eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 03 25 20140325 25.03.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS442014 PS 44/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS72014 RS 7/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Høring - Regional Strategi for Arealbruk
0 RS82014 RS 8/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vurdering av konsesjonsplikt - Tåvåa kraftverk
0 RS92014 RS 9/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Norsk kylling AS - endring av utslippstillatelse
0 RS102014 RS 10/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker
0 RS112014 RS 11/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forelegg - tilbakeføring av ulovlig bygd vei i Endalen - landskapsvernområde
0 RS122014 RS 12/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Verneområdene i Forollhogna - oversikt over behandlede saker etter verneforskriftene for 2013
0 RS132014 RS 13/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innsigelser i plansaker etter plan- og bygningsloven
0 RS142014 RS 14/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til deltakelse i konkurransen om Statens bymiljøpris 2014
0 RS152014 RS 15/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage over avslag på søknad om dispensasjon - søknaden avslås og kommunens vedtak stadfestes
0 RS162014 RS 16/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av jord- og skogsareal - gbnr 179/3 - Ivar O Moen
0 RS172014 RS 17/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Beitebruksplan for Os kommune
0 PS452014 PS 45/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegerte saker NPM 2014
0 PS462014 PS 46/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt - gbnr 117/1, Soknedal
0 PS472014 PS 47/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - bruksendring fra garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290 Støren - søker Bjørn Noralf Bones
0 PS482014 PS 48/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan - Slettet hyttefelt - gbnr 49/2, 7288 Soknedal - grunneiere Marit Flatås og Maren Flatås
0 PS492014 PS 49/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak - søknad om støtte til opprusting av Håkkådalsvegen - gbnr 400/1
0 PS502014 PS 50/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Soknedal oppvekstsenter og kirke - 2e gangs behandling - merknader - planvedtak
0 PS512014 PS 51/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av et areal fra eiendommen gbnr 163/3 som tilleggsareal til eiendommen gbnr 163/8
0 PS522014 PS 52/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - klage fra Adv.firmaet Christensen mfl. på vedtak i sak 5/4 - fradeling av tomt til kyllingfjøs
0 PS532014 PS 53/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon - Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig, gbnr 236/45 - Henrik Erland Garbers
0 PS542014 PS 54/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategiplan for boligpolitikken i Midtre Gauldal kommune 2014 - 2017
Versjon:5.2.2.1