eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 12 20181112 12.11.2018 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1372018 PS 137/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS672018 RS 67/2018 Klage på saksbehandlingsgebyr, Midtre Gauldal kommune - kommunens vedtak omgjøres Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682018 RS 68/2018 Høring - Forslag om endring i CWD-soneforskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692018 RS 69/2018 Orienteringssak - Klage på vedtak om avvisning - grensegang/grenseoppmåling Slette hyttefelt - gbnr 49/38 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702018 RS 70/2018 Klage - på vedtak NPM 622/16 - bytte av trase - ved Burusjøen - gbnr 217/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712018 RS 71/2018 Avløpsplan for Enlihaugen hyttefelt - gbnr 193/6 - Bjørnar Heksem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722018 RS 72/2018 Høring av endringer i forskriftene for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og tidligpensjon til jordbrukere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1382018 PS 138/2018 Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392018 PS 139/2018 Høring om forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402018 PS 140/2018 50272018002_Rp_Kryssløsning Frøsetvegen_1gangsbehandling_Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412018 PS 141/2018 Klage på vedtak - dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - fra gbnr 2/24 - Svartøya, 7290 Støren - Kamila Chuchla og Mariusz Chuchla Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422018 PS 142/2018 Klagebehandling - vedtak om avslag på dispensasjon for fradeling av tomt for oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr. 24/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432018 PS 143/2018 Delegeringsreglement for Midtre Gauldal Kommune - Prøveordning gjeldende fra 1.1.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE