eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 01 30 20140130 30.01.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS192014 PS 19/2014 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS52014 RS 5/2014 Vedtak om overtredelsesgebyr - Råfossen kraftverk AS i Midtre Gauldal kommune - manglende slipp av minstevannføring og brudd på tekniske krav Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62014 RS 6/2014 Brukerundersøkelse byggesaksbehandling 2013 - resultat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42014 RS 4/2014 Høring - STFK-Areal og interesseanalyse vindkraft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS202014 PS 20/2014 Prosjektoppstart - Kommunale mål for forvaltning av hjortevilt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212014 PS 21/2014 Uttalelse - Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt - Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222014 PS 22/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gbnr 5/1 til boligeiendommen gbnr 5/17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232014 PS 23/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av et areal fra eiendommen gbnr 7/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242014 PS 24/2014 Strategiplan for boligpolitikken i Midtre Gauldal kommune 2014 - 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252014 PS 25/2014 Høringsbrev - Forslag om å oppheve bestemmelsen om "priskontroll" i konsesjonsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262014 PS 26/2014 Boplikt etter konsesjonsloven § 5, 2. ledd - gbnr 125/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272014 PS 27/2014 Søknad om bygging av hytteveg - Vargkjølåsen. Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282014 PS 28/2014 Vurdering av boplikt på eiendommen Rødsløkken gbnr 218/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292014 PS 29/2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 234/3 - Reitstøa, 7387 Singsås - rekvirent Bernt Olav Reitstøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302014 PS 30/2014 Saksframlegg: Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra hytte til boligformål - gbnr 123/8 - 7288 Soknedal - søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312014 PS 31/2014 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser - Varghaugen Hyttefelt - gbnr 138/15 - søker Brit K.Stokke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322014 PS 32/2014 Forhåndsvurdering, reguleringsplan: Omregulering fra jordbruksformål til boligformål - gbnr 230/24, 7387 Singsås - eier Siri Hagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332014 PS 33/2014 Søknad om dispensasjon - veirett for adkomst til gbnr 84/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342014 PS 34/2014 Reguleringsplan - Sommervoll hyttegrend - Merknadsbehandling - Planvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352014 PS 35/2014 Utvidelse av løypenett/tillatelse til motorferdsel - Budal idrettslag skisporet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362014 PS 36/2014 Revisjon av kommunedelplan Støren 2014 - 2026 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE