eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 01 22 20180122 22.01.2018 09:00 Midtre Gauldal Rådhus Møterom 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12018 RS 1/2018 Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket oa - kommunenes behov for 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22018 RS 2/2018 Høring - kultiveringsplan for vassdrag i Trøndelag - del 1 fiskeutsettinger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32018 RS 3/2018 Vedtak i klagesak - midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan - Furukollen steinbrudd - gbnr 45/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42018 RS 4/2018 Klagebehandling - pålegg om riving av ulovlig oppført bygning - Midtre Gauldal 45/17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52018 RS 5/2018 Byutredning for Trondheimsområdet - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62018 RS 6/2018 Handlingsprogram 2018-2021 - Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS22018 PS 2/2018 Vedtak - Søknad om støtte til utstyr til etablering av ny bedrift - Fumo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32018 PS 3/2018 Klage på vedtak - konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42018 PS 4/2018 Klagebehandling - Klage på vedtak PS 135/17 - gbnr 130/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52018 PS 5/2018 Dispensasjonsbehandling - fradeling av hyttetomt - gbnr 46/3 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62018 PS 6/2018 Delegerte saker NPM 2017 - desember 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72018 PS 7/2018 Dispensasjonsbehandling - nytt redskapshus - gbnr 49/1 - dispensasjon fra reguleringsplan Soknesørene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82018 PS 8/2018 Dispensasjonsbehandling - oppføring av garasje - gbnr 45/162 - dispensasjon fra reguleringsplan Soknesmoen og Spjelddalen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92018 PS 9/2018 Dispensasjonsbehandling - etablering av vei fram til hytte - gbnr 83/10 - dispensasjon fra reguleringsplan Setermarka Berg/Garli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102018 PS 10/2018 Dispensasjonsbehandling - oppføring av vedskjul/avtrede - gbnr 214/3/3 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112018 PS 11/2018 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra opprinnelig utforming og fasade på skogskoie - gbnr 80/4 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122018 PS 12/2018 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firhjuls-/sekshjulstrekker - 80/37 - Hanne Ertshus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132018 PS 13/2018 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV/snøscooter - Rune Ivar Bjørset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142018 PS 14/2018 Klage på vedtak - Avslag på søknad om konsesjon - gbnr 261/2, 261/3 og 302/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152018 PS 15/2018 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV/snøscooter - Pål Høen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162018 PS 16/2018 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 131/2 - Odd Reitan Private Holding AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172018 PS 17/2018 1648_2017007_Kp_Kommunedelplan for Støren_Fastsettelse av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182018 PS 18/2018 Forskrift om hundehold - Midtre Gauldal kommune, 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192018 PS 19/2018 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av uthus - gbnr 288/6 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202018 PS 20/2018 1648_2015013_Rp_LøkkjvollenHytteområde_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212018 PS 21/2018 Møteplan for NPM-utvalget 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE