eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 20 20190520 20.05.2019 09:00 Midtre Gauldal rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482019 PS 48/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS252019 RS 25/2019 Høring om holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser - høringsfrist 15. mai Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262019 RS 26/2019 Høring av planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion og de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt 2022 – 2027 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272019 RS 27/2019 Høring: Mattilsynet foreslår flere tiltak for å hindre at skrantesjuke sprer seg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282019 RS 28/2019 Søknad om Dispensasjon - KDP Støren - gbnr 48/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292019 RS 29/2019 Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302019 RS 30/2019 Høring av planprogram og hovedutfordringer for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312019 RS 31/2019 Dispensasjon fra Reguleringsplan for Stortjønna hytteområde - gbnr 22/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322019 RS 32/2019 Dispensasjon fra Kommunedelplan Støren - gbnr 45/330 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332019 RS 33/2019 Svar på henvendelse om planlagt vedlikeholdsarbeid på Sevilla jernbanebru - Rørosbanen - Midtre Gauldal kommune - Bane nor SF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342019 RS 34/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID2015012 - gbnr 49/34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS492019 PS 49/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Slette hyttefelt - riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 49/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502019 PS 50/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for oppføring av tilbygg innenfor LNF sone 1 - gbnr 216/8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512019 PS 51/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Bakkebo - oppføring av hytte - gbnr 147/42 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522019 PS 52/2019 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV/UTV - Hans Christian Høen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532019 PS 53/2019 Søknad om motorferdsel i utmark - gravemaskin og sekshjuling/sekshjultrekker - Turid Fissum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542019 PS 54/2019 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV - Hasle Østerlie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552019 PS 55/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Slettet hyttefelt for plassering av fritidsbolig i kontakt med hensynssone for grønnstruktur - gbnr 49/40 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562019 PS 56/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av garasje til bolig - gbnr 81/33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE