eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 07 01 20190701 01.07.2019 08:30 Midtre Gauldal rådhus Møterom 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS762019 PS 76/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS442019 RS 44/2019 Høring - Plan for revisjon av forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452019 RS 45/2019 Høring - Nasjonal ramme for vindkraft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462019 RS 46/2019 Delegert Vedtak - Dispensasjon fra Reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - Gbnr 177/34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472019 RS 47/2019 Delegert Dispensasjonsbehandling - Kommunedelplan Støren - 2012009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482019 RS 48/2019 Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492019 RS 49/2019 Planforslag på høring - "Detaljregulering Håen hytteområde" planid 2013017 - 1. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502019 RS 50/2019 Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512019 RS 51/2019 Høring av endringer i rovviltforvaltningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS772019 PS 77/2019 Plansaksbehandling- Kommuneplanens arealdel 2020-2031 -PlanID 2019001 -Fastsettelse av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782019 PS 78/2019 Planbehandling - kommunedelplan Støren (planID: 50272017007) - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792019 PS 79/2019 Klage på vedtak - avslag på dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i Utstu hytteområde - oppføring av anneks med bod og garasje - gbnr 228/23 - Ingun og Øivind Haugen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802019 PS 80/2019 Revisjon av kommunedelplan for klima og energi for Midtre Gauldal kommune 2020-2031. Melding om planoppstart og forslag til planprogram. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812019 PS 81/2019 PlanID 2018010 - 1 gangs behandling av reguleringsplanen Hagebakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822019 PS 82/2019 Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens arealdel - gbnr 236/63 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832019 PS 83/2019 Klage på vedtak - dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen, utskilling av to hyttetomter fra gbnr. 39/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842019 PS 84/2019 Klage på vedtak - avslag på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hasle Østerlie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852019 PS 85/2019 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker - Ingeborg Granøien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862019 PS 86/2019 Søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 15. september - 1. desember 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872019 PS 87/2019 Planbehandling - detaljregulering Prost Bødtkers vei 10, 12 m.fl (planID: 50272018006) - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882019 PS 88/2019 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - gravemaskin/traktor - Margit Lovise Solem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892019 PS 89/2019 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - gravemaskin - Kjell Rune Draget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902019 PS 90/2019 Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens arealdel - Halstjønnbua Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912019 PS 91/2019 Planbehandling - detaljregulering biogassanlegg Midtre Gauldal (planID: 50272018008) - fastsetting av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE