eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 08 27 20200827 27.08.2020 12:00 Midtre Gauldal rådhus 140 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS362020 PS 36/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS312020 RS 31/2020 Innsigelse til reguleringsplan for Nerøyen deponi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322020 RS 32/2020 Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2021 - Autorisasjon av eiendomslandmålere mm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332020 RS 33/2020 Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342020 RS 34/2020 Høring - Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352020 RS 35/2020 Endringer i friluftsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362020 RS 36/2020 Høring - Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372020 RS 37/2020 Høring - Varsel om oppstart for konsekvensutredning for nytt kommunalt løypenett for snøscooter i Melhus kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS372020 PS 37/2020 Høringsuttalelse til revisjondokument for reguleringer i Lundesokna og Holta Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382020 PS 38/2020 Behandling etter jordloven § 9 og § 12 - gbnr 170/6 - Karin Enlid Bjørkan og Arne Storlimo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392020 PS 39/2020 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av sti og parkeringsplass i tilknytning til fritidsvoliger - gbnr 215/1/1 og 215/1/7 - Odd Jarle Brodal og Ivar Martin Skarhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402020 PS 40/2020 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny garasje - gbnr 51/12 - Tom Andre Høgsteggen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412020 PS 41/2020 Behandling etter jordloven §9- fradeling av boligtomt - gbnr 35/1 - 7295 Rognes - Magli Aune og Ingvar Digre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422020 PS 42/2020 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av anneks - gbnr 265/43 - Hans Ivar Høen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE