eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 23 20190523 23.05.2019 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222019 PS 22/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS712019 RS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova
0 RS722019 RS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven - Fraværsgrensen og trafikkopplæring
0 RS732019 RS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin
0 RS742019 RS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteinnkalling til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS, 29.4.2019, Scandic Hell hotell
0 RS752019 RS 75/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager)
0 RS762019 RS 76/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ekstern høring - anbefalinger om måling av vekt og lengde/høyde - under Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
0 RS772019 RS 77/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag om innføring av meldeplikt for shewanellainfeksjoner og vibrioinfeksjoner til Meldingsystemet for smittsomme sykdommer
0 RS782019 RS 78/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov
0 RS792019 RS 79/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion og de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt 2022 – 2027
0 RS802019 RS 80/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll for møte i representantskapet 24. april 2019 - Gauldal brann og redning IKS
0 RS812019 RS 81/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform
0 RS822019 RS 82/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2019 19/6110
0 RS832019 RS 83/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet)
0 RS842019 RS 84/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.
0 RS852019 RS 85/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen
0 RS862019 RS 86/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag.
0 RS872019 RS 87/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven
0 PS232019 PS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for reisende i Midtre Gauldal - Forslag til etablering, uttalelse
0 PS242019 PS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierstrategi og eiermelding 2019 - Formannskapet som Eierforum
0 PS252019 PS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikksikkerhetstiltak Soknes barnehage - ny behandling
Versjon:5.2.2.1