eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 03 19 20180319 19.03.2018 08:30 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342018 PS 34/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS212018 RS 21/2018 Hva mener dere om Trøndelagsplanen? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222018 RS 22/2018 Høring av NOU 2018:4 - Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232018 RS 23/2018 Tilskudd til tiltak i beiteområder - søknadsfrist og prioriteringer for Trøndelag 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242018 RS 24/2018 Tildeling av kommunal SMIL-ramme 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252018 RS 25/2018 Høring - Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262018 RS 26/2018 Vedr. 16-00205-17 - Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Branden steinbrudd på gbnr. 236/1 i Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272018 RS 27/2018 Klagebehandling - oppføring av seterbu - Singsås - Midtre Gauldal - gbnr 295/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282018 RS 28/2018 Skrekken for sykdommen CWD gir stor økning i antallet dyrepåkjørsler. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292018 RS 29/2018 Høyring - Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018-2022 og Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302018 RS 30/2018 Høring - forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS352018 PS 35/2018 1648_2016003_Rp_Mooyaost_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362018 PS 36/2018 50272014002_Rp_Mindreendring_Moe_steinbrudd_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372018 PS 37/2018 Soknedal sentrum etter utbygging av E6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382018 PS 38/2018 5027_2017001_Rp_Litlåsen_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392018 PS 39/2018 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter - Trond Lillerønning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402018 PS 40/2018 Dispensasjonsbehandling - oppføring av enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 - dispensasjon fra kommunedelplan Singsås - Forsetmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412018 PS 41/2018 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommunedelplan for Støren - bruksendring av uthus til egen boenhet - gbnr 45/325 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422018 PS 42/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplan om bygging i LNF-sone 1 - terrasse og markterrasse - gbnr 260/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432018 PS 43/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - krav til torvtak - gbnr 177/32 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442018 PS 44/2018 Dispensasjonsbehandling - fradeling av to tomter for oppføring av eneboliger med garasje - gbnr 131/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452018 PS 45/2018 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra Kommunedelplan for Støren - fradeling av tilleggsareal fra gbnr. 5/1 til gbnr. 5/17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462018 PS 46/2018 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter - Solfrid Fagerbekk og Asbjørn Eriksen - gbnr 262/8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472018 PS 47/2018 Tilskuddssatser 2018 - NMSK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482018 PS 48/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - tilbygg til næringsbygg - gbnr 45/246 og 45/256 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492018 PS 49/2018 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplan for Skjærlivollen hytteområde - vei til hytte på gbnr 52/11 - gbnr 52/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502018 PS 50/2018 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - etter § 6 for Soknedal Røde kors hjelpekorps og Budal Røde kors hjelpekorps Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE