eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 08 20 20180820 20.08.2018 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS982018 PS 98/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS482018 RS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannens behandling av klage - avslag på dispensasjon fra reguleringsplan - Midtre Gauldal kommune gnr/bnr 83/10
0 RS492018 RS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens samfunnsdel 2018- 2030
0 RS502018 RS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midtre Gauldal kommune- vedtak i klagesak fra settefylkesmann - byggesak - gbnr 130/4 - fradeling
0 RS512018 RS 51/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning)
0 RS522018 RS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspill om viktige regionale interesser
0 RS532018 RS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra E6 (tidligere fv 630) til to nye boenheter på gbnr 1/1 i Midtre Gauldal
0 RS542018 RS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen
0 PS992018 PS 99/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - traktor - Erlend Knudtsen
0 PS1002018 PS 100/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - traktor med henger - Trio-Bygg AS
0 PS1012018 PS 101/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 5027_2018001_fastsetting_planprogram_E6_Ulsberg_Vindåsliene_ostlig
0 PS1022018 PS 102/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gauldal skole- og kultursenter - Basmoen - tilbygg til kaldtlager - gbnr 45/349
0 PS1032018 PS 103/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LMF-formål - riving av liten hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14
0 PS1042018 PS 104/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LMF-formål - riving av nåværende hytte, samt oppføring av ny hytte - gbnr 408/1/12
0 PS1052018 PS 105/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring boligbygg og garasjebygg - Grutheim - gbnr 3/295
0 PS1062018 PS 106/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - oppføring av uthus til hytte - gbnr 106/6
0 PS1072018 PS 107/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - for bygging av felles renseanlegg - Enlihaugen hytteområde - gbnr - 193/6
0 PS1082018 PS 108/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forhåndsvurdering - Forespørsel om omregulering av eiendom fra LNF til næring - for bygging av Biogassanlegg - gbnr 42/3
0 PS1092018 PS 109/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utstopping av bjørn HE 169 - finansiering
Versjon:5.2.2.1