eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 25 20190225 25.02.2019 09:00 Midtre Gauldal rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222019 PS 22/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS132019 RS 13/2019 Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av garasje til bolig - gbnr 272/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142019 RS 14/2019 Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av hytte - gbnr 146/27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152019 RS 15/2019 Klage på reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren - Midtre Gauldal 45/42 og 45/1-52 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162019 RS 16/2019 Høring - opphevelse av Omstillingsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS232019 PS 23/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 71/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242019 PS 24/2019 Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra LNF sone 1 ved Storburusjøen - ombygging av fritidsbolig - gbnr 217/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252019 PS 25/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving av eksisterende bygg/oppføring av hytte og anneks/endring av tomt/omlegging av vei/avløpsanlegg - gbnr 155/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262019 PS 26/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av betongstasjon - Liøya - gbnr 49/21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272019 PS 27/2019 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (ny søknad) - LNF-formål - riving av liten hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282019 PS 28/2019 Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - "Nordstu Bjerkset" - gbnr 122/3 - Odd Bjerkset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292019 PS 29/2019 5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302019 PS 30/2019 5027_2018005_fastsetting_planprogram_Rp_Hov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312019 PS 31/2019 Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - "Kleva" - gbnr 270/3, 270/5, 224/12 og 263/13 - Rolf Kleven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332019 PS 33/2019 Vedtak - Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning 2019-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342019 PS 34/2019 Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322019 PS 32/2019 Utkast til høringsuttalelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE