eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 09 10 20180910 10.09.2018 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1102018 PS 110/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS552018 RS 55/2018 Alminnelig høring - forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562018 RS 56/2018 Høring på forskrift om regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572018 RS 57/2018 Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1112018 PS 111/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring boligbygg og garasjebygg - Grutheim - gbnr 3/295 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122018 PS 112/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LMF-formål - riving av liten hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132018 PS 113/2018 Klagebehandling - vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt - oppsatt fiskerhytte - gbnr 230/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142018 PS 114/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Frøset boligfelt - tilbygg til garasje - gbnr 3/262 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152018 PS 115/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte - gbnr 233/1/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162018 PS 116/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan ved Storbekkøya museumseter - byggetillatelse for vedlikeholdsbygg - gbnr 402/1/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172018 PS 117/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg fritidsbolig, Burusjøen - gbnr 214/22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182018 PS 118/2018 Klagebehandling - Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gbnr 130/56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192018 PS 119/2018 5027_2016013_Rp_Furukollen og Olaplassen_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202018 PS 120/2018 Halvårsrapport 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS582018 RS 58/2018 Høring om forslag til endring i energilovforskriften om internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1212018 PS 121/2018 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker - Odd Morten Fiskum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE