eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 16 20210916 16.09.2021 12:00 Midtre Gauldal rådhus K-sal Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS522021 PS 52/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS142021 RS 14/2021 Delegerte saker NPM 2021 - mai, juni, juli og august Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152021 RS 15/2021 Uttale - Regional plan for arealbruk i Trøndelag 2021-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS532021 PS 53/2021 Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av utleiehytte - gbnr 44/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542021 PS 54/2021 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra KDP Støren - gbnr - 3/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552021 PS 55/2021 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av gjerde - gbnr - 262/6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562021 PS 56/2021 Planbehandling - Detaljregulering - Fagerlia Sør - planID: 5027 2018004 - 2 gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572021 PS 57/2021 Søknad om dispensasjon for oppføring av et påbygg til fritidsbolig - gbnr 41/26 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582021 PS 58/2021 Klagebehandling - Innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gbnr. 299/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592021 PS 59/2021 Klagebehandling - innvilget dispensasjon fra kommuneplanens areadel - gbnr. 265/43 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602021 PS 60/2021 Dispensasjonsbehandling - søknad om fradeling av tilleggsareal og oppføring av garasje - gbnr - 134/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE