eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 07 20191007 07.10.2019 09:00 Midtre Gauldal rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1092019 PS 109/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS682019 RS 68/2019 Høring - Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692019 RS 69/2019 Høring av plan for revisjon av forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702019 RS 70/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID 2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 141/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712019 RS 71/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID1986001 - Høen hyttefelt - Gbnr 263/10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722019 RS 72/2019 Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 266/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732019 RS 73/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 249/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1102019 PS 110/2019 Planbehandling - detaljregulering Liøya næringsområde (planID: 50272017004) - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112019 PS 111/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 214/3/2, 214/375 og 214/3/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122019 PS 112/2019 Klagebehandling - vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for å plassere fritidsbolig i hensynssone - gbnr 49/40 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132019 PS 113/2019 Delegerte saker NPM 2018 - desemeber Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142019 PS 114/2019 Delegerte saker NPM 2019 - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli og august Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152019 PS 115/2019 Planbehandling - Kommunedelplan klima, energi og klimatilpasning - PlanID2019003 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162019 PS 116/2019 Dispensasjonsbehandling - PlanID2005009 - Endalen hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE