eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 11 20210311 11.03.2021 12:00 Midtre Gauldal rådhus K-sal Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS122021 PS 12/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS52021 RS 5/2021 Tildeling av tilskuddsmidler - NMSK - til skogbrukstiltak i Trøndelag 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62021 RS 6/2021 Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS132021 PS 13/2021 Søknad om tillatelse etter motorferdselloven § 6 - Soknedal Løypelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142021 PS 14/2021 Søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av ny fritidsbolig - gbnr 49/38 - Håvard Børø og Silje Kant Bjørnli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152021 PS 15/2021 Behandling av klage på vedtak i sak 2020/43651 - bygging av landbruksvei - gbnr 121/2 - May Myrmo Børset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162021 PS 16/2021 Prosjekt "felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og illfjellet" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE