eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 10 20210610 10.06.2021 12:00 Midtre Gauldal rådhus K-sal Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS272021 PS 27/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS92021 RS 9/2021 Vedr. 201845692-120 - Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring med frist 1. september Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102021 RS 10/2021 Høring - revidert adresseveileder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS282021 PS 28/2021 Klagebehandling - vedtak om avslag på krav om retting av Matrikkelen - gbnr - 79/30 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292021 PS 29/2021 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls/ sekshjulstrekker - Jarle Fissum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322021 PS 32/2021 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Robåt med elektrisk påhengsmotor på Ramstadstøen - Soknedal Røde Kors Hjelpekorps Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332021 PS 33/2021 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til eksisterende hytte - gbnr 408/1/33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342021 PS 34/2021 Mekling - Regional plan for Forollhogna villreinområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352021 PS 35/2021 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra bolig til fritidsbolig - gbnr - 243/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362021 PS 36/2021 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan Støren for nydyrking på gbnr - 5/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372021 PS 37/2021 Søknad om dispensasjon fra KPA for oppføring av uthus til fritidsbolig - gbnr 215/1/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382021 PS 38/2021 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomt - gbnr 37/1 - Bjørn Enge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392021 PS 39/2021 Høring Regional plan for vannforvaltning 2022-2027 for Trøndelag og Bottenhavet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402021 PS 40/2021 Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 - Revidert Budsjett 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE