eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 16 20140616 16.06.2014 09:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342014 PS 34/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS622014 RS 62/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Korrigert saksframlegg - GF - godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013 og forslag til utbytte for 2013
0 RS632014 RS 63/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Trønderenergi - signert revisjonsberetning 2013
0 RS642014 RS 64/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift
0 RS652014 RS 65/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra representantskapet i Envina IKS tirsdag 29. april 2014
0 RS662014 RS 66/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – innføring av vaksine mot rotavirus
0 RS672014 RS 67/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Framtidig klinikkstruktur i tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune
0 RS682014 RS 68/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen
0 RS692014 RS 69/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringssvar for kommunene i Trondheimsområdet - veileder for Nødnett
0 RS702014 RS 70/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag om strengere regulering av sterke laserpekere
0 RS712014 RS 71/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram - høring
0 RS722014 RS 72/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjekt rehabilitering Midt-Norge - høring
0 RS732014 RS 73/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 12.5.2014
0 RS742014 RS 74/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll - Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi, 12.5.2014
0 RS752014 RS 75/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 – 80 år
0 RS762014 RS 76/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal
0 RS772014 RS 77/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Gjennomgang av Norsk kulturråd
0 RS782014 RS 78/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alminnelig høring – Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov
0 RS792014 RS 79/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - presisering av grensen for senabort
0 RS802014 RS 80/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endring i forvaltningsloven, innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk
0 RS812014 RS 81/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering
0 RS822014 RS 82/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge
0 PS352014 PS 35/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015
0 PS362014 PS 36/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2013
0 PS372014 PS 37/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2013
0 PS382014 PS 38/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune - overordnede føringer og prinsipper
0 PS392014 PS 39/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansiering av tiltak i R4
0 PS402014 PS 40/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte fra næringsfond - NiT Avdeling Midre Gauldal
Versjon:5.2.2.1