eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 25 20190325 25.03.2019 09:00 Midtre Gauldal rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS352019 PS 35/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS172019 RS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag
0 RS202019 RS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Supplerende vern fase I - ber om innspill i forbindelse med konkretisering av konkrete områder
0 RS212019 RS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagesaksbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig - uthus - Midtre Gauldal 24/1
0 RS222019 RS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø - Os kommune - Varsel om oppstart av planarbeid - Høring av forslag til planprogram
0 RS232019 RS 23/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildelingsbrev kommunale Smil-midler 2019 (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)
0 RS242019 RS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Solemsvollen hytteområde - oppføring av anneks - gbnr 73/19
0 PS362019 PS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om bruksendring fra våningshus til fritidsbolig - gbnr 181/11 og 181/19
0 PS372019 PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av ny landbruksveg - gbnr 25/1
0 PS382019 PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-sone 1 - oppføring av frittliggende bygning (lager) - Vindstaden, 7288 Soknedal - gbnr 99/4
0 PS392019 PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter - Johan Buskland
0 PS402019 PS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøscooter og 6-hjuling med belter - Svein Andersen
0 PS412019 PS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firhjuls-/sekshjulstrekker - Hasle Østerlie
0 PS422019 PS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - rassikringstiltak - gbnr 45/301
0 PS432019 PS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av garasje til bolig - gbnr 81/33
0 PS442019 PS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV - Magnar Rostad
0 PS452019 PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 5027_2018001_Rp_E6_Ulsberg_Vindåsliene_1gangsbehandling
0 PS462019 PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gbnr 130/56
0 PS472019 PS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra kommunedelplan Støren for oppføring av påbygg/tilbygg på bolighus - gbnr 46/37, Liøya 6A
Versjon:5.2.2.1