eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 25 20190425 25.04.2019 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182019 PS 18/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS452019 RS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser
0 RS462019 RS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting
0 RS472019 RS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder - Tre anbefalinger
0 RS482019 RS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Nasjonal ramme for vindkraft
0 RS492019 RS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger
0 RS502019 RS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endring av utforming av veglistene
0 RS512019 RS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - søkerstatistikk 2019 – 2020 og tilpasning av opplæringstilbudet våren 2019
0 RS522019 RS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser - høringsfrist 15. mai
0 RS532019 RS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til nye læreplaner
0 RS542019 RS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Masterutdanning klinisk allmennsykepleie
0 RS552019 RS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til cup for psykisk utviklingshemmede i Midtre Gauldal kommune
0 RS562019 RS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser
0 RS572019 RS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring
0 RS582019 RS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall
0 RS592019 RS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av planprogram og hovedutfordringer for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027
0 RS602019 RS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring: Mattilsynet foreslår flere tiltak for å hindre at skrantesjuke sprer seg
0 RS612019 RS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt
0 RS622019 RS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring -utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen
0 RS632019 RS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til ny barnevernslov
0 RS642019 RS 64/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)
0 RS652019 RS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere
0 RS662019 RS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteinnkalling til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS
0 RS672019 RS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Til høringsinstansene - invitasjon til å avgi høringssvar - Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag
0 RS682019 RS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen
0 RS692019 RS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- og tobakksskadeloven
0 RS702019 RS 70/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brev om Høring vedrørende Nasjonal transportplan 2022-2033 m/ invitasjon til skypemøte fredag 5. april 2019
0 PS192019 PS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt - brann - gbnr 230/23 - Geir Granøien
0 PS202019 PS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt 2019 - gbnr 27/19 - Mette Sund
Versjon:5.2.2.1