eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 09 20200109 09.01.2020 09:00 Midtre Gauldal rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12020 RS 1/2020 Orientering - Forbud mot bruk av mineralolje Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22020 RS 2/2020 Faktaark - Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32020 RS 3/2020 Høring - Kvalitetsnorm for villrein Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42020 RS 4/2020 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52020 RS 5/2020 Informasjon om rullering av regionale plandokumenter etter vannforskriften – behov for ressurser og samhandling i kommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS22020 PS 2/2020 Planbehandling - Mindre endring - Grutheim boligfelt planID2012006 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32020 PS 3/2020 Vedtak etter motorferdselloven §6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42020 PS 4/2020 Planbehandling 1. gang - Brudal hytteområde - planID5027 2018011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52020 PS 5/2020 Planbehandling 1. gang - Gammelvollia hyttefelt II - planID5027 2018007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE