eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 17 20190617 17.06.2019 09:00 Midtre Gauldal rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS572019 PS 57/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS352019 RS 35/2019 Næringsplan 2019 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362019 RS 36/2019 Høring av endringer i rovviltforvaltningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372019 RS 37/2019 Høring - Plan for revisjon av forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382019 RS 38/2019 Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392019 RS 39/2019 Høring - Nasjonal ramme for vindkraft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402019 RS 40/2019 Delegert Vedtak - Dispensasjon fra Reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - Gbnr 177/34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412019 RS 41/2019 Planforslag på høring - "Detaljregulering Håen hytteområde" planid 2013017 - 1. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422019 RS 42/2019 Delegert Dispensasjonsbehandling - Kommunedelplan Støren - 2012009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432019 RS 43/2019 Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS582019 PS 58/2019 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 261/2 - 261/3 og 302/1 - Frode Klungervik Bakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592019 PS 59/2019 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - gravemaskin - Kjell Ivar Kulbotten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602019 PS 60/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Slettet hyttefelt for plassering av fritidsbolig i kontakt med hensynssone for grønnstruktur - gbnr 49/40 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612019 PS 61/2019 Klage på vedtak - dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - fra gbnr 2/24 - Svartøya, 7290 Støren - Kamila Chuchla og Mariusz Chuchla Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622019 PS 62/2019 Klagebehandling - vedtak om avvising av klage på vedtak om oppføring av fritidsbolig i Slettet hyttefelt - gbnr 49/40 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632019 PS 63/2019 Planbehandling - detaljregulering Prost Bødtkers vei 10, 12 m.fl (planID: 50272018006) - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642019 PS 64/2019 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - gravemaskin/traktor - Margit Lovise Solem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652019 PS 65/2019 Planbehandling - detaljregulering Hauka gjenvinningsanlegg - planID 50272016016 - merknadsbehandling og sluttvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662019 PS 66/2019 Revisjon av kommunedelplan for klima og energi for Midtre Gauldal kommune 2020-2031. Melding om planoppstart og forslag til planprogram. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672019 PS 67/2019 Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens arealdel - HALSTJØNNBUA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682019 PS 68/2019 Søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 15. september - 1. desember 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692019 PS 69/2019 5027_2016011_Rp_E6_Prestteigen_Gylland_1gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702019 PS 70/2019 Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens arealdel - gbnr 236/63 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712019 PS 71/2019 Klage på vedtak - dispensasjonssak - oppføring av betongstasjon på Liøya Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722019 PS 72/2019 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - gravemaskin - Kjell Rune Draget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732019 PS 73/2019 PlanID 2018010 - 1 gangs behandling av reguleringsplanen Hagebakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742019 PS 74/2019 Planbehandling - Massedeponi Støren Næringsområde Sør - 2017002 - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS752019 PS 75/2019 Planbehandling - Planovergangstiltak Støren - 2016006 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE