eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 18 20191118 18.11.2019 09:00 Midtre Gauldal rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1172019 PS 117/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS742019 RS 74/2019 Midtre Gauldal kommune - vedtak i klagesak - byggesak - dispensasjon - plassering av fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752019 RS 75/2019 Høring - Forslag til endringer i vannforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762019 RS 76/2019 Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker for nasjonalparkkommuner i ny kartbrosjyre for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772019 RS 77/2019 Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak vedrørende motorferdsel i utmark - Hasle Østerlie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782019 RS 78/2019 Høring - Teknologisk rammeverk for den geografiske infrastrukturen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1182019 PS 118/2019 Handlingsprogram med økonomiplan 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192019 PS 119/2019 Behandling etter forskrift om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag § 6 - ATV- Asbjørn Idar Eriksen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202019 PS 120/2019 Behandling etter forskrift om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag §6 - Firehjuls-/sekshjulstrekker - Bjørn Hov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212019 PS 121/2019 Søknad om 20 turer til gbnr. 400/1/90 - motorferdsel i utmark på på islagte vassdrag - Ola Holshaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222019 PS 122/2019 Behandling av søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - ATV med belter - Sivert Hustøft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232019 PS 123/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Slettet hyttefelt for plassering av fritidsbolig i kontakt med hensynssone for grønnstruktur - gbnr 49/40 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242019 PS 124/2019 Planbehandling 2. gangs - PlanID 2018010 - Hagebakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252019 PS 125/2019 Klage ad avslag på søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS00 PS 0/0 Møteplan for utvalg for næring, plan og miljø - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS00 PS 0/0 Dispensasjonsbehandling - PlanID2009008 Gammelvollia - Gbnr 177/36 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE