eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 08 26 20190826 26.08.2019 09:00 Midtre Gauldal rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS952019 PS 95/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS532019 RS 53/2019 Høring - Innføring av krav om landmålerbrev mv - forslag til endringer i matrikkelforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542019 RS 54/2019 Vedtak: Endring av veiadresse for gnr/bnr 3/93 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552019 RS 55/2019 Vedtak: Tildeling av veiadresse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562019 RS 56/2019 Vedtak: Endring av veiadresse for gnr/bnr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572019 RS 57/2019 Vedtak: Endring av veiadresse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582019 RS 58/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 282/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592019 RS 59/2019 Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Marit Bjørgens vei" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602019 RS 60/2019 Vedtak: Endring av veiadresse for gnr/bnr 3/262 og 3/288 KORRIGERT VERSJON Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612019 RS 61/2019 Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens Arealdel - Gbnr 401/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622019 RS 62/2019 Vedtak: Tildeling av veiadresse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632019 RS 63/2019 Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Størenveien" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642019 RS 64/2019 Vedtak: Tildeling av veiadresse KORRIGERT VERSJON Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS652019 RS 65/2019 Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens Arealdel - Gbnr 401/1/13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS662019 RS 66/2019 Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens Arealdel - Gbnr 278/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672019 RS 67/2019 Dispensasjon - PlanID2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 72/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS962019 PS 96/2019 5027_2018002_Rp_Kryssløsning_Frøsetvegen_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972019 PS 97/2019 Planbehandling - detaljregulering Storneset masseuttak - planID 50272017003 - merknadsbehandling og sluttvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982019 PS 98/2019 Høringsuttalelse - NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992019 PS 99/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID 1988006 - Rødsløkken hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002019 PS 100/2019 Dispensasjon - PlanID2012009 - Kommunedelplan Støren - Gbnr 45/302 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012019 PS 101/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID2005009 - Endalen hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022019 PS 102/2019 Dispensasjon - PlanID2012009 - Kommunedelplan Støren - Gbnr 45/302 (II) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032019 PS 103/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID2010007 - Kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042019 PS 104/2019 Planbehandling - detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé - planID 50272018001 - merknadsbehandling og sluttvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052019 PS 105/2019 Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Løvrød hytteområde for oppføring av garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062019 PS 106/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID 2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 130/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072019 PS 107/2019 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Avløpsanlegg i LNF sone 1 - gbnr 58/11 - Steffen Fagerbekk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082019 PS 108/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID 2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 149/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE