eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 23 20180423 23.04.2018 08:30 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS512018 PS 51/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS312018 RS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ny kommuneplanens arealdel - høring
0 RS322018 RS 32/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren «Norges nasjonalparker»
0 RS332018 RS 33/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svarbrev - Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren «Norges nasjonalparker» - Midtre Gauldal kommune
0 RS342018 RS 34/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om å beholde bjørn HE169 - Midtre Gauldal kommune
0 RS352018 RS 35/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Ragnås 261/2 - 261/3 - 302/1 i Midtre Gauldal kommune tas ikke til følge
0 RS362018 RS 36/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
0 RS372018 RS 37/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - dispensasjon fra reguleringsplan for Solemsvollen hytteområde - flytting av tomt - Midtre Gauldal 74/1 og 73/16
0 PS522018 PS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Adresseplan for Midtre Gauldal kommune
0 PS532018 PS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra Kommunedelplan for Støren - fradeling av tilleggsareal fra gbnr. 5/1 til gbnr. 5/17
0 PS542018 PS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel- tilbygg våningshus - gbnr 82/22
0 PS552018 PS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplanen for Soknedal sentrum for oppfylling og etablering av riggområde - gbnr 82/26
0 PS562018 PS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av kjørevei til gbnr 177/25 - gbnr 177/2
0 PS572018 PS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å dele etablert fritidseiendom - gbfnr 3/1/11
0 PS582018 PS 58/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte og oppsetting av bur - gbnr 266/32
0 PS592018 PS 59/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - vedtak om dispensasjon for etablering av mobilt betongblandeverk - gbnr 45/379
0 PS602018 PS 60/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV med belter - Ingebrigt Digre
Versjon:5.2.2.1