eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 13 20180613 13.06.2018 09:00 Midtre Gauldal rådhus Møterom 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS852018 PS 85/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS472018 RS 47/2018 Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS862018 PS 86/2018 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidelse av parkeringsplass - gbnr 132/2 - 7288 Soknedal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872018 PS 87/2018 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - frittliggende bygning - gbnr 216/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882018 PS 88/2018 Søknad om samtykke til fradeling av gardstun- gbnr 23/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892018 PS 89/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - Svartøya, 7290 Støren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902018 PS 90/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg platting med tak/riving og oppsetting av nytt anneks mv - gbnr 227/5 og 227/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912018 PS 91/2018 Dispensasjonsbehandling - vedrørende krav om bebyggelsesplan - gbnr 147/2 - søker Jorid Flatås Ulvund og Harald Ulvund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922018 PS 92/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932018 PS 93/2018 Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte - gbnr 3/72 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942018 PS 94/2018 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fra fritidsbolig til helårsbolig samt etablere vei til garasje - gbnr 131/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952018 PS 95/2018 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 271/2 - Andreas Hovstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962018 PS 96/2018 Klagebehandling - vedtak om avslag på dispensasjon for å dele etablert fritidsfeste i to grunneiendommer - gbfnr 3/1/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972018 PS 97/2018 Klage på delegert vedtak NPM 622/16 - avslag på bytte av trasé - Sissel Digre - ref 16/1327/713 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE