RS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Forslag til endring av folketrygdloven § 5-8
0 RS112017 RS 11/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister
0 RS122017 RS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Ber om innspill Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer
0 RS132017 RS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsnotat med forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet
0 RS142017 RS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
0 PS52017 PS 5/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 1. halvår 2017 - Utvalget for helse og omsorg
0 PS62017 PS 6/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltak Pleie og Omsorg i forbindelse med oppfølging av HP/ Økonomiplan 2017 - 2020
Versjon:5.2.2.1