eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 13 20180613 13.06.2018 09:00 Midtre Gauldal rådhus Møterom 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS852018 PS 85/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS472018 RS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen
0 PS862018 PS 86/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidelse av parkeringsplass - gbnr 132/2 - 7288 Soknedal
0 PS872018 PS 87/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - frittliggende bygning - gbnr 216/3
0 PS882018 PS 88/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om samtykke til fradeling av gardstun- gbnr 23/1
0 PS892018 PS 89/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - Svartøya, 7290 Støren
0 PS902018 PS 90/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg platting med tak/riving og oppsetting av nytt anneks mv - gbnr 227/5 og 227/12
0 PS912018 PS 91/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - vedrørende krav om bebyggelsesplan - gbnr 147/2 - søker Jorid Flatås Ulvund og Harald Ulvund
0 PS922018 PS 92/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1
0 PS932018 PS 93/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte - gbnr 3/72
0 PS942018 PS 94/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fra fritidsbolig til helårsbolig samt etablere vei til garasje - gbnr 131/14
0 PS952018 PS 95/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 271/2 - Andreas Hovstad
0 PS962018 PS 96/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - vedtak om avslag på dispensasjon for å dele etablert fritidsfeste i to grunneiendommer - gbfnr 3/1/11
0 PS972018 PS 97/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på delegert vedtak NPM 622/16 - avslag på bytte av trasé - Sissel Digre - ref 16/1327/713
Versjon:5.2.2.1