eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 04 20180604 04.06.2018 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612018 PS 61/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS382018 RS 38/2018 Høring av endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392018 RS 39/2018 Tildeling av et reservedrosjeløyve for liten bil (5-9 sitteplasser) med stasjoneringssted Støren i Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402018 RS 40/2018 Vedtak Fylkesmannen i Trøndelag - krav om dekning av saksomkostninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412018 RS 41/2018 Høringsbrev - Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422018 RS 42/2018 Vann- og avløpsplan for Killingmoan hyttefelt - gbnr 137/1 m.fl - Nils Jarle Botnan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432018 RS 43/2018 Sluttrapport "God framtid på melkeproduksjonsbruk ST-2011-2017" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442018 RS 44/2018 Eierstrategi og eierskapsmelding 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452018 RS 45/2018 Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg - høringsfrist 1 juli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462018 RS 46/2018 Alminnelig høring - Ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag - med tilhørende produktspesifikasjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS622018 PS 62/2018 Årsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632018 PS 63/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - Svartøya, 7290 Støren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642018 PS 64/2018 Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte - gbnr 3/72 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652018 PS 65/2018 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - frittliggende bygning - gbnr 216/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662018 PS 66/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fra fritidsbolig til helårsbolig samt etablere vei til garasje - gbnr 131/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672018 PS 67/2018 Klage på vedtak om nedsetting av saksbehandlingsgebyr - gbnr 135/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682018 PS 68/2018 5027_2017005_fastsetting_planprogram_Folstad_steinbrudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692018 PS 69/2018 5027_2016016_Rp_Hauka_gjenvinningsanlegg_1gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702018 PS 70/2018 Klage på vedtak DS 43/18 - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt - gbnr 79/47 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712018 PS 71/2018 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - Gammelvollen - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722018 PS 72/2018 Delegerte saker NPM 2018 - januar, februar, mars, april Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732018 PS 73/2018 Klage på PS 9/2018 - Dispensasjonsbehandling - etablering av vei frem til hytte - gbnr 83/10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742018 PS 74/2018 Klage på vedtak i delingssak - DS 793/17 - Fradeling av tomt nr 16 i Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/11 og 177/1 - 7298 Budalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752018 PS 75/2018 Dispensasjonsbehandling - vedrørende krav om bebyggelsesplan - gbnr 147/2 - søker Jorid Flatås Ulvund og Harald Ulvund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762018 PS 76/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772018 PS 77/2018 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 271/2 - Andreas Hovstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782018 PS 78/2018 Klagebehandling - vedtak om avslag på dispensasjon for å dele etablert fritidsfeste i to grunneiendommer - gbfnr 3/1/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792018 PS 79/2018 Klage på delegert vedtak NPM 622/16 - avslag på bytte av trasé - Sissel Digre - ref 16/1327/713 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802018 PS 80/2018 5027_2015006_Neroien_deponi_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812018 PS 81/2018 5027_2016004_Rp_Smavollan_park_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822018 PS 82/2018 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter - Geir Arne Mahlum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832018 PS 83/2018 Søknad om samtykke til fradeling av gardstun- gbnr 23/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842018 PS 84/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg platting med tak/riving og oppsetting av nytt uthus mv - gbnr 227/5 og 227/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE