eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 08 19 20210819 19.08.2021 12:00 Midtre Gauldal rådhus K-sal Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS442021 PS 44/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS112021 RS 11/2021 Høring - forslag til klimabaserte energikrav Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122021 RS 12/2021 Alminnelig høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132021 RS 13/2021 Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon) trer i kraft 1. juli 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS452021 PS 45/2021 Planbehandling - Detaljregulering - Fagerlia Sør - planID: 5027 2018004 - 2 gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462021 PS 46/2021 Retningslinjer for bruk av kjørebok til løyver for kjøring med snøscooter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472021 PS 47/2021 Søknad om dispensasjon for etablering av gang-/sykkelsti/veg - gbnr 400/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482021 PS 48/2021 Søknad om dispensasjon fra byggeforbudssonen langs sjø og vassdrag for riving og gjenoppføring av ny fritidsbolig - gbnr 187/8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492021 PS 49/2021 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Endalen hytteområde for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - gbnr 187/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502021 PS 50/2021 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls/ sekshjulstrekker - Roger Kåring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512021 PS 51/2021 Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon for fjerning av skog 3/148 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE