eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 12 15 20141215 15.12.2014 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS682014 PS 68/2014 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1462014 RS 146/2014 Protokoll for møte i representantskapet i Gauldal brann- og redning IKS - 281014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472014 RS 147/2014 Høring om endringer i barnehageloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482014 RS 148/2014 Høring - forslag til ny forskrift om brannforebygging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492014 RS 149/2014 Høring - NOU 2014:12 - Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1502014 RS 150/2014 Høring - Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1512014 RS 151/2014 Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522014 RS 152/2014 Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2015-2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1532014 RS 153/2014 Høring – NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1542014 RS 154/2014 Høring – krav til eksamen for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS692014 PS 69/2014 Revidert finansreglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702014 PS 70/2014 handlingsprogram med økonomiplan 2015 - 2018 - Forslag om nedsalg av kommunens finansportefølje til finansiering av økte rammer R 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE